Lợi Nhuận Trước Thuế (EBIT) Là Gì? Công Thức Tính?

22/08/2023

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Lợi nhuận trước thuế là chỉ số quan trọng trong đánh giá hiệu suất kinh doanh. Nó thể hiện khả năng sinh lời từ hoạt động cốt lõi trước khi xem xét các yếu tố tài chính và thuế.

Tìm hiểu về ý nghĩa và cách tính toán lợi nhuận trước thuế trong việc đo lường sức kháng tài chính của doanh nghiệp.

Lợi nhuận trước thuế là gì?
Lợi nhuận trước thuế là gì?

Lợi nhuận trước thuế là gì?

Lợi nhuận trước thuế, thường được viết tắt là EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), là một chỉ số tài chính dùng để đo lường lợi nhuận mà một doanh nghiệp hoặc cá nhân kiếm được trước khi trừ đi khoản thuế và lãi vay. Nó thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất tài chính của một tổ chức mà không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thuế và chi phí lãi vay.

Lợi nhuận trước thuế giúp làm rõ khả năng sinh lời cốt lõi của doanh nghiệp hoặc dự án mà không bị méo mói bởi các yếu tố tài chính ngoại vi.

Ý nghĩa của lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế đóng một vai trò cực kỳ quan trọng và mang tính toàn diện trong việc đo lường và đánh giá hiệu suất tài chính và hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Dưới đây là các khía cạnh chi tiết về tầm quan trọng của lợi nhuận trước thuế:

 • Đo lường hiệu suất kinh doanh cốt lõi: Lợi nhuận trước thuế cho thấy giá trị kinh doanh mà doanh nghiệp đạt được trước khi bị ảnh hưởng bởi việc đóng góp thuế. Điều này giúp người quản lý và nhà đầu tư biết được mức độ thành công của mô hình kinh doanh cơ bản.

 • Quyết định đầu tư: Các nhà đầu tư thường xem xét lợi nhuận trước thuế để quyết định liệu họ nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không. Đây là chỉ số thể hiện khả năng của doanh nghiệp thu hút và tạo ra lợi nhuận, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị đầu tư của họ.

 • Đánh giá hiệu suất hoạt động: Lợi nhuận trước thuế cho phép người quản lý đánh giá hiệu suất của các phòng ban, dự án hoặc sản phẩm cụ thể. Điều này giúp họ xác định các phần của doanh nghiệp đang góp phần vào lợi nhuận và các phần nào cần được tối ưu hóa.

 • Quản lý rủi ro: Bằng cách phân tích lợi nhuận trước thuế, doanh nghiệp có thể xác định các vùng rủi ro tiềm năng và đưa ra các biện pháp phòng ngừa hoặc kiểm soát để giảm thiểu tác động tiêu cực đến lợi nhuận.

 • Định hướng chiến lược: Lợi nhuận trước thuế là một cơ sở quan trọng để xác định các mục tiêu chiến lược dài hạn và tạo ra các kế hoạch phát triển. Nó giúp xác định khả năng tài chính và định hướng phát triển của doanh nghiệp.

 • Đánh giá khả năng tài chính: Lợi nhuận trước thuế là một thước đo cho khả năng tài chính của doanh nghiệp, có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, đầu tư trong nâng cấp cơ sở hạ tầng và phát triển mới.

 • Phân tích đầu tư và tín dụng: Các chuyên gia phân tích và ngân hàng sử dụng lợi nhuận trước thuế để đánh giá khả năng của doanh nghiệp trả lãi vay và thực hiện các cam kết tài chính.

 • Giám sát và báo cáo tài chính: Lợi nhuận trước thuế là một thành phần quan trọng của báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tóm lại, lợi nhuận trước thuế không chỉ là một con số đơn thuần mà có tầm quan trọng rất lớn đối với việc quản lý, đánh giá và định hướng phát triển của một doanh nghiệp.

Công thức tính lợi nhuận trước thuế EBIT và ví dụ cụ thể

Lợi nhuận trước thuế là gì?
Lợi nhuận trước thuế là gì?

