RRR - Tỷ Suất Sinh Lợi Yêu Cầu Là Gì? Công Thức Tính

19/04/2024

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Tỷ suất sinh lợi yêu cầu (RRR) là một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực đầu tư và định giá doanh nghiệp. RRR đại diện cho mức lợi tức tối thiểu mà một nhà đầu tư mong muốn thu được từ việc đầu tư vào một loại tài sản cụ thể. 

rrr là gì

RRR là gì?

RRR là viết tắt của "Required Rate of Return", hay còn được gọi là "tỷ lệ lợi tức yêu cầu". Đây là mức độ lợi tức tối thiểu mà một nhà đầu tư hoặc một doanh nghiệp sẽ yêu cầu để đầu tư vào một dự án hoặc một cổ phiếu cụ thể. RRR thường được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của một khoản đầu tư và để đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến việc nắm giữ tài sản đó.

Trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, RRR thường được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của các dự án đầu tư. Nó đại diện cho mức độ lợi tức mà doanh nghiệp cần đạt được từ một dự án để bù đắp cho rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào dự án đó.

Mức RRR có thể thay đổi tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro của từng nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp. Ví dụ, một người đã nghỉ hưu có thể có mức độ chấp nhận rủi ro thấp hơn và do đó sẽ chấp nhận một RRR thấp hơn. Ngược lại, một người trẻ mới tốt nghiệp đại học có thể có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn và do đó sẽ yêu cầu một RRR cao hơn.

Trong tổ chức doanh nghiệp, việc xác định mức RRR phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo rằng các dự án đầu tư được chọn lựa sẽ mang lại lợi nhuận đủ lớn để bù đắp cho rủi ro.

Ý nghĩa của RRR

Dưới đây là ý nghĩa của RRR:

Định giá doanh nghiệp: RRR được sử dụng để định giá doanh nghiệp thông qua việc ước lượng giá trị hiện tại của các dòng tiền tương lai dự kiến từ doanh nghiệp. Việc xác định RRR giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn về giá trị của doanh nghiệp và khả năng sinh lời từ việc đầu tư vào nó.

rrr là gì

Quyết định đầu tư: RRR cung cấp thông tin cho nhà đầu tư về mức lợi tức mà họ mong muốn từ các dự án đầu tư. Nếu một dự án có RRR cao hơn so với mức lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư, đó có thể là dấu hiệu cho thấy dự án đó có tiềm năng sinh lời và đáng để đầu tư.

Xác định mức độ rủi ro: RRR cũng giúp xác định mức độ rủi ro của một loại tài sản hoặc dự án đầu tư. Các nhà đầu tư có thể sử dụng RRR để đánh giá xem mức lợi tức mà họ mong đợi có xứng đáng với mức độ rủi ro của tài sản hoặc dự án đó không.

Cân nhắc các yếu tố chủ quan: RRR không chỉ phản ánh mức lợi tức mong muốn mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan của nhà đầu tư như khẩu vị rủi ro, mục tiêu đầu tư và kỳ vọng về lạm phát. Điều này giúp RRR trở thành một chỉ số linh hoạt và phản ánh được mong muốn đầu tư của mỗi nhà đầu tư.

Trong tổng thể, RRR là một công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá và định giá các dự án đầu tư và doanh nghiệp, từ đó giúp họ đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.

Công thức tính tỷ suất lợi tức yêu cầu  

Mô hình chiết khấu cổ tức (DDM)

Mô hình chiết khấu cổ tức (DDM) là phương pháp được sử dụng để tính toán RRR cho các loại đầu tư trả cổ tức. Đây là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư đánh giá lợi tức yêu cầu từ việc nắm giữ cổ phiếu của một doanh nghiệp. Công thức tính RRR theo mô hình DDM như sau:

RRR = (Mức trả cổ tức dự kiến / Giá cổ phiếu) * 100% + Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức dự báo.

rrr là gì

Ví dụ: Nếu một doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức 5.000đ/cổ phiếu, và giá cổ phiếu hiện tại là 100.000đ/cổ phiếu, với tỷ lệ tăng trưởng cổ tức dự báo là 2% hàng năm, thì RRR sẽ được tính như sau:

RRR = (5.000 / 100.000) * 100% + 2% = 7%

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) là một phương pháp khác để tính toán RRR, thường được sử dụng cho các loại đầu tư không trả cổ tức. Công thức tính RRR theo CAPM là:

RRR = Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro + β x (Tỷ suất sinh lợi thị trường – Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro)

Trong đó, beta (β) là một hệ số đo lường mức độ rủi ro của việc nắm giữ một tài sản, với beta > 1 cho thấy mức độ rủi ro cao hơn so với thị trường và beta < 1 cho thấy mức độ rủi ro thấp hơn. Ví dụ:

RRR = 2% + 1.5 * (10% – 2%) = 14%.

rrr là gì

Kết luận

Qua đó, chúng ta đã đi tìm hiểu về RRR là gì và các thông tin liên quan.  Việc sử dụng hai phương pháp trên đều cung cấp cho nhà đầu tư cách để đánh giá lợi tức yêu cầu từ việc đầu tư vào một loại tài sản cụ thể. Tùy thuộc vào loại đầu tư và tình hình thị trường, bạn có thể chọn cách tính RRR phù hợp nhất để đưa ra quyết định đầu tư của mình. 

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top