Tỷ Suất Sinh Lời Kỳ Vọng Là Gì? Ưu/Nhược Điểm Và Cách Tính?

20/04/2023

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Tỷ suất sinh lời kỳ vọng là gì? Tỷ suất sinh lời kỳ vọng trong quá trình quyết định đầu tư có ưu điểm và hạn chế gì? Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Tỷ suất sinh lời kỳ vọng có ký hiệu là ROR
Tỷ suất sinh lời kỳ vọng có ký hiệu là ROR 

1. Những điều cần biết về tỷ suất sinh lời kỳ vọng

 • Lợi nhuận trong kinh tế học chính là phần tài sản mà nhà đầu tư nhận thêm nhờ đầu tư sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến hoạt động này. Lợi nhuận đã bao gồm chi phí cơ hội - phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí. Trong kế toán, lợi nhuận được xác định là chênh lệch giữa giá bán và chi phí sản xuất. 
 • Đa số mọi người đều chỉ quan tâm tới chi phí bằng tiền, mà không kể chi phí cơ hội như trong kinh tế học. Trong kinh tế học, lợi nhuận sẽ bằng 0 khi ở trạng thái cạnh tranh hoàn hảo. Chính bởi sự khác biệt này đã dẫn tới hai khái niệm lợi nhuận trên thực tiễn: lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán.
 • Tỷ suất sinh lời kỳ vọng hiểu cơ bản là tỷ lệ lợi nhuận tạo nên từ số vốn đầu tư ban đầu. Đây thực chất là mức phần trăm các chủ thể nhận được giữa giá trị khoản vốn đầu tư và lợi nhuận thu được. Tỷ suất sinh lời càng lớn, khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư nhận được lại càng cao. 
 • Tỷ suất sinh lời kỳ vọng (ký hiệu: ROR) giúp nhà đầu tư có thể lựa chọn danh mục đầu tư hiệu quả, lập kế hoạch kinh doanh phù hợp đối với các doanh nghiệp của mình. Nó thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm giữa mức lợi nhuận thu được và giá trị khoản vốn đầu tư bỏ ra.
 • Trên thị trường chứng khoán, việc tìm ra mức tăng dự kiến ​​chính xác là điều không dễ dàng. Tuy nhiên bằng cách phân tích lịch sử cổ phiếu và xu hướng thị trường tổng thể, có thể tính toán giá trị sinh lời xấp xỉ trong một khoảng thời gian. Khi xác định trước lãi lỗ, nhà đầu tư có thể đưa ra các kế hoạch tài chính tốt nhất.
Tỷ suất sinh lời kỳ vọng giúp nhà đầu tư lập kế hoạch tốt hơn
Tỷ suất sinh lời kỳ vọng giúp nhà đầu tư lập kế hoạch tốt hơn

2. Công thức tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng của cổ phiếu

+ Công thức số 1:

Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng được đo bằng cách nhân các kết quả có thể có với xác suất xảy ra của chúng. Sau đó cộng các kết quả này với nhau. Tổng là giá trị kỳ vọng của một khoản đầu tư cụ thể có xem xét lợi nhuận kỳ vọng trong các tình huống tương phản. Công thức tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng cụ thể như sau:

R(e)=(D1+P1-P0) / P0=D1 / P0=(P1-P0) / P0

Trong đó:

 • P0: Giá cổ phiếu ở đầu kỳ.

 • P1: Giá của một cổ phiếu ở cuối kỳ.

 • D1: Cổ tức của một cổ phần nhà đầu tư sẽ nhận được trong năm.

 • D1/P0: Tỷ suất cổ tức.

 • (P1-P0)/P0: Tỷ suất lời vốn.

Các nhà đầu tư vấn đặc biệt lưu ý vào việc chia cổ tức sẽ chú trọng tính tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu được niêm yết trên sàn chứng khoán hoặc các ngân hàng. Tách hoàn toàn cổ phiếu để có thể tính được giá cổ phiếu điều chỉnh.

Xét về mặt lý thuyết, có thể khẳng định nếu các công ty có lợi tức cổ phần tăng đều đặn hàng năm, tỷ lệ tăng giá sẽ có giá trị đúng bằng tỷ lệ tăng của cổ tức.

+ Từ đó, chúng ta có công thức thứ hai hướng tới mục đích tính tỷ suất cổ phiếu được kỳ vọng là:

R(e) = D1/P0 + g

Trong đó:

g là tỷ lệ tăng cổ tức đều đặn hàng năm.

Cách tính này có thể phù hợp với cá nhân hoặc doanh nghiệp vì khá đơn giản. Đây cũng là cách tính được nhiều chủ thể mới đầu tư sử dụng, có thể dự tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng trong tương lai. Đồng thời cũng mang lại những thuận tiện cho các nhà đầu tư.

Hiểu đơn giản hơn, cách tính tỷ suất sinh lợi kỳ vọng có thể tính như sau:

Giá trị kỳ vọng (EV) của một khoản đầu tư cụ thể có xem xét lợi nhuận / lợi nhuận kỳ vọng của nó trong các tình huống tương phản, công thức tính như sau:

Lợi nhuận kỳ vọng (ER) = Tổng (Lợi nhuận i x Xác suất i )

hay

Lợi nhuận kỳ vọng (ER)  = R1 P1 + R2 P2 + R3 P3 +… + Rn Pn

Trong đó:

 • R: lợi nhuận / lợi ích mong đợi trong một tình huống nhất định.

 • P: xác suất hoặc cơ hội đạt được lợi nhuận trong tình huống cụ thể.

 • n: số tình huống.

Giá trị trả về có thể là bất kỳ biến ngẫu nhiên nào có chứa bất kỳ giá trị nào thuộc phạm vi đã cho. Ước tính dựa trên dữ liệu lịch sử, gây khó khăn cho việc xác định tỷ suất sinh lời chính xác. ROR là việc tính toán các xác suất được lập kế hoạch để dự báo khả năng một khoản đầu tư cụ thể có thể tạo ra lợi nhuận dương và lợi nhuận kỳ vọng khoảng bao nhiêu.