ROCE Là Gì? Công Thức Tính? 7 Lưu Ý Khi Sử Dụng Chỉ Số ROCE

20/08/2023

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

ROCE (Return on Capital Employed) là một chỉ số tài chính quan trọng đo lường hiệu suất của một doanh nghiệp trong việc sử dụng vốn đầu tư. Tìm hiểu về ROCE và vai trò của nó trong đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Roce là gì?
Roce là gì?

Roce là gì?

ROCE, viết tắt của "Return On Capital Employed," là một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Được gọi còn là tỷ lệ lợi nhuận trên vốn sử dụng, chỉ số này có nhiệm vụ đo lường khả năng của một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận từ số vốn mà họ đã đầu tư. Mục tiêu của ROCE là xác định mức độ hiệu quả của việc sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh để tạo ra lợi nhuận.

ROCE đánh giá tỷ lệ lợi nhuận so với tổng số tiền mà doanh nghiệp phải trả lại (tổng nợ phải trả) và số vốn chủ sở hữu mà họ đã đầu tư. Điều này giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa vào ROCE, các nhà đầu tư thường có thể đưa ra quyết định về việc đầu tư vào doanh nghiệp này hay không, bởi vì ROCE thể hiện khả năng của doanh nghiệp tận dụng vốn để tạo ra lợi nhuận một cách hiệu quả.

Công thức tính Roce

Chỉ số ROCE (Return on Capital Employed) được tính bằng cách chia lợi nhuận trước thuế cho vốn đầu tư sử dụng. Dưới đây là cách tính ROCE chi tiết:

Bước 1: Tính EBIT (Lợi nhuận trước thuế và lãi vay)

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) là lợi nhuận trước khi trừ đi lãi vay và thuế. Công thức tính EBIT như sau:

EBIT = Doanh thu - (Giá vốn hàng bán + Chi phí hoạt động)

Bước 2: Tính Vốn đầu tư sử dụng

Vốn đầu tư sử dụng là số tiền đã đầu tư vào doanh nghiệp để thực hiện hoạt động kinh doanh. Công thức tính vốn đầu tư sử dụng như sau:

Vốn đầu tư sử dụng = Tổng tài sản - Nợ ngắn hạn

Bước 3: Tính ROCE

Chỉ số ROCE được tính bằng cách chia EBIT cho vốn đầu tư sử dụng:

ROCE = EBIT / Vốn đầu tư sử dụng

Ví dụ:

Giả sử Công ty XYZ có thông tin tài chính sau:

 • Doanh thu: 500 tỷ đồng

 • Giá vốn hàng bán: 200 tỷ đồng

 • Chi phí hoạt động: 100 tỷ đồng

 • Tổng tài sản: 800 tỷ đồng

 • Nợ ngắn hạn: 100 tỷ đồng

Bước 1: Tính EBIT

EBIT = 500 tỷ - (200 tỷ + 100 tỷ) = 200 tỷ đồng

Bước 2: Tính Vốn đầu tư sử dụng

Vốn đầu tư sử dụng = 800 tỷ - 100 tỷ = 700 tỷ đồng

Bước 3: Tính ROCE

ROCE = 200 tỷ / 700 tỷ = 0,2857 (làm tròn) hoặc 28,57%

Vậy, trong ví dụ này, ROCE của Công ty XYZ là khoảng 28,57%, cho thấy công ty này đạt được lợi nhuận tương đối tốt trên mỗi đơn vị vốn đầu tư sử dụng.

Ý nghĩa của chỉ số Roce

Dưới đây là một bảng mô tả chi tiết về ý nghĩa của chỉ số ROCE (Return on Capital Employed) đối với cả doanh nghiệp và nhà đầu tư:

Người Sử Dụng

Ý Nghĩa

Doanh Nghiệp

Chỉ số ROCE giúp doanh nghiệp đo lường hiệu suất hoạt động bằng cách so sánh lợi nhuận tạo ra với số vốn đã đầu tư. Điều này cho phép doanh nghiệp đánh giá xem các quyết định kinh doanh hiện tại có mang lại lợi nhuận đủ lớn từ số vốn sử dụng hay không, từ đó điều chỉnh chiến lược nếu cần.

