DCF Là Gì? Cách Tính Chiết Khấu Dòng Tiền DCF

20/08/2023

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Khám phá chiết khấu dòng tiền DCF (Discounted Cash Flow) - phương pháp đánh giá giá trị tài sản dựa trên dòng tiền dự kiến trong tương lai. Tìm hiểu cách áp dụng công cụ quan trọng này trong phân tích đầu tư và quyết định kinh doanh thông minh.

DCF là gì?
DCF là gì?

DCF là gì?

DCF là viết tắt của "Discounted Cash Flow", là một phương pháp được sử dụng để ước tính giá trị của một tài sản, dự án hoặc doanh nghiệp bằng cách tính toán giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến mà nó sẽ tạo ra trong tương lai. Điều này giúp đánh giá mức độ hấp dẫn và khả năng sinh lời của một cơ hội đầu tư. Phương pháp DCF dựa trên giả định rằng giá trị của tiền trong tương lai sẽ thấp hơn so với giá trị hiện tại do tính chất thời gian của giá trị tiền tệ.

Cách tính chiết khấu dòng tiền DCF?

Để tính dòng tiền chiết khấu (DCF), một phương pháp định giá tài sản hoặc doanh nghiệp, có những bước và khái niệm cần quan tâm như sau:

 • Ước tính Dòng Tiền Tương Lai: Trước khi thực hiện chiết khấu, cần dự tính các dòng tiền mà tài sản hoặc doanh nghiệp dự kiến tạo ra trong tương lai. Điều này liên quan đến việc xác định các khoản thanh toán tiềm năng từ việc sở hữu tài sản trong thời gian tới.

 • Xác Định Giá Trị Hiện Tại: Sau khi ước tính được dòng tiền tương lai, bước tiếp theo là chiết khấu chúng về giá trị của hiện tại. Điều này đồng nghĩa với việc áp dụng một tỷ lệ chiết khấu lên các dòng tiền tương lai để đưa chúng về giá trị hiện tại.

 • Đánh Giá Khả Năng Sinh Lời: Một khi đã xác định giá trị hiện tại, cần phải đánh giá khả năng sinh lời của tài sản hoặc doanh nghiệp đó. Điều này thường dựa trên các yếu tố như tăng trưởng dòng tiền trong tương lai, rủi ro thị trường và ngành, cũng như các yếu tố kinh tế xã hội khác.

 • So Sánh với Chi Phí Ban Đầu: Khi đã có giá trị định giá DCF, ta so sánh nó với chi phí ban đầu mà nhà đầu tư phải bỏ ra. Nếu giá trị DCF cao hơn, thì việc đầu tư có thể được coi là hiệu quả.

 • Công Thức Tính Dòng Tiền Chiết Khấu DCF: Công thức tính DCF được thể hiện như sau:

DCF = Σ (CF / (1 + r)^n)

  • CF: Dòng tiền trong kỳ - các khoản thanh toán tiềm năng từ việc sở hữu tài sản.

  • n: Số kỳ - khoảng thời gian giữa các dòng tiền.

  • r: Tỷ lệ chiết khấu - thường là WACC cho doanh nghiệp hoặc lãi suất đảm bảo cho trái phiếu.

 • Trong đó, dòng tiền có thể biểu thị dòng tiền tự do chưa được kiểm soát cho doanh nghiệp, hoặc tiền gốc và lãi suất cho trái phiếu.

Mô hình DCF là một phương pháp phổ biến trong định giá tài sản và doanh nghiệp. Nó tập trung vào việc ước tính giá trị dựa trên khả năng tạo ra dòng tiền trong tương lai và hiển thị mối quan hệ giữa giá trị hiện tại và giá trị tương lai.

Ưu và nhược điểm của phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF)

DCF là gì?
DCF là gì?

Phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) là một công cụ quan trọng trong việc định giá tài sản hoặc đầu tư dựa trên dự báo về dòng tiền trong tương lai. Dưới đây là các ưu và nhược điểm chi tiết của phương pháp DCF:

Ưu điểm:

 • Xác định giá trị cơ bản: DCF giúp xác định giá trị cơ bản của tài sản hoặc dự án bằng cách đưa các dòng tiền tương lai về giá trị hiện tại.

 • Tập trung vào dòng tiền: Phương pháp này tập trung vào dòng tiền mà tài sản hoặc dự án có thể tạo ra trong tương lai, đảm bảo tính thực tế và rõ ràng.

 • Tính linh hoạt: DCF cho phép thay đổi giả định về tỷ suất chiết khấu, tăng trưởng, và thời gian để kiểm tra các kịch bản khác nhau.

 • Cân nhắc thời gian: Phương pháp này xem xét thời điểm của từng dòng tiền, đồng thời đánh giá tác động của giá trị tiền tương lai so với tiền hiện tại.

 • Dự đoán dòng tiền: DCF yêu cầu phân tích tỷ suất tăng trưởng dự báo, giúp nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng hơn về triển vọng tương lai.

 • Hiệu quả trong định giá cổ phiếu: DCF có thể được sử dụng để định giá cổ phiếu công ty dựa trên dòng tiền dự kiến và tỷ suất chiết khấu phù hợp.

Nhược điểm:

 • Nhạy cảm với giả định: DCF dựa vào nhiều giả định như tỷ suất chiết khấu và tăng trưởng dự báo, nên nếu những giả định này không chính xác, giá trị tính toán sẽ sai lệch.

