Thông báo thay đổi thông tin nhận thanh toán từ tài khoản Ngân hàng BIDV sang tài khoản Ngân hàng Techcombank

Kính gửi: Quý Khách hàng

Đầu tiên, F88 gửi lời cảm ơn tới Quý Khách hàng vì đã gắn bó và đồng hành cùng F88 trong thời gian qua.

Ngày 04/08/2023, F88 nhận được Công văn số 0307/2023/CV-Gpay liên quan đến sự cố lỗi hệ thống của Đối tác cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán cho F88. 

Theo thông tin được cung cấp, Đơn vị đối tác của F88 sẽ chuyển đổi toàn bộ tài khoản nhận thanh toán các khoản phải thu từ tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sang tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 04/08/2023. 

Do đó, bằng Thông báo này, F88 trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng được biết để kịp thời hoàn thiện đúng các nghĩa vụ tại (các) Hợp đồng đã giao kết.

Trân trọng cảm ơn.