Ngân Hàng Thương Mại Là Gì? 3 Chức Năng Của Ngân Hàng Thương Mại

23/09/2022

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Ngân hàng thương mại có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam. Để hiểu rõ về ngân hàng thương mại là gì và nó có những chức năng nào? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu trong nội dung bên dưới.

Ngân hàng thương mại là gì?

Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp đặc biệt chuyên kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng. Tại đó, chức năng chủ yếu của ngân hàng thương mại là làm trung gian tín dụng giữa cá nhân trong nền kinh tế, các doanh nghiệp hoặc các tổ chức kinh tế.

ngân hàng thương mại là gì
Hiểu rõ về ngân hàng thương mại 

Khái niệm Ngân hàng thương mại được quy định tại Điều 4 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 có ý nghĩa rằng: “Ngân hàng thương mại là một loại hình tổ chức tín dụng được quy định là thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu đem lại lợi nhuận” 

Theo đó, hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ như: 

  • Tiền gửi là hoạt động nhận tiền gửi của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi,… Mọi việc đều phải tuân thủ theo nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi như đã cam kết cho người gửi tiền.
  • Cấp hạn mức tín dụng là việc thỏa thuận cho phép tổ chức hoặc cá nhân được quyền sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ chiết khấu, cho vay, cho thuê tài chính, bảo lãnh, thanh toán và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.
  • Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản là việc cung ứng thanh toán như các nghiệp vụ dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu,… thông qua tài khoản của những khách hàng có nhu cầu.

Ngân hàng thương mại có mấy loại?

Dựa vào hình thức sở hữu

1. State owned Commercial bank - Ngân hàng thương mại Quốc doanh

Ta hiểu ngân hàng thương mại là ngân hàng được thành lập bằng 100% vốn ngân sách nhà nước. Trong tình hình hiện nay để tăng nguồn vốn và phù hợp với xu thế hội nhập tài chính trên thế giới mà các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam đã và đang tổ chức việc phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn. Đồng thời, cổ phần hóa để tăng sức cạnh tranh với các ngân hàng cổ phần và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

2. Hình thức tín dụng liên doanh - Ngân hàng liên doanh 

Ngân hàng liên doanh là ngân hàng được thành lập bằng vốn liên doanh giữa ngân hàng thương mại nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam và ngân hàng thương mại nội địa Việt nam. Mọi hoạt động đều tuân thủ theo pháp luật Việt Nam. 

3. Joint Stock Commercial bank - Ngân hàng thương mại cổ phần

Ngân hàng thương mại cổ phần là ngân hàng thương mại có hình thức của một công ty cổ phần. Theo đó, theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam thì một cá nhân hay pháp nhân chỉ được sở hữu số cổ phần nhất định.

4. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Được hiểu là ngân hàng được thành lập tại nước ngoài và theo pháp luật nước ngoài. Nó được phép mở chi nhánh tại Việt Nam, nhưng đồng thời phải hoạt động dưới sự giám sát của pháp luật Việt Nam.

5. Ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài

Được hiểu là ngân hàng thương mại với việc thành lập tại Việt Nam, nhưng đồng thời 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nước ngoài. Trong đó phải có một ngân hàng nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ (ngân hàng mẹ). Ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài được thành lập dưới hình thức công ty TNHH một thành viên hoặc từ hai thành viên trở lên. Thỏa mãn điều kiện là pháp nhân VN và có trụ sở chính tại Việt Nam. 

Dựa vào chiến lược kinh doanh

Ngân hàng bán buôn, ngân hàng bán lẻ học kế toán tổng hợp tại Hà Nội.

Dựa vào tính chất hoạt động

Ngân hàng kinh doanh tổng hợp, ngân hàng chuyên doanh.

Ngân hàng thương mại được phân loại dựa theo hình thức sở hữu là phổ biến nhất
Ngân hàng thương mại được phân loại dựa theo hình thức sở hữu là phổ biến nhất

Bản chất của ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại bản chất là một doanh nghiệp kinh doanh vì mục tiêu đem lại lợi nhuận. 

  • Ngân hàng thương mại chuyên kinh doanh các dịch vụ ngân hàng, tín dụng, hay tiền tệ. Khác với các doanh nghiệp phi tài chính kinh doanh trong các lĩnh vực thương nghiệp, công nghiệp, sản xuất sản phẩm trực tiếp hoặc kinh doanh các mặt hàng hóa.
  • Ngân hàng thương mại kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn huy động tiền gửi. Khác với ngân hàng trung ương cho vay bằng nguồn vốn phát hành. 

