Tỷ Giá Chéo Là Gì? Cách Tính Tỷ Giá Chéo Nhanh Nhất

14/06/2022

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Khi muốn biết tỷ giá của một đồng tiền có thể trao đổi cho một đồng tiền khác hay giữa hai loại tiền tệ khác nhau không thì tại trên thị trường Việt Nam phải thông qua tỷ giá chéo. Vậy tỷ giá chéo là gì và cách tính tỷ giá chéo thế nào cho chính xác nhất và nhanh nhất? Cùng đọc bài viết để có câu trả lời bạn nha.

Tỷ giá chéo là gì?

Tỷ giá chéo (tên tiếng anh là Cross Rate) được định nghĩa là tỷ giá giữa hai đồng tiền được tính toán thông qua một đồng tiền thứ ba. Cách tính tỷ giá chéo phụ thuộc vào cách các đồng tiền được yết giá là trực tiếp hay gián tiếp. Đồng thời, tỷ giá xác định là tỷ giá bán hay tỷ giá mua. Tỷ giá chéo được giao dịch trên thị trường liên ngân hàng gọi là tỷ giá chéo liên ngân hàng. 

tỷ giá chéo là gì

Tỷ giá chéo được giao dịch trên thị trường liên ngân hàng

Đặc điểm của tỷ giá chéo

Tỷ giá chéo thường ít được giao dịch hơn và tính thanh khoản cũng thấp hơn so với các cặp truyền thống, vừa mang lại lợi ích, đồng thời cũng có hạn chế cho những người đầu tư. Bởi vì các cặp tiền tệ tỷ giá chéo ít được theo dõi hơn, những người đầu tư có thể có cơ hội lớn hơn để khám phá những hiểu biết về các biến động của thị trường.

Tỷ giá chéo khả thi hơn cho những người muốn tìm cơ hội ăn chênh lệch giá ở các cặp tiền tệ ít phổ biến. Sự thiếu thanh khoản có thể dẫn đến biến động lớn hơn trong thời kỳ hỗn loạn. Biến động lớn hơn cung cấp cho người đầu tư cơ hội tạo có được lợi nhuận cao hơn hoặc khả năng thua lỗ lớn hơn, tùy biến động thị trường.

Tỷ giá chéo nếu thanh khoản thấp hơn có thể dẫn đến chênh lệch giá chào mua/bán rộng hơn và trong nhiều tình huống khắc nghiệt, các nhà đầu tư thậm chí có thể gặp khó khăn trong việc vào hoặc ra khỏi vị trí lệnh của họ. Dẫn tới hậu quả xấu nhất là mất tiền. 

Ý nghĩa của tỷ giá chéo

Đứng ở vị trí người mua hoặc người bán riêng biệt, khi tham gia thị trường, tỷ giá chéo được xác định trong trường hợp: Người mua hoặc người bán chỉ quan tâm đến một tỷ giá duy nhất mà họ sẽ mua vào hoặc bán ra. 

Nói theo cách khác, người mua hoặc người bán chỉ quan tâm đến tỷ giá mua vào và bán ra mà không quan tâm tới khả năng chênh lệch tỷ giá bán và tỷ giá mua. Trên thực tế, tỷ giá chéo trong trường hợp này được gọi là tỷ giá chéo đơn.

Ví dụ: USD/VND = 22.655 và USD/EUR = 0.84 -> EUR/VND = 22.655/0.84 = 26.970.

Sự chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán trên thị trường ngoại tệ luôn tồn tại. Đồng thời các ngân hàng niêm yết giá, ngân hàng hỏi giá hay khách hàng của ngân hàng cũng ở nhiều vị trí khác nhau. Do vậy, bạn cần phải xác định tỷ giá chéo giữa các ngoại tệ ở vị trí khác nhau.

Tỷ giá chéo được xác định với các ngoại tệ cho vị trí khác nhau đối với những người bán và người mua khác nhau gọi là tỷ giá chéo phức.

cách tính tỷ giá chéo chính xác nhất

Tỷ giá chéo nếu thanh khoản thấp hơn có thể dẫn đến chênh lệch giá chào mua/bán rộng hơn

Cách tính tỷ giá chéo

Có 3 cách tính tỷ giá chéo mà bạn có thể áp dụng như sau:

Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền định giá

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng vị trí đồng tiền định giá được xác định bằng cách: Lấy tỷ giá của đồng tiền định giá / (chia cho) tỷ giá của đồng tiền yết giá.

