F88 thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân đối với những dữ liệu phát sinh trước 01/07/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng/Quý Đối tác (“Chủ Thể Dữ Liệu”),

Nhằm tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, mặc dù đã đạt được sự đồng ý về việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân trước 01/07/2023 với Chủ Thể Dữ Liệu, tuy nhiên đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan tới các giao dịch này, F88 đã gửi email/tin nhắn/hình thức truyền tải khác tới Chủ Thể Dữ Liệu để hoàn tất/xác nhận lại việc lấy đồng thuận của Chủ Thể Dữ Liệu trong việc xử lý dữ liệu. Chi tiết thông tin về Thông báo xử lý và Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân được F88 gửi tới Chủ Thể Dữ Liệu, vui lòng tham khảo tại đây.

Một lần nữa F88 trân trọng thông báo rộng rãi tới Chủ Thể Dữ Liệu về việc F88 tiếp tục thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu đã thu thập trước 01/07/2023:

1.  Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu phản đối/rút lại sự đồng ý về việc tiếp tục xử lý dữ liệu của F88: Bất kỳ thời điểm nào, Chủ Thể Dữ Liệu vui lòng phản hồi tới F88 thông qua hotline: 1800 6388 hoặc email: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp tại các địa điểm trụ sở, chi nhánh hoạt động hoặc phòng giao dịch của F88, chúng tôi sẽ xóa toàn bộ dữ liệu hoặc chỉ thực hiện xử lý dữ liệu theo yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

2. Trường hợp F88 không nhận được bất kỳ phản hồi/phản đối nào của Chủ Thể Dữ Liệu: F88 vẫn tiếp tục thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân phát sinh trước 01/07/2023 theo quy định của F88 và tuân thủ pháp luật liên quan.

F88 trân trọng thông báo và cảm ơn Quý Khách hàng/Quý Đối tác đã luôn đồng hành/hợp tác cùng F88.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

icon-action
zalomessenger
scroll-top