Sản phẩm bảo hiểm tại F88

vung tam an
bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
NEW

F88 Sống trọn vẹn

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện
với quyền lợi nội, ngoại trú và thai sản
Trẻ em có thể mua độc lập
Quyền lợi tái tục hàng năm
Chi tiết bảo hiểm
vung tam an

Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

Phí bảo hiểm chỉ từ 200.000 đồng
Quyền lợi bảo hiểm lên đến 48 triệu đồng
Chi tiết bảo hiểm
vung tam an

Bảo hiểm BB TNDS Ô tô, xe máy

Phí bảo hiểm chỉ từ 66.000 đồng
Quyền lợi bảo hiểm lên đến 150 triệu đồng/người/vụ
Chi tiết bảo hiểm
vung tam an

Bảo hiểm Tai nạn cá nhân

Phí bảo hiểm chỉ từ 650.000 đồng
Quyền lợi bảo hiểm lên đến 1,2 tỷ đồng
Chi tiết bảo hiểm
vat chat o to

Bảo hiểm Vật chất ô tô

Phí bảo hiểm ưu việt trên thị trường
Cứu hộ miễn phí ngay cả khi không tai nạn
Chi tiết bảo hiểm
cuu ho xe may

Dịch vụ cứu hộ xe máy

Phí dịch vụ chỉ từ 200.000 đồng
Không giới hạn số lần cứu hộ
Chi tiết bảo hiểm

Đăng ký mua bảo hiểm online

1
Đăng ký tư vấn trên website F88
2
Nhận cuộc gọi tư vấn từ F88
3
Thanh toán và nhận chứng nhận bảo hiểm điện tử