Chi Phí Cận Biên (Marginal Cost) Là Gì? Công Thức Tính?

23/08/2023

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Marginal cost là khái niệm kinh tế quan trọng đo lường sự thay đổi của chi phí khi sản lượng tăng thêm một đơn vị. Tìm hiểu về ý nghĩa và cách tính marginal cost trong quyết định kinh doanh.

Marginal cost là gì?
Marginal cost là gì?

Chi phí cận biên là gì?

Chi phí cận biên, còn được gọi là Marginal Cost, là khái niệm trong lĩnh vực kinh tế học và quản lý, ám chỉ sự biến đổi của tổng chi phí khi sản lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất thêm một đơn vị. Nó giúp xác định sự ảnh hưởng của việc sản xuất thêm sản phẩm lên tổng chi phí của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Một cách chi tiết hơn, khi sản lượng tăng thêm, chi phí cận biên là sự tăng thêm của tổng chi phí chung. Nói cách khác, chi phí cận biên là chi phí bổ sung cho mỗi đơn vị sản phẩm mới. Điều này có ý nghĩa là nó đo lường sự biến đổi của chi phí khi doanh nghiệp quyết định sản xuất thêm một lượng nhỏ sản phẩm hơn.

Chi phí cận biên thường không ổn định và có thể thay đổi theo quy luật lợi suất giảm dần. Ban đầu, khi sản lượng tăng, chi phí cận biên thường giảm, thể hiện sự tận dụng hiệu quả hơn các nguồn lực có sẵn. Tuy nhiên, sau một thời điểm nào đó, chi phí cận biên sẽ tăng lên, bởi vì quy luật lợi suất giảm dần khiến việc sản xuất thêm sản phẩm đòi hỏi sử dụng thêm nguồn lực không hiệu quả.

Trong quản lý kinh doanh, hiểu rõ chi phí cận biên giúp doanh nghiệp quyết định sản xuất thêm sản phẩm nếu giá bán vượt qua chi phí cận biên. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức sản xuất tối ưu để đạt được lợi nhuận cao nhất.

So sánh giữa chi phí cận biên và chi phí bình quân

Thuật ngữ

Chi phí cận biên

Chi phí bình quân

Khái niệm

Là chi phí tăng thêm khi sản xuất thêm một đơn vị sản lượng.

Là chi phí trên một đơn vị sản lượng.

Cách tính

Tính bằng sự thay đổi của chi phí khi sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa.

Tính bằng tổng chi phí chia cho số lượng sản phẩm.

Mục đích

Giúp xác định tác động của việc sản xuất thêm một đơn vị sản lượng đối với chi phí.

Đánh giá tác động của thay đổi sản lượng đối với chi phí đơn vị sản phẩm.

Ứng dụng

Thường được sử dụng để đo lường lợi ích và chi phí khi thay đổi sản lượng.

Thường được dùng để tính toán chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Cách tính cụ thể

Thay đổi chi phí / Thay đổi sản lượng

Tổng chi phí / Số lượng sản phẩm

Ưu điểm

Dễ dàng xác định tác động cụ thể của sự thay đổi sản lượng.

Phản ánh chi phí trung bình trên mỗi sản phẩm.

Hạn chế

Không thể áp dụng cho cả chi phí cố định và biến đổi.

Không thể phân biệt rõ chi phí biến đổi và cố định.

 

Bảng trên tóm tắt những khác biệt chính giữa chi phí cận biên và chi phí bình quân, bao gồm cách tính, mục đích sử dụng và ưu điểm cũng như hạn chế của từng khái niệm.

Cách tính chi phí cận biên marginal cost?

Marginal cost là gì?
Marginal cost là gì?

