Due Diligence Là Gì? 11 Lưu Ý Cần Nắm Khi Thực Hiện Due Diligence

22/08/2023

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Due Diligence là quá trình kiểm tra, đánh giá và thu thập thông tin về một doanh nghiệp hoặc thỏa thuận kinh doanh trước khi thực hiện giao dịch. Điều này giúp đảm bảo tính khách quan và hiểu rõ về tình hình tài chính, pháp lý và rủi ro tiềm ẩn, từ đó đưa ra quyết định thông thái cho các bên liên quan.

Due Diligence là gì?
Due Diligence là gì?

Due Diligence là gì?

Due Diligence là quá trình kiểm tra và đánh giá tỉ mỉ về tình hình tài chính, pháp lý, hoạt động kinh doanh và các khía cạnh quản lý của một công ty hoặc thực thể trước khi tiến hành thực hiện một giao dịch hoặc hợp đồng.

Mục tiêu chính của Due Diligence là xác định rõ mức độ rủi ro và cơ hội liên quan đến giao dịch hoặc hợp đồng sắp tới, giúp các bên tham gia có cái nhìn toàn diện và chính xác về tình hình của đối tượng được kiểm tra.

Quá trình này thường bao gồm việc kiểm tra và xác minh thông tin, số liệu tài chính, hợp đồng, các tài liệu pháp lý và các khía cạnh quản lý khác của doanh nghiệp, nhằm giúp định rõ mức độ rủi ro, khả năng sinh lời và giá trị thực sự của giao dịch. Kết quả của Due Diligence có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của các bên liên quan về việc tiếp tục hoặc rút lui khỏi giao dịch.

Các hoạt động thẩm định

Khi các nhà đầu tư đặt vốn vào một doanh nghiệp, thường họ sẽ thuê một công ty chuyên về thẩm định để đánh giá doanh nghiệp đó. Mỗi nhà đầu tư thường có tiêu chí và mục tiêu khác nhau, dẫn đến việc yêu cầu thẩm định từ nhiều khía cạnh khác nhau. Các hoạt động thẩm định thường bao gồm:

 • Thẩm định thông tin tài chính: Xem xét chi tiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp (Financial Due Diligence).

 • Thẩm định hoạt động kinh doanh: Đánh giá về cơ cấu hoạt động kinh doanh, tiềm năng tăng trưởng và thị trường mục tiêu (Commercial Due Diligence).

 • Thẩm định pháp lý: Điều tra các khía cạnh pháp lý của doanh nghiệp, bao gồm hợp đồng, quyền sở hữu và rủi ro pháp lý (Legal Due Diligence).

 • Thẩm định thuế: Xác minh các vấn đề liên quan đến thuế, bao gồm khả năng nợ thuế và tuân thủ quy định thuế (Tax Due Diligence).

 • Thẩm định công nghệ thông tin: Đánh giá cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống và khả năng bảo mật (IT Due Diligence).

 • Thẩm định tài sản trí tuệ: Xác minh giá trị và quản lý các tài sản trí tuệ như bằng sáng chế, thương hiệu (Intellectual Property Due Diligence).

Trong ngữ cảnh doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam, thường phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến việc thẩm định pháp lý.

4 khía cạnh quan trọng khi thực hiện Due Diligence

Due Diligence là gì?
Due Diligence là gì?

Qua việc thực hiện Due Diligence, các khía cạnh quan trọng trong quá trình đánh giá và kiểm tra một doanh nghiệp trước khi thực hiện đầu tư được xác định. Cụ thể, quá trình này bao gồm:

 • Financial Due Diligence (FDD): Được tập trung vào khía cạnh tài chính của doanh nghiệp. Đây bao gồm việc đánh giá thu nhập, tài sản, dòng tiền, nợ vay, công nợ, chính sách thuế, và các chỉ số tài chính khác. Mục tiêu là để đánh giá tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh cơ bản.

 • Legal Due Diligence (LDD): Liên quan đến việc kiểm tra và đánh giá mặt pháp lý của doanh nghiệp. Nó bao gồm xem xét hồ sơ hoạt động, cơ cấu vốn, quản lý nhân sự, chủ sở hữu và các hợp đồng hiện có. Mục tiêu là để đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật và không gặp rủi ro pháp lý.