Cụ thể: 

  • Tính tỷ giá mua = Tỷ giá bán của ngân hàng / tỷ giá mua của ngân hàng
  • Tính tỷ giá bán = Tỷ giá mua của ngân hàng / tỷ giá bán của ngân hàng. Ví dụ, tỷ giá niêm yết là VND/USD và CNY/ USD, tỷ giá (TG) chéo VND/ CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau:

Yết giá / Định giá = ( Yết giá /USD) / (Định giá / USD) 

VND/USD = X/(X+VND )

CNY/ USD= Y/(Y+CNY )

Trong đó, 

  • Y là tỷ giá mua và Y+CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY
  • X là tỷ giá mua và X+VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND

Ví dụ: Cho tỷ giá USD/VND = 18.000/200; USD/SGD = 1.2420/30; hãy tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của NH:

Tỷ giá mua SGD/VND của khách hàng = 18.200 VND/1.2420SGD = 14.653;

Tỷ giá bán SGD/VND của khách hàng = 18.000 VND/1.2430SGD =14.481;

>> Tỷ giá yết của ngân hàng: SGD/VND =14.481/14.653;

Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền yết giá

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng được yết ở vị trí đồng tiền niêm yết giá được xác định = Tỷ giá của đồng tiền yết giá / Tỷ giá của đồng tiền định giá.

Cụ thể:

  • Tỷ giá mua = Tỷ giá bán của ngân hàng / tỷ giá mua của ngân hàng / tỷ giá bán của ngân hàng. Ví dụ, tỷ giá yết là USD/VND và USD/CNY, tỷ giá (TG) chéo VND/CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau:

Yết giá / Định giá = (USD / Định giá) / (USD/ Yết giá) 

USD/VND = X / X+VND 

USD/CNY = Y / Y+CNY

Trong đó, 

X là tỷ giá mua và X+VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.

Y là tỷ giá mua và Y+CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.

Ví dụ: Cho tỷ giá GBP/VND = 29.160/80; USD/VND = 18.000/200. Hãy tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của ngân hàng.

Tỷ giá mua GBP/USD của khách hàng = 29.180 VND/18.000 = 1.6211;

Tỷ giá bán GBP/USD của khách hàng = 29.160 VND/18.200 VND = 1.6021;

>> Tỷ giá yết của ngân hàng : GBP/USD = 1.6021/1.6211

có 3 cách tính tỷ giá chéo chính xác nhất

Bạn có thể tính tỷ giá chéo bằng 3 cách

Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền yết giá và định giá

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền trong đó một đồng được niêm yết ở vị trí đồng yết niêm giá và một đồng yết ở vị trí đồng định giá được xác định = Tỷ giá của đồng tiền yết giá x  tỷ giá của đồng tiền định giá.

Cụ thể: 

  • Tỷ giá mua = Tỷ giá bán của ngân hàng x tỷ giá bán của ngân hàng
  • Tỷ giá bán = Tỷ giá mua của ngân hàng x tỷ giá mua của ngân hàng. Ví dụ, tỷ giá yết là VND/USD và USD/CNY tỷ giá (TG) chéo VND/CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau:

Yết giá(trực tiếp) / Định giá = (Yết giá /USD) x (USD/ Định giá) 

VND/USD = X / X+VND 

USD/CNY=Y / Y+CNY

Trong đó, 

X là tỷ giá mua và X+VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.

Y là tỷ giá mua và Y+CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY. 

Đối với thị trường ngoại tệ thì việc chênh lệch tỷ giá bán và mua là chuyện hiển nhiên. Tuy vậy, tùy trên cương vị ngân hàng yết giá và tỷ giá chéo liên ngân hàng, hay khi  khách hàng hỏi giá để có thể xác định tỷ giá chéo ngoại tệ khác nhau.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top