2 Cách tra cứu vốn điều lệ công ty đơn giản nhất

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

{{FormDangKyVay}}

Tra cứu vốn điều lệ công ty bằng cách nào? Vốn điều lệ của doanh nghiệp được xác định và đóng góp trong thời điểm doanh nghiệp thành lập. Vốn điều lệ chỉ được sử dụng cho các hoạt động điều hành, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy các nhà đầu tư và những người có quyền lợi, trách nhiệm liên quan đều muốn nắm được các thông tin vốn điều lệ.

Vốn điều lệ là điều mà ai cũng quan tâm khi mở công ty kinh doanh
Vốn điều lệ là điều mà ai cũng quan tâm khi mở công ty kinh doanh

1. Định nghĩa vốn điều lệ là gì?

Trong quy định theo Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

+ Vốn điều lệ của doanh nghiệp được hiểu theo nhiều cách khác nhau đối với các loại hình doanh nghiệp khác nhau:

  • Công ty TNHH, công ty hợp danh: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.

  • Công ty cổ phần: Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi doanh nghiệp thành lập.

Như vậy, vốn điều lệ là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên góp vốn hoặc cổ đông. Giá trị cổ phần đã được thanh toán khi thành lập doanh nghiệp. Được xác định trong thời điểm thành lập doanh nghiệp hoặc điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật. Vốn điều lệ mang đến tiềm lực vốn vào thời gian đầu doanh nghiệp thành lập. Bảo đảm năng lực tài chính, khả năng chịu trách nhiệm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Về tài sản góp vốn:

Các quy định về tài sản vốn góp được quy định trong Luật doanh nghiệp năm 2020. Để đảm bảo về hình thức tài sản, đối tượng có quyền tham gia góp vốn vào doanh nghiệp của Việt Nam. Trong đó:

  • Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, tự do chuyển đổi ngoại tệ. Có thể là vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác.

  • Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp những tài sản nêu trên để góp vốn theo quy định của pháp luật.

  • Xác định đối với các tài sản được góp vốn, chủ sở hữu hợp pháp của những tài sản đó.