 • Khả năng biến đổi: DCF dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi nhỏ trong giả định hoặc dòng tiền, có thể dẫn đến sự không chính xác trong kết quả.

 • Yêu cầu dự báo chính xác: Để áp dụng DCF hiệu quả, cần có sự dự báo chính xác về dòng tiền tương lai, điều này đặc biệt khó đối với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc các ngành công nghệ cao.

 • Bỏ qua yếu tố thị trường: DCF thường không xem xét yếu tố thị trường, như tâm lý thị trường hoặc biến động ngắn hạn, điều này có thể dẫn đến việc không phản ánh đầy đủ tình hình.

 • Phù hợp với tài sản cố định: DCF phù hợp với tài sản cố định hơn là tài sản có tính thanh khoản cao.

 • Yêu cầu dữ liệu và kiến thức: Áp dụng DCF đòi hỏi dữ liệu chi tiết và kiến thức về tài chính, vì vậy có thể không phù hợp cho người không có kinh nghiệm hoặc nguồn thông tin hạn chế.

Tóm lại, mặc dù phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) có nhiều ưu điểm về việc xác định giá trị cơ bản dựa trên dòng tiền trong tương lai, nhưng cũng có nhược điểm cần được cân nhắc và đảm bảo rằng các giả định và dữ liệu được sử dụng là chính xác.

Khi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) cần lưu ý điều gì?

DCF là gì?
DCF là gì?

Khi áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF), có những điều cần lưu ý để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình định giá. Dưới đây là chi tiết về những điểm quan trọng cần chú ý:

 • Nguồn Dữ Liệu Đầu Vào: Dữ liệu đầu vào chính xác và đáng tin cậy là quan trọng nhất. Sử dụng thông tin không chính xác hoặc không đáng tin cậy sẽ dẫn đến kết quả định giá sai lệch. Đảm bảo rằng bạn sử dụng thông tin tài chính, dòng tiền dự kiến và các thông số khác từ nguồn tin cậy và đã được kiểm định.

 • Dòng Tiền Dự Kiến: Việc xác định dòng tiền dự kiến trong tương lai là rất quan trọng. Cần phải có sự thận trọng và logic trong việc ước tính doanh thu, chi phí và dòng tiền tự do (FCF) trong các giai đoạn tiếp theo.

 • Tỷ Lệ Chiết Khấu: Tỷ lệ chiết khấu thể hiện giá trị của tiền trong tương lai so với giá trị hiện tại. Việc lựa chọn tỷ lệ này cần căn cứ vào mức rủi ro của dự án hoặc đầu tư. Sử dụng tỷ lệ chiết khấu quá thấp có thể dẫn đến định giá quá cao và ngược lại.

 • Thời Gian Chiết Khấu: Xác định khoảng thời gian mà dòng tiền dự kiến sẽ xảy ra và được chiết khấu là quan trọng. Chu kỳ chiết khấu cần phản ánh tính biến đổi của lĩnh vực kinh doanh và tính lưu động của dòng tiền.

 • Giai Đoạn Tăng Trưởng Ổn Định: Trong DCF, thường giả định một giai đoạn tăng trưởng ổn định sau một thời kỳ dự kiến của tăng trưởng cao hơn. Việc xác định thời gian và tỷ lệ tăng trưởng trong giai đoạn này ảnh hưởng lớn đến kết quả định giá.

 • Rủi Ro và Tỷ Lệ Chiết Khấu Rủi Ro: Cân nhắc mức độ rủi ro liên quan đến dự án hoặc đầu tư và áp dụng tỷ lệ chiết khấu rủi ro tương ứng để thể hiện rủi ro trong việc định giá.

 • So Sánh Với Thị Trường: Thực hiện phân tích so sánh với các doanh nghiệp tương tự hoặc những công ty trong ngành để kiểm tra tính hợp lý và cân nhắc các yếu tố thị trường.

 • Cập Nhật Thường Xuyên: Tình hình kinh doanh có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, cần cập nhật thông tin và điều chỉnh dữ liệu đầu vào để đảm bảo tính chính xác của kết quả DCF.

 • Kết Hợp Phương Pháp Khác: DCF là một trong nhiều phương pháp định giá. Kết hợp nó với các phương pháp khác như so sánh với thị trường hoặc dựa trên thu nhập có thể cung cấp cái nhìn tổng quan và đáng tin cậy hơn về giá trị.

Tóm lại, áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) đòi hỏi sự thận trọng trong việc thu thập dữ liệu, xác định các giả định và đưa ra quyết định hợp lý về các yếu tố quan trọng như tỷ lệ chiết khấu và thời gian tương lai.

Kết luận

Tóm lại, chiết khấu dòng tiền (DCF) là một phương pháp quan trọng trong lĩnh vực tài chính, giúp định giá một tài sản dựa trên giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai. Quá trình tính toán DCF đòi hỏi sự đánh giá tỉ mỉ và xác định rủi ro một cách chính xác để đảm bảo tính khả thi của kết quả.

DCF không chỉ giúp các nhà đầu tư và quản lý đưa ra quyết định thông thái về đầu tư, mua bán tài sản mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của thời gian và lãi suất trong việc định giá tài sản. Mặc dù DCF có nhược điểm và yêu cầu nhiều giả định, nhưng nó vẫn là một công cụ quan trọng để hiểu và định giá giá trị thực sự của các dự án và doanh nghiệp.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top