Bảo hiểm trợ cấp nằm viện
Xóa bỏ nỗi lo viện phí

Lý do nên chọn
Bảo hiểm trợ cấp nằm viện tại F88

Phí tham gia bảo hiểm thấp
Chỉ từ 500đ/ngày
Độ tuổi tham gia rộng nhất
Từ 1-60 tuổi, trẻ em tham gia độc lập không cần mua cùng bố/mẹ
Nhiều gói để lựa chọn
4 gói thiết kế riêng, chỉ có duy nhất tại F88
Không miễn thường ngày đầu
Chi trả đầy đủ cho các ngày nằm viện
Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
Chỉ cần hóa đơn photo, có bảo hiểm khác vẫn được áp dụng
Quyền lợi tối đa
Không giới hạn số tiền/đợt điều trị, tối đa quyền lợi mỗi lần nằm viện
Thời gian chờ
Chỉ có thời gian chờ cho bệnh thông thường, bệnh có sẵn, bệnh đặc biệt
Các khoản hỗ trợ khác
Nhận thêm tiền hỗ trợ khi có phát sinh phẫu thuật

Nhiều lựa chọn cho bạn

Hạng kim cương

Quyền lợi bảo hiểm
48.000.000đ

Trợ cấp phẫu thuật
24.000.000đ

Trợ cấp nằm viện/ngày
1.600.000đ
Chi phí chỉ với
1.500.000đ/năm

Hạng vàng

Quyền lợi bảo hiểm
24.000.000đ

Trợ cấp phẫu thuật
12.000.000đ

Trợ cấp nằm viện/ngày
800.000đ
Chi phí chỉ với
800.000đ/năm

Hạng bạc

Quyền lợi bảo hiểm
12.000.000đ

Trợ cấp phẫu thuật
6.000.000đ

Trợ cấp nằm viện/ngày
400.000đ
Chi phí chỉ với
400.000đ/năm

Hạng đồng

Quyền lợi bảo hiểm
6.000.000đ

Trợ cấp phẫu thuật
3.000.000đ

Trợ cấp nằm viện/ngày
200.000đ
Chi phí chỉ với
200.000đ/năm

Hạng kim cương

Quyền lợi bảo hiểm
48.000.000đ

Trợ cấp phẫu thuật
24.000.000đ

Trợ cấp nằm viện/ngày
1.600.000đ
Chi phí chỉ với
1.500.000đ/năm

Hạng vàng

Quyền lợi bảo hiểm
24.000.000đ

Trợ cấp phẫu thuật
12.000.000đ

Trợ cấp nằm viện/ngày
800.000đ
Chi phí chỉ với
800.000đ/năm

Hạng bạc

Quyền lợi bảo hiểm
12.000.000đ

Trợ cấp phẫu thuật
6.000.000đ

Trợ cấp nằm viện/ngày
400.000đ
Chi phí chỉ với
400.000đ/năm

Hạng đồng

Quyền lợi bảo hiểm
6.000.000đ

Trợ cấp phẫu thuật
3.000.000đ

Trợ cấp nằm viện/ngày
200.000đ
Chi phí chỉ với
200.000đ/năm
Câu hỏi thường gặp
Nhập thông tin liên hệ để được
tư vấn miễn phí