 

ROCE cũng cung cấp thông tin về cách doanh nghiệp sử dụng vốn và hiệu quả hoạt động. Nếu tỷ lệ ROCE thấp hoặc giảm dần, doanh nghiệp có thể cần xem xét lại cách họ sử dụng vốn hoặc điều chỉnh quy trình kinh doanh để tối ưu hóa hiệu suất.

Nhà Đầu Tư

ROCE là một yếu tố quan trọng khi đánh giá tiềm năng đầu tư. Nhà đầu tư thường ưa thích đầu tư vào các doanh nghiệp có ROCE cao và ổn định, vì điều này thể hiện khả năng tạo ra lợi nhuận từ số vốn đã đầu tư.

 

Đối với những ngành đòi hỏi sử dụng nguồn vốn lớn, như công nghệ hoặc sản xuất, ROCE trở nên quan trọng hơn, bởi vì việc sử dụng vốn một cách hiệu quả là quan trọng đối với tăng trưởng và cạnh tranh.

 

Nhà đầu tư cũng có thể so sánh ROCE giữa các doanh nghiệp cùng ngành để đánh giá mức độ hiệu quả của việc sử dụng vốn giữa chúng. Doanh nghiệp với ROCE cao hơn thường có khả năng sinh lời tốt hơn và có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Thông qua việc hiểu rõ ROCE và cách nó ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp và nhà đầu tư, mọi người có thể đưa ra các quyết định kinh doanh và đầu tư thông minh hơn, dựa trên khả năng tạo ra lợi nhuận và sử dụng vốn hiệu quả.

Ưu điểm và nhược điểm của chỉ số ROCE

Roce là gì?
Roce là gì?

Ưu và nhược điểm của Chỉ số ROCE

Ưu điểm của ROCE:

 • Tính toán đơn giản và dễ hiểu: ROCE (Return on Capital Employed) có thể được tính toán một cách đơn giản. Các số liệu cần thiết để tính toán được lấy từ báo cáo thu nhập của doanh nghiệp. Điều này làm cho chỉ số ROCE trở nên dễ hiểu và không đòi hỏi kiến thức kế toán sâu rộng để đánh giá.

 • Sử dụng lợi nhuận trước lãi vay và thuế: Chỉ số ROCE sử dụng lợi nhuận trước khi trừ lãi vay và thuế. Điều này cho phép đánh giá hiệu suất của các dự án hoặc doanh nghiệp ở các quy mô và mức lãi suất khác nhau.

 • Linh hoạt trong hoạt động kế toán: Các doanh nghiệp có thể sử dụng chỉ số ROCE một cách linh hoạt trong các hoạt động kế toán, từ việc dự báo tăng trưởng cho đến tối ưu hóa nguồn vốn.

Nhược điểm của ROCE:

 • Dữ liệu quá khứ và nguy cơ thao túng: ROCE dựa trên dữ liệu trong quá khứ, điều này làm tăng nguy cơ bị thao túng thông qua các kỹ thuật kế toán hay chiến lược đầu tư thông minh. Kết quả là ROCE không luôn phản ánh chính xác hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.

 • Không phản ánh hiệu quả tài sản mới: Nếu doanh nghiệp không đầu tư vào tài sản mới, chi phí tài sản cố định không tăng. Điều này có thể dẫn đến việc lợi nhuận trước thuế không giảm và ROCE vẫn cao, mặc dù hiệu quả thực tế có thể đã giảm.

 • Ảnh hưởng của lượng tiền dự trữ: Khi doanh nghiệp có một lượng tiền dự trữ lớn, số tiền này vẫn được tính vào vốn sử dụng, ngay cả khi không được sử dụng để đầu tư. Điều này có thể làm phồng vốn sử dụng và làm giảm ROCE.

Khi sử dụng chỉ số Roce cần lưu ý những gì?