 • Commercial Due Diligence (CDD): Tập trung vào việc đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này bao gồm xác định khách hàng, cạnh tranh, tiềm năng thị trường và việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ. Mục tiêu là để đảm bảo rằng kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp phản ánh thực tế thị trường.

 • Tax Due Diligence: Liên quan đến việc đánh giá các rủi ro và cam kết liên quan đến vấn đề thuế của doanh nghiệp. Quá trình này bao gồm xem xét tờ khai thuế, chứng từ liên quan đến hoạt động thuế, và đánh giá rủi ro thuế tiềm ẩn. Mục tiêu là để đảm bảo rằng không có vấn đề liên quan đến thuế có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và lợi nhuận.

Tóm lại, việc thực hiện Due Diligence giúp xác định và đánh giá đa dạng các khía cạnh của doanh nghiệp, từ tài chính, pháp lý, môi trường kinh doanh cho đến các yếu tố thuế. Việc này giúp nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng và toàn diện về doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định đầu tư, từ đó giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi ích đầu tư.

Khi thực hiện Due Diligence cần lưu ý những điểm gì?

Due Diligence là gì?
Due Diligence là gì?

Khi tiến hành Due Diligence, có một số điểm cần lưu ý như sau:

 • Yêu cầu thông tin đầy đủ và chính xác: Cần xác định và yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng và chính xác. Việc thiếu thông tin có thể ảnh hưởng đến quá trình đánh giá.

 • Hợp đồng thẩm định chi tiết: Đảm bảo hợp đồng thẩm định rõ ràng về phạm vi và nội dung được đánh giá. Điều này giúp tránh hiểu lầm và xác định được những phần nằm ngoài phạm vi.

 • Tính tương đối của kết quả: Hiểu rằng kết quả của quá trình Due Diligence chỉ mang tính tương đối và dựa trên dữ liệu quá khứ và hiện tại. Nó không thể dự báo được tương lai của doanh nghiệp.

 • Chuẩn bị thời gian: Quá trình thực hiện Due Diligence có thể tốn thời gian đáng kể, đặc biệt đối với các doanh nghiệp phức tạp. Tất cả các bên cần chuẩn bị thời gian để đảm bảo việc thẩm định diễn ra một cách kỹ lưỡng.

 • Phân chia trách nhiệm: Xác định rõ người chịu trách nhiệm thu thập thông tin và tương tác với bên thứ ba thực hiện Due Diligence. Điều này giúp đảm bảo sự hiệu quả và sự rõ ràng trong quá trình.

 • Bảo mật thông tin: Đảm bảo thông tin doanh nghiệp được bảo mật và không bị rò rỉ trong quá trình thẩm định.

 • Phát hiện rủi ro và vấn đề tiềm ẩn: Due Diligence cần tập trung vào việc phát hiện các rủi ro tiềm ẩn và vấn đề có thể ảnh hưởng đến sự thành công của thỏa thuận mua bán.

 • Kiểm tra pháp lý và tài chính: Đánh giá kỹ luật pháp và tình hình tài chính của doanh nghiệp để đảm bảo tính hợp pháp và khả năng tài chính.

 • Xem xét hợp đồng và cam kết: Đánh giá các hợp đồng hiện có, cam kết với đối tác và các thỏa thuận quan trọng khác.

 • Phân tích chiến lược và tương lai: Mức độ phù hợp của chiến lược kinh doanh và triển vọng tương lai của doanh nghiệp cũng cần được xem xét.

 • Xác minh thông tin về quản lý: Xác minh thông tin liên quan đến đội ngũ quản lý và khả năng của họ trong việc điều hành doanh nghiệp.

Nhớ rằng Due Diligence là quá trình phức tạp và cần sự chú ý đến các khía cạnh khác nhau để đảm bảo việc đánh giá được thực hiện một cách toàn diện và chính xác.

Kết luận

Tóm lại, Due Diligence là một quá trình quan trọng trong các giao dịch mua bán và đầu tư, trong đó một bên thực hiện việc kiểm tra và đánh giá cẩn thận về tình hình tài chính, pháp lý và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đối tượng. Quá trình này đảm bảo tính khách quan và giúp phát hiện các rủi ro, vấn đề tiềm ẩn và thông tin quan trọng để đảm bảo quyết định mua bán được đưa ra dựa trên cơ sở thông tin chính xác và đáng tin cậy.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top