bảo hiểm xe máy xe ô tô

Bảo hiểm ô tô, xe máy

Bảo hiểm Bắt buộc TNDS

Các điểm mới

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự ô tô

GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM ĐIỆN TỬ được chấp nhận - thuận lợi cho việc lưu trữ, tra cứu và kiểm tra

Nâng MỨC TRÁCH NHIỆM bảo hiểm lên 150 triệu đồng/người/vụ

ĐƠN GIẢN hóa hồ sơ bồi thường: giảm thiểu Hồ sơ Công an, tạm ứng bồi thường trong vòng 3 ngày
Tăng mức HỖ TRỢ NHÂN ĐẠO

Câu hỏi thường gặp

Nhập thông tin liên hệ để được
tư vấn miễn phí