Công thức tính lợi nhuận trước thuế EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) là một chỉ số tài chính dùng để đo lường lợi nhuận của một doanh nghiệp trước khi tính lãi suất và thuế. Công thức chi tiết của EBIT là:

EBIT = Tổng doanh thu - Tổng chi phí hoạt động (bao gồm cả chi phí cố định và chi phí phát sinh)

Ví dụ cụ thể:

Giả sử doanh nghiệp ABC là một cửa hàng bán lẻ bán các sản phẩm điện tử. Dưới đây là thông tin tài chính liên quan đến ABC:

 • Tổng doanh thu: 10 tỷ đồng

 • Giá vốn hàng bán: 4 tỷ đồng

 • Chi phí vận chuyển hàng hóa: 500 triệu đồng

 • Chi phí thuê nhân viên: 1 tỷ đồng

 • Chi phí thuê địa điểm: 800 triệu đồng

 • Chi phí quảng cáo: 200 triệu đồng

 • Chi phí khác: 300 triệu đồng

Áp dụng vào công thức EBIT:

Tổng chi phí hoạt động = Giá vốn + Chi phí vận chuyển + Chi phí thuê nhân viên + Chi phí thuê địa điểm + Chi phí quảng cáo + Chi phí khác = 4 tỷ + 500 triệu + 1 tỷ + 800 triệu + 200 triệu + 300 triệu = 6.8 tỷ đồng

EBIT = Tổng doanh thu - Tổng chi phí hoạt động = 10 tỷ - 6.8 tỷ = 3.2 tỷ đồng

Vậy, lợi nhuận trước thuế EBIT của doanh nghiệp ABC là 3.2 tỷ đồng. Đây là số tiền lời nhuận mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động kinh doanh trước khi tính toán lãi suất và thuế.

Chỉ số EBIT có thể giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh mà không bị ảnh hưởng bởi cấu trúc tài chính hay thuế.

Hiệu suất lợi nhuận trước thuế được đo lường thông qua một loạt các chỉ số nào?

Lợi nhuận trước thuế là gì?
Lợi nhuận trước thuế là gì?

Để đo lường hiệu suất lợi nhuận trước thuế trong hoạt động kinh doanh, có một loạt các chỉ số quan trọng được sử dụng. Dưới đây là chi tiết về các chỉ số này:

Lợi nhuận gộp (Gross Profit)

Đây là sự chênh lệch giữa tổng doanh thu và giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ đã tiêu thụ để tạo ra doanh thu. Chỉ số này thể hiện khả năng của doanh nghiệp trong việc quản lý chi phí sản xuất và cung cấp mặt hàng hoặc dịch vụ.

Lợi nhuận hoạt động (Operating Profit)

Đây là lợi nhuận sau khi đã trừ đi các chi phí hoạt động kinh doanh như chi phí nhân công, chi phí thuê mặt bằng, và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất hoặc cung ứng. Chỉ số này thể hiện khả năng quản lý hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

Lợi nhuận trước lãi và thuế (Profit Before Interest and Taxes - PBIT)

Đây là lợi nhuận trước khi trừ đi chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp. Chỉ số này cho biết lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được từ hoạt động kinh doanh cơ bản trước khi xem xét các yếu tố tài chính và thuế.

Lợi nhuận trước thuế (Profit Before Tax - PBT)

Đây là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí hoạt động, chi phí lãi vay và trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Chỉ số này thể hiện lợi nhuận thực sự mà doanh nghiệp đạt được trước khi chịu thuế.

Lợi nhuận sau thuế (Net Profit)

Đây là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là lợi nhuận thực sự cuối cùng mà doanh nghiệp thu được sau khi xem xét tất cả các yếu tố liên quan.

Các chỉ số này cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất lợi nhuận trước thuế của một doanh nghiệp từ các khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh và tài chính.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế khác nhau thế nào?

Dưới đây là một bảng so sánh chi tiết giữa lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế:

Chỉ Số

Lợi Nhuận Trước Thuế

Lợi Nhuận Sau Thuế

Định Nghĩa

Là số tiền thu được sau khi trừ đi tất cả chi phí hoạt động, chi phí lãi vay và trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ưu Điểm

- Thể hiện khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh cơ bản trước khi xem xét các yếu tố tài chính và thuế.