Khi sử dụng chỉ số ROCE (Return on Capital Employed), có những điểm quan trọng cần lưu ý như sau:

 • Theo dõi biến đổi theo thời gian: Thay vì chỉ xem ROCE trong một giai đoạn cụ thể, nên quan sát biến đổi của nó qua nhiều năm để hiểu rõ xu hướng tăng trưởng hoặc suy giảm của hiệu suất hoạt động.

 • So sánh trong cùng ngành: Để đánh giá hiệu quả thực sự, cần so sánh ROCE của một doanh nghiệp với các đối thủ cùng ngành. Điều này giúp bạn biết được liệu doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả hơn hay kém hơn so với đối thủ.

 • Dùng dữ liệu cùng kỳ kế toán: Khi so sánh ROCE giữa các doanh nghiệp, cần sử dụng dữ liệu trong cùng kỳ kế toán để đảm bảo tính công bằng và độ so sánh chính xác.

 • Lưu ý đặc thù ngành: Mỗi ngành có mức ROCE thường khác nhau. Để có cái nhìn rõ ràng hơn về hiệu quả, cần so sánh với mức ROCE chuẩn trong ngành tương ứng.

 • Phối hợp với các chỉ số khác: ROCE nên được xem xét kết hợp với các chỉ số và thông tin khác như ROE (Return on Equity), tỷ suất lợi nhuận, lưu chuyển tiền tệ, và các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác để có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình tài chính và hoạt động của công ty.

 • Hiểu nguyên nhân biến đổi: Nếu ROCE thay đổi, cần tìm hiểu nguyên nhân sau sự biến đổi này. Điều gì đã ảnh hưởng đến chỉ số này? Có thể là do biến đổi trong cơ cấu vốn, hoặc thay đổi trong lợi nhuận gộp của doanh nghiệp.

 • Không sử dụng độc lập: ROCE không nên được sử dụng một cách đơn lẻ để đưa ra quyết định đầu tư. Nó nên được xem xét kết hợp với nhiều thông tin và chỉ báo khác để có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình tài chính và hoạt động của công ty.

Tóm lại, ROCE là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp, nhưng cần phải xem xét nó trong ngữ cảnh của nhiều thông tin và chỉ số khác để có cái nhìn rõ ràng và chính xác hơn.

ROCE khác ROE ở điểm gì?

Roce là gì?
Roce là gì?

Chỉ số

ROCE (Return On Capital Employed)

ROE (Return On Equity)

Định nghĩa

Đo lường hiệu suất dựa trên vốn đầu tư

Đo lường hiệu suất dựa trên vốn chủ sở hữu

Công thức

ROCE = Lợi nhuận ròng / Tổng vốn đầu tư

ROE = Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu

Phạm vi

Bao gồm cả vốn chủ sở hữu và nợ phải trả

Chỉ sử dụng vốn chủ sở hữu

Ưu điểm

Đánh giá khả năng sinh lời toàn diện, phản ánh hiệu suất với nợ vay

Tập trung vào hiệu suất đối với vốn cổ đông

Sử dụng cho

Đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp có mức vay nợ lớn

Đánh giá lợi nhuận từ vốn mà cổ đông đầu tư

Hạn chế

Không chỉ rõ lợi nhuận riêng của cổ đông

Bỏ qua ảnh hưởng của nợ vay đối với hiệu suất

 

Tóm lại, ROCE và ROE đều là những chỉ số quan trọng để đo lường hiệu suất tài chính của doanh nghiệp, nhưng chúng có phạm vi và ứng dụng khác nhau. ROCE hướng đến cái nhìn tổng quan về khả năng sinh lời của doanh nghiệp dựa trên cả vốn chủ sở hữu và nợ phải trả, trong khi ROE tập trung vào hiệu suất từ vốn mà cổ đông đã đầu tư.

Kết luận

Tóm lại, ROCE (Return on Capital Employed) là một chỉ số quan trọng trong tài chính doanh nghiệp, cho biết khả năng của doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận từ mức vốn đã đầu tư. Đây là một công cụ quan trọng để đo lường hiệu quả sử dụng vốn và đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong việc thực hiện các dự án đầu tư. Chỉ số ROCE càng cao thường thể hiện doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn trong việc tạo ra lợi nhuận từ vốn đã đầu tư.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top