Chức năng của ngân hàng thương mại

Trung gian tín dụng

Ngân hàng thương mại có vai trò là trung gian giữa người có nhu cầu về vốn và người đang dư thừa vốn. Ngân hàng thương mại hình thành quỹ và cho vay để phân bổ vốn tới nền kinh tế thông qua việc huy động những nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các nhà đầu tư trong kinh tế. Với chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng thương mại đóng vai trò tạo ra lợi ích cho các bên tham gia. Đồng thời nó cũng thúc đẩy được sự phát triển của nền kinh tế.

Nếu chọn hình thức gửi tiết kiệm, bạn sẽ được hưởng lãi thông qua khoản tiền nhàn rỗi của mình. Đối với hình thức vay, khi có nhu cầu vay bạn sẽ được cung cấp một khoản tiền trong hạn mức thỏa thuận để sử dụng cho các mục đích chi tiêu, thanh toán cá nhân hoặc nhu cầu vốn để kinh doanh. Mọi giao dịch qua ngân hàng đều minh bạch và được pháp luật bảo vệ. Đồng thời, ngân hàng cũng được hưởng lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất tiền cho vay và lãi tiền gửi từ khách hàng. Đây được xem là chức năng quan trọng nhất trong ngân hàng thương mại vì đó đem lại nguồn vốn đảm bảo cho quá trình kinh doanh, sản xuất được phát triển và mở rộng hơn.

Trung gian thanh toán

Chức năng thanh toán có ý nghĩa lớn đối với xã hội, theo đó ngân hàng thương mại thực hiện chức năng giao dịch thanh toán dựa vào theo yêu cầu của khách hàng và tuân thủ theo pháp luật. Cũng nhờ chức năng thanh toán của ngân hàng mà mọi người dân tiết kiệm được thời gian và chi phí trong xã hội hiện đại mà không như ngày xưa. Nó gián tiếp thúc đẩy quá trình kinh doanh, lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn. 

Chức năng tạo tiền

Tạo tiền là chức năng phản ánh rõ bản chất của ngân hàng thương mại với mục tiêu tìm kiếm nguồn thu lợi nhuận. Mỗi nghiệp vụ kinh doanh trong hệ thống ngân hàng đều mang đặc tính riêng và cùng thực hiện chức năng tạo tiền cho ngân hàng và nền kinh tế. Khả năng tạo tiền của ngân hàng thương mại đã đáp ứng được yêu cầu chi trả xã hội và thanh toán. Việc này góp phần gia tăng khối lượng tiền tệ phục vụ cho nhu cầu chu chuyển và phát triển kinh tế.

Sự ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại giúp ổn định nền kinh tế xã hội
Sự ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại giúp ổn định nền kinh tế xã hội

Vai trò của ngân hàng thương mại đối với phát triển kinh tế

Ngân hàng thương mại cung cấp nhu cầu vay vốn nhằm tạo vốn cho sự phát triển kinh tế. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Rút ngắn tốc độ lưu thông tiền tệ và hàng hóa. Khiến cho việc kinh doanh sản xuất diễn ra được liên tục và không bị đứt quãng. 

Ngoài ra, ngân hàng thương mại tham gia vào quá trình kiểm soát các hoạt động kinh tế, giúp ổn định của thị trường chứng khoán và thị trường tài chính. Tạo điều kiện phát triển cho nền kinh tế thông qua việc chiết khấu giải quyết khả năng lưu thông tiền tệ, hàng hóa nhanh chóng. Nó còn có vai trò tư vấn, cung cấp thông tin và dịch vụ đầu tư hiệu quả. 

Qua nội dung bài viết, hy vọng bạn đã nắm được các kiến thức cần thiết về ngân hàng thương mại. Sự phát triển của ngân hàng thương mại đóng vai trò rất quan trọng trong xã hội. F88 là chuỗi cửa hàng tài chính tiện ích hàng đầu Việt Nam, cung cấp các dịch vụ như: Vay bằng hình thức vay tiền mặt bằng cầm cố tài sản, mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm xe máy, thanh toán hóa đơn,... F88 có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường tài chính và được khách hàng tin dùng, vì vậy bạn hoàn toàn có thể yên tâm.  

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top