Bảo hiểm tai nạn cá nhân
Bảo hiểm cá nhân siêu việt

Lý do nên chọn
Bảo hiểm tai nạn F88

Chỉ với 650.000đ/năm đối với cá nhân
Quyền lợi chi trả lên tới 1,5 tỷ đồng

Hướng tới mục tiêu bảo vệ
1,000,000 hộ gia đình Việt Nam

Được chi trả cùng lúc 4 quyền lợi:
Tử vong, chi phí bệnh viện, trợ cấp theo số ngày nằm viện và hỗ trợ khi bị bỏng/gãy xương/ngộ độc thực phẩm
Dịch vụ bồi thường online:
Chính xác, nhanh chóng, giải ngân ngay sau 3 ngày nộp đầy đủ hồ sơ

Nhiều lựa chọn cho bạn

  • Cá nhân
  • Hộ gia đình

Hạng kim cương

Quyền lợi bảo hiểm lên tới
1,5 tỷ đồng

Chi phí y tế thực tế
10.000.000đ

Trợ cấp ngày nằm viện và
hỗ trợ tai nạn
20.000.000đ
Chi phí chỉ với
650.000đ/năm

Hạng vàng

Quyền lợi bảo hiểm lên tới
900.000.000đ

Chi phí y tế thực tế
10.000.000đ

Trợ cấp ngày nằm viện và
hỗ trợ tai nạn
10.000.000đ
Chi phí chỉ với
500.000đ/năm

Hạng bạc

Quyền lợi bảo hiểm lên tới
300.000.000đ

Chi phí y tế thực tế
5.000.000đ

Trợ cấp ngày nằm viện và
hỗ trợ tai nạn
5.000.000đ
Chi phí chỉ với
250.000đ/năm

Hạng đồng

Quyền lợi bảo hiểm lên tới
150.000.000đ

Chi phí y tế thực tế
5.000.000đ

Trợ cấp ngày nằm viện và
hỗ trợ tai nạn
4.000.000đ
Chi phí chỉ với
150.000đ/năm

Hạng kim cương

Quyền lợi bảo hiểm lên tới
1,5 tỷ đồng/người

Chi phí y tế thực tế
10.000.000đ

Trợ cấp ngày nằm viện và
hỗ trợ tai nạn
20.000.000đ
Chi phí chỉ với
1.800.000đ/năm

Hạng vàng

Quyền lợi bảo hiểm lên tới
900.000.000đ/người

Chi phí y tế thực tế
10.000.000đ

Trợ cấp ngày nằm viện và
hỗ trợ tai nạn
10.000.000đ
Chi phí chỉ với
1.400.000đ/năm

Hạng bạc

Quyền lợi bảo hiểm lên tới
300.000.000đ/người

Chi phí y tế thực tế
5.000.000đ

Trợ cấp ngày nằm viện và
hỗ trợ tai nạn
5.000.000đ
Chi phí chỉ với
700.000đ/năm

Hạng đồng

Quyền lợi bảo hiểm lên tới
150.000.000đ/người

Chi phí y tế thực tế
5.000.000đ

Trợ cấp ngày nằm viện và
hỗ trợ tai nạn
4.000.000đ
Chi phí chỉ với
450.000đ/năm
  • Cá nhân
  • Hộ gia đình

Hạng kim cương

Quyền lợi bảo hiểm lên tới
1,5 tỷ đồng

Chi phí y tế thực tế
10.000.000đ

Trợ cấp ngày nằm viện và
hỗ trợ tai nạn
20.000.000đ
Chi phí chỉ với
650.000đ/năm

Hạng vàng

Quyền lợi bảo hiểm lên tới
900.000.000đ

Chi phí y tế thực tế
10.000.000đ

Trợ cấp ngày nằm viện và
hỗ trợ tai nạn
10.000.000đ
Chi phí chỉ với
500.000đ/năm

Hạng bạc

Quyền lợi bảo hiểm lên tới
300.000.000đ

Chi phí y tế thực tế
5.000.000đ

Trợ cấp ngày nằm viện và
hỗ trợ tai nạn
5.000.000đ
Chi phí chỉ với
250.000đ/năm

Hạng đồng

Quyền lợi bảo hiểm lên tới
150.000.000đ

Chi phí y tế thực tế
5.000.000đ

Trợ cấp ngày nằm viện và
hỗ trợ tai nạn
4.000.000đ
Chi phí chỉ với
150.000đ/năm

Hạng kim cương

Quyền lợi bảo hiểm lên tới
1,5 tỷ đồng/người

Chi phí y tế thực tế
10.000.000đ

Trợ cấp ngày nằm viện và
hỗ trợ tai nạn
20.000.000đ
Chi phí chỉ với
1.800.000đ/năm

Hạng vàng

Quyền lợi bảo hiểm lên tới
900.000.000đ/người

Chi phí y tế thực tế
10.000.000đ

Trợ cấp ngày nằm viện và
hỗ trợ tai nạn
10.000.000đ
Chi phí chỉ với
1.400.000đ/năm

Hạng bạc

Quyền lợi bảo hiểm lên tới
300.000.000đ/người

Chi phí y tế thực tế
5.000.000đ

Trợ cấp ngày nằm viện và
hỗ trợ tai nạn
5.000.000đ
Chi phí chỉ với
700.000đ/năm

Hạng đồng

Quyền lợi bảo hiểm lên tới
150.000.000đ/người

Chi phí y tế thực tế
5.000.000đ

Trợ cấp ngày nằm viện và
hỗ trợ tai nạn
4.000.000đ
Chi phí chỉ với
450.000đ/năm
Nhập thông tin liên hệ để được
tư vấn miễn phí