- Thể hiện lợi nhuận cuối cùng mà doanh nghiệp đạt được sau khi xem xét tất cả các yếu tố liên quan.

Biểu Thị

Số liệu ảnh hưởng bởi cả yếu tố tài chính (lãi vay) và hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Thể hiện lợi nhuận thực sự thu được từ mọi hoạt động sau khi xem xét thuế và các chi phí.

Dùng Để

- Đo lường hiệu suất kinh doanh cơ bản trước các yếu tố tài chính và thuế.

- Đo lường hiệu suất thực sự mà doanh nghiệp đạt được sau khi xem xét tất cả các yếu tố liên quan.

Công Thức Tính Toán

Lợi nhuận trước thuế = Doanh thu - Chi phí hoạt động - Chi phí lãi vay

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lợi nhuận trước thuế là một chỉ số cho thấy lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được từ hoạt động kinh doanh cơ bản trước khi xem xét tới các yếu tố tài chính và thuế. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế thể hiện lợi nhuận thực tế mà doanh nghiệp thu được sau khi xem xét tất cả các yếu tố, bao gồm cả thuế và các chi phí khác.

Có được chia lợi nhuận trước thuế không?

Lợi nhuận trước thuế là gì?
Lợi nhuận trước thuế là gì?

Có, lợi nhuận trước thuế có thể được chia hoặc phân phối tùy thuộc vào quyết định của doanh nghiệp và các chủ sở hữu liên quan. Thường thì lợi nhuận trước thuế có thể được chia thành các khoản sau:

 • Chi phí hoạt động: Doanh nghiệp có thể sử dụng lợi nhuận trước thuế để trả các khoản chi phí hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như tiền lương cho nhân viên, chi phí vận hành, chi phí tiêu thụ nguyên liệu, vật liệu, và dịch vụ.

 • Đầu tư và phát triển: Một phần lợi nhuận trước thuế có thể được đầu tư để phát triển doanh nghiệp, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực sản xuất hoặc mở rộng quy mô kinh doanh.

 • Trả cổ tức: Doanh nghiệp có thể chia lợi nhuận trước thuế dưới dạng cổ tức cho cổ đông. Việc này thường thực hiện dựa trên số lượng cổ phần mà cổ đông sở hữu.

 • Giảm nợ hoặc trả nợ: Lợi nhuận cũng có thể được sử dụng để thanh toán các khoản nợ hoặc giảm nợ của doanh nghiệp.

 • Dự trữ tài chính: Một phần lợi nhuận có thể được dành để tạo ra dự trữ tài chính, để đối phó với các tình huống không mong muốn trong tương lai hoặc để đảm bảo sự bền vững của doanh nghiệp.

 • Mua sắm lại cổ phiếu: Doanh nghiệp có thể dùng lợi nhuận để mua lại cổ phiếu của chính mình trên thị trường, giúp tăng giá trị cổ phiếu còn lại trên thị trường.

 • Khảo sát thêm thị trường hoặc mua các doanh nghiệp khác: Một phần lợi nhuận có thể được dùng để tài trợ cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách thâm nhập thêm vào các thị trường mới hoặc thậm chí mua các doanh nghiệp khác.

Lựa chọn cách sử dụng lợi nhuận trước thuế phụ thuộc vào mục tiêu chiến lược và tài chính của doanh nghiệp, cũng như tình hình kinh doanh và các yếu tố thị trường hiện tại.

Kết luận

Tổng kết, lợi nhuận trước thuế là một chỉ số quan trọng đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh cơ bản trước khi xem xét tới các yếu tố tài chính và thuế. Chỉ số này cung cấp cái nhìn rõ ràng về hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp và giúp quản lý đưa ra các quyết định chiến lược về đầu tư, phát triển, chia cổ tức, và quản lý tài chính một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, quyết định về việc chia lợi nhuận trước thuế phải dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng về mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp, tình hình thị trường và các yếu tố tài chính liên quan. Điều này giúp đảm bảo sự phát triển bền vững và tạo giá trị cho cả doanh nghiệp và cổ đông.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top