Loại Trừ Bảo Hiểm Là Gì? 6 Lưu Ý Để Chủ Động Trước Điều Khoản Loại Trừ

17/05/2024

Loại trừ bảo hiểm là một phần không thể thiếu trong các hợp đồng bảo hiểm, đặc biệt là trong loại hình bảo hiểm trách nhiệm. Điều này nhằm mục đích xác định những trường hợp, sự kiện hoặc hành vi mà công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường.

Loại trừ bảo hiểm là gì

Loại trừ bảo hiểm là gì? 

Điều khoản loại trừ trách nhiệm thường bao gồm các trường hợp rủi ro cao hoặc các hành vi chủ quan như vi phạm pháp luật, vi phạm cam kết, và những trường hợp được xem là không đáng bồi thường. Điều này giúp công ty bảo hiểm giảm bớt rủi ro và duy trì mức phí bảo hiểm ở mức hợp lý cho khách hàng.

Việc quy định các điều khoản loại trừ trách nhiệm trong hợp đồng bảo hiểm là cực kỳ quan trọng, vì nó giúp đảm bảo sự công bằng giữa các bên và ngăn chặn các hành vi lạm dụng bảo hiểm. Công ty bảo hiểm có quyền từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu phát hiện vi phạm các điều khoản loại trừ này.

Tóm lại, loại trừ bảo hiểm là một phần không thể thiếu trong các hợp đồng bảo hiểm, đảm bảo tính công bằng và sự ổn định của hệ thống bảo hiểm.

Quy định về loại trừ bảo hiểm 

Quy định về loại trừ bảo hiểm là một phần quan trọng của hợp đồng bảo hiểm, nhằm xác định những trường hợp mà công ty bảo hiểm sẽ không phải chi trả hoặc bồi thường khi có sự kiện xảy ra. Căn cứ vào các quy định pháp luật, điều này giúp đảm bảo tính công bằng và ngăn chặn các hành vi lạm dụng bảo hiểm.

Theo Khoản 1 Điều 16 của Luật kinh doanh bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm phải được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc thông tin và giải thích rõ ràng từ công ty bảo hiểm đến bên mua bảo hiểm.

Tuy nhiên, không áp dụng điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong những trường hợp như vi phạm pháp luật do vô ý hoặc có lý do chính đáng trong việc chậm thông báo cho công ty bảo hiểm về sự kiện bảo hiểm, như quy định tại Khoản a và b của Điều này.

Điều 39 Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng quy định rõ các trường hợp mà công ty bảo hiểm không cần chi trả tiền bảo hiểm, như trường hợp người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên. Hoặc các trường hợp khác được ghi rõ trong hợp đồng. 

Loại trừ bảo hiểm là gì

Sự thể hiện của loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng 

Trong hợp đồng bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm được thể hiện một cách rõ ràng và chi tiết để đảm bảo sự công bằng và minh bạch giữa bên mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm. Cụ thể, có hai cách chính mà điều khoản này được thể hiện:

Tách riêng thành một điều khoản loại trừ bảo hiểm:

Điều khoản loại trừ chung: Được áp dụng cho tất cả các điều kiện bảo hiểm trong hợp đồng. Ví dụ, trong bảo hiểm sức khỏe, có thể có các điều khoản loại trừ chung cho bảo hiểm tai nạn, ốm đau hoặc bảo hiểm tử vong.

Điều khoản loại trừ riêng: Áp dụng cho các điều kiện bảo hiểm cụ thể. Ví dụ, trong bảo hiểm tai nạn có thể có các điều khoản loại trừ riêng cho các trường hợp đặc biệt.

Nội dung loại trừ bảo hiểm được thể hiện trong các điều khoản về điều kiện bảo hiểm:

Ví dụ, có quy định rằng không bồi thường khi không thông báo tổn thất về tai nạn trong thời gian quy định.

Người mua bảo hiểm phải đọc kỹ các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm để hiểu rõ về các nghĩa vụ của mình và đảm bảo quyền lợi bảo hiểm.

Loại trừ bảo hiểm là gì

Những lưu ý để không bị động trước điều khoản loại trừ bảo hiểm

Để tránh bị động trước điều khoản loại trừ bảo hiểm và bảo vệ quyền lợi của mình, bạn cần lưu ý những điều sau:

  • Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác: Đảm bảo rằng bạn cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe và các thông tin khác một cách rõ ràng, chính xác. Việc này sẽ giúp hợp đồng bảo hiểm của bạn có hiệu lực pháp lý và giúp bạn yêu cầu bồi thường khi cần thiết.
  • Đọc kỹ nội dung hợp đồng: Hãy đọc kỹ nội dung hợp đồng, đặc biệt là điều khoản loại trừ bảo hiểm. Nếu có bất kỳ điều gì không rõ ràng, hãy liên hệ với nhân viên tư vấn để được giải đáp. Tránh hiểu sai các điều khoản để không ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn.
  • Tận dụng thời gian xem xét hợp đồng: Đối với các hợp đồng có thời hạn trên 01 năm, bạn sẽ có thời gian cân nhắc trong vòng 21 ngày từ ngày nhận được hợp đồng. Hãy tận dụng thời gian này để xem xét lại các điều khoản, quyền lợi và thông tin khác trước khi quyết định tham gia bảo hiểm.
  • Điều khoản loại trừ bảo hiểm không chỉ đảm bảo sự công bằng giữa các bên mà còn giúp cân bằng giữa quyền lợi của khách hàng và công ty bảo hiểm. Để bảo vệ quyền lợi của mình, hãy hiểu rõ và tuân thủ đúng theo các điều khoản đã được quy định trong hợp đồng.
  • Điều khoản "Loại trừ bảo hiểm" đóng vai trò quan trọng trong việc xác định phạm vi bảo hiểm và quyền lợi của bên mua bảo hiểm. Việc hiểu rõ và tuân thủ đúng các điều khoản này sẽ giúp bạn bảo vệ quyền lợi và tránh khỏi các rủi ro không mong muốn.
  • Dù có vẻ như các điều khoản loại trừ bảo hiểm có thể tạo ra sự bất lợi cho người mua bảo hiểm, nhưng thực tế chúng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính công bằng và chính trực trong hợp đồng bảo hiểm. Điều này cũng giúp đảm bảo rằng các công ty bảo hiểm có khả năng quản lý rủi ro một cách hiệu quả và cung cấp dịch vụ bảo hiểm ổn định và đáng tin cậy cho khách hàng của họ.

Loại trừ bảo hiểm là gì

Nhớ rằng, khi tham gia bảo hiểm, việc đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản loại trừ bảo hiểm là điều không thể thiếu. Điều này sẽ giúp bạn tránh những bất ngờ không mong muốn và đảm bảo rằng bạn có được sự bảo vệ tốt nhất cho tài sản và quyền lợi của mình.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top