Cách tính chi phí cận biên (marginal cost) được thực hiện dựa trên công thức sau:

Marginal Cost (MC) = Thay đổi trong chi phí (∆C) / Thay đổi trong sản lượng (∆Q)

Trong đó:

 • Thay đổi trong chi phí (∆C): Đây là sự khác biệt giữa chi phí sản xuất theo một mức sản lượng mới và chi phí sản xuất theo mức sản lượng ban đầu. Để tính ∆C, bạn trừ chi phí theo mức sản lượng ban đầu từ chi phí theo mức sản lượng mới. Ví dụ, nếu chi phí sản xuất cho 2000 máy ảnh là 1,2 tỷ đồng và chi phí sản xuất cho 1500 máy ảnh ban đầu là 1 tỷ đồng, thì ∆C = 1,2 tỷ - 1 tỷ = 0,2 tỷ đồng.

 • Thay đổi trong sản lượng (∆Q): Đây là sự khác biệt giữa mức sản lượng của lần sản xuất sau và mức sản lượng của lần sản xuất trước. Để tính ∆Q, bạn trừ mức sản lượng ban đầu từ mức sản lượng sau. Ví dụ, nếu bạn sản xuất 2000 máy ảnh sau khi ban đầu đã sản xuất 1500 máy ảnh, thì ∆Q = 2000 - 1500 = 500 sản phẩm.

Sau khi tính được ∆C và ∆Q, bạn áp dụng vào công thức để tính giá trị của Marginal Cost (MC):

MC = ∆C / ∆Q

Kết quả này sẽ cho bạn biết chi phí cận biên (marginal cost) cho việc sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm hoặc hàng hóa.

Chi phí cận biên marginal cost có ý nghĩa như thế nào?

Marginal cost là gì?
Marginal cost là gì?

Chi phí cận biên, còn được gọi là "marginal cost" (MC), là khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và quản lý doanh nghiệp. Nó thể hiện số tiền mà một doanh nghiệp cần bỏ ra để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ. Ý nghĩa của chi phí cận biên là xác định chi phí thêm phát sinh khi quyết định sản xuất một đơn vị sản phẩm bổ sung.

Để giải thích chi tiết ý nghĩa của chi phí cận biên, chúng ta cần hiểu rõ tại sao nó quan trọng:

 • Tối ưu hóa quyết định sản xuất: Chi phí cận biên giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định có nên sản xuất thêm sản phẩm hoặc dịch vụ không. Nếu chi phí cận biên thấp hơn giá bán của sản phẩm, việc sản xuất thêm sẽ tạo ra lợi nhuận. Ngược lại, nếu chi phí cận biên cao hơn giá bán, việc sản xuất thêm có thể dẫn đến lỗ.

 • Định giá sản phẩm: Chi phí cận biên cũng ảnh hưởng đến quyết định về giá bán sản phẩm. Nếu chi phí cận biên thấp, doanh nghiệp có thể cân nhắc giảm giá để thu hút khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

 • Tối ưu hóa sản xuất: Để tối ưu hóa quá trình sản xuất, doanh nghiệp cần biết rằng khi nào nên ngừng sản xuất thêm. Nếu chi phí cận biên bằng giá bán, doanh nghiệp đã đạt đến điểm cân bằng giữa lợi nhuận và chi phí, và sản xuất thêm sẽ không đem lại lợi nhuận.

 • Quản lý nguồn lực: Chi phí cận biên giúp xác định xem liệu sự tăng thêm trong sản xuất có đáng đối mặt với sự tăng thêm trong chi phí hay không. Điều này giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng họ không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên cho sản xuất thêm mà không có lợi nhuận tương ứng.

 • Phản ánh biến đổi chi phí: Khi quy mô sản xuất thay đổi, chi phí cận biên thường thay đổi theo cách không đồng đều. Hiểu rõ biến đổi này giúp doanh nghiệp dự đoán và điều chỉnh tốt hơn trong việc quản lý tài chính và tối ưu hóa hoạt động sản xuất.

Tóm lại, chi phí cận biên là yếu tố quyết định quan trọng trong quản lý kinh doanh, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tác động của sự sản xuất thêm lên lợi nhuận và chi phí, từ đó đưa ra quyết định thông minh để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Khi phân tích chi phí biên cần lưu ý những gì?

Marginal cost là gì?
Marginal cost là gì?

Trong quá trình phân tích chi phí biên, có một số yếu tố quan trọng mà cần được lưu ý để đảm bảo tính chính xác và hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và quản lý. Dưới đây là các điểm cần chú ý:

 • Loại chi phí: Xác định rõ loại chi phí đang được phân tích, bao gồm chi phí biên và chi phí cố định. Điều này giúp xác định mức độ ảnh hưởng của từng loại chi phí đối với quyết định kinh doanh.

 • Thời gian: Đảm bảo rằng thời gian đã được tính đến một cách chính xác. Yếu tố thời gian có thể ảnh hưởng đáng kể đến chi phí và lợi nhuận, đặc biệt khi so sánh các tùy chọn với thời gian thực hiện khác nhau.

 • Các yếu tố biến đổi: Xác định tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi phí biên, bao gồm cả các biến số khách quan và chủ quan như biến động trong nguồn cung, nhu cầu thị trường, giá cả nguyên liệu, và thậm chí cả yếu tố nhân khẩu học hoặc thay đổi thị trường.

 • Tính linh hoạt: Hiểu rõ mức độ linh hoạt của chi phí biên đối với sự thay đổi trong sản xuất hoặc kinh doanh. Điều này giúp dự đoán được tác động của các thay đổi môi trường đối với lợi nhuận và quyết định kinh doanh.

 • Liên quan đến doanh nghiệp: Đảm bảo rằng phân tích chi phí biên được thực hiện dựa trên dữ liệu và thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp hoặc ngành công nghiệp cụ thể. Việc áp dụng thông tin tổng quát có thể dẫn đến kết quả sai lệch.

 • Phạm vi phân tích: Xác định rõ phạm vi của phân tích chi phí biên, bao gồm cả phạm vi thời gian và phạm vi sản phẩm/sản xuất. Điều này giúp giới hạn và tập trung vào các yếu tố quan trọng nhất.

 • Sự tương quan: Đối chiếu dữ liệu chi phí biên với các dữ liệu khác như doanh thu, lợi nhuận, hoặc chỉ số tài chính khác để xác định mối quan hệ và tác động của chi phí biên đối với sự phát triển kinh doanh.

 • Đánh giá rủi ro: Xem xét các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự báo chi phí biên, bao gồm cả biến đổi không mong muốn và thay đổi trong môi trường kinh doanh.

 • Cân nhắc tác động dự kiến: Đánh giá cẩn thận tác động dự kiến của kết quả phân tích chi phí biên đối với quyết định kinh doanh. Điều này đặc biệt quan trọng khi đưa ra quyết định liên quan đến giá cả, sản xuất và tiến độ.

Tổng cộng, việc phân tích chi phí biên đòi hỏi sự cẩn trọng và tập trung vào các yếu tố cụ thể liên quan đến ngành công nghiệp và doanh nghiệp, để đảm bảo rằng kết quả phân tích mang lại thông tin hữu ích và chính xác cho quyết định kinh doanh.

Kết luận

Tóm lại, chi phí cận biên (marginal cost) là khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý. Nó thể hiện sự thay đổi của tổng chi phí khi sản lượng hoặc sản phẩm tăng thêm một đơn vị. Việc hiểu rõ và áp dụng đúng khái niệm này giúp doanh nghiệp xác định tối ưu hóa sản xuất, đưa ra quyết định về giá cả và kế hoạch tài chính một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc áp dụng chi phí cận biên đôi khi gặp khó khăn trong các ngành có tính chất đặc biệt, và việc đánh giá đầy đủ các yếu tố biến đổi và thời gian là quan trọng để có kết quả chính xác và thực tế hơn trong quản lý chi phí.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top