Lãi Suất Định Kỳ (Periodic Interest Rate) Là Gì? 5 Đặc Điểm Chính

07/07/2023

Lãi suất định kỳ (Periodic Interest Rate) là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Được áp dụng trong quá trình vay tiền hoặc đầu tư, lãi suất định kỳ đóng vai trò quyết định việc tính toán và trả lãi suất theo từng kỳ thanh toán cụ thể. Đây là một khái niệm cần được hiểu rõ để người vay hoặc người đầu tư có thể đánh giá và lên kế hoạch tài chính một cách chính xác.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về lãi suất định kỳ, cách tính toán và tác động của nó đến các bên liên quan. 

Lãi suất định kỳ là gì?

Lãi suất định kỳ, hay còn được gọi là Periodic Interest Rate, là khái niệm được sử dụng trong ngành tài chính. Thông thường, người cho vay sẽ sử dụng lãi suất hàng năm để tính toán lãi suất cho khoản vay. Tuy nhiên, lãi suất định kỳ thường được tính theo kỳ hạn ngắn hơn so với lãi suất hàng năm trong hầu hết các trường hợp.

Lãi suất định kỳ được tính bằng cách chia lãi suất hàng năm cho số kỳ hạn gộp. Khi số kỳ hạn gộp càng cao, lãi con được tích lũy và gia tăng vào số tiền gốc nhiều lần hơn. Điều này đồng nghĩa với việc người vay phải trả một số tiền lãi tổng cộng lớn hơn khi sử dụng lãi suất định kỳ so với lãi suất hàng năm.

Ví dụ,

Giả sử bạn vay một khoản tiền với lãi suất hàng năm là 10% và kỳ hạn gộp là 6 tháng. Khi sử dụng lãi suất định kì, lãi suất hàng năm sẽ được chia cho 2 (số kỳ hạn gộp), tức là 5% mỗi kỳ hạn gộp. Trên mỗi kỳ hạn gộp, số tiền lãi được tính toán dựa trên số tiền gốc ban đầu và lãi suất định kỳ 5%. Sau đó, số tiền lãi này được cộng dồn vào số tiền gốc cho kỳ hạn gộp tiếp theo. Quá trình này được lặp lại cho tới khi hết thời hạn vay.

Tóm lại, lãi suất định kỳ là phương pháp tính toán lãi suất trong tài chính mà số lượng kỳ hạn gộp càng cao, lãi con tích lũy và tăng thêm vào số tiền gốc nhiều lần hơn. Điều này làm cho tổng số tiền lãi phải trả lớn hơn so với lãi suất hàng năm trong các kỳ hạn ngắn.

Đặc điểm của lãi suất định kỳ

Lãi suất định kỳ có một số đặc điểm quan trọng:

  • Tần suất gộp: Lãi suất định kỳ phụ thuộc vào số lần gộp lãi suất trong một khoảng thời gian cố định. Thường thì lãi suất được gộp hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc theo một kỳ hạn khác.

  • Tính lãi suất tích lũy: Lãi suất định kỳ tính theo cơ chế tích lũy. Điều này có nghĩa là lãi suất tích lũy từ mỗi kỳ hạn sẽ được thêm vào số gốc ban đầu để tính lãi suất tiếp theo. Quá trình tích lũy này giúp tăng lãi suất theo thời gian.

  • Ảnh hưởng của số kỳ hạn: Số kỳ hạn gộp ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất định kỳ của khoản đầu tư hoặc khoản vay. Khi số kỳ hạn gộp tăng lên, lãi suất định kỳ cũng tăng theo và ngược lại.

  • Tính linh hoạt: Lãi suất định kỳ có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận giữa bên cho vay và bên vay. Tùy thuộc vào điều kiện và thỏa thuận hợp đồng, lãi suất định kỳ có thể được điều chỉnh trong quá trình vay hoặc đầu tư.

  • Ảnh hưởng đến sự phát triển: Kỳ hạn gộp đầu tư định kỳ càng ngắn thì khoản đầu tư có xu hướng phát triển nhanh hơn. Khi lãi suất được gộp thường xuyên, lợi nhuận tích lũy sẽ gia tăng nhanh chóng và đóng góp vào sự phát triển của khoản đầu tư.

Tổng quát, lãi suất định kỳ không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận mà còn có tác động đáng kể đến quá trình phát triển của khoản đầu tư hoặc khoản vay.

Ví dụ về lãi suất định kỳ

Hãy xem xét một ví dụ về lãi suất định kỳ để hiểu rõ hơn về khái niệm này. Giả sử bạn có một khoản tiền gửi ban đầu là 1.000 đô la và bạn có hai phương án đầu tư để nhận lãi suất.

🔸 Phương án thứ nhất: Lãi suất hàng năm là 8% và lãi được ghép hàng tháng.

🔸 Phương án thứ hai: Lãi suất hàng năm là 8.25% và lãi được tính và cộng gộp hàng năm.

Giả sử bạn đầu tư trong suốt 10 năm, chúng ta sẽ xem xét số tiền bạn nhận được từ mỗi phương án.

=> Theo phương án thứ nhất, khoản đầu tư ban đầu của bạn tăng lên 2.219,64 đô la sau 10 năm.

=> Theo phương án thứ hai, khoản đầu tư ban đầu của bạn tăng lên 2.184,04 đô la sau 10 năm.

Mặc dù phương án thứ hai có lãi suất hàng năm cao hơn, nhưng phương án thứ nhất với việc ghép lãi thường xuyên hơn đã mang lại lợi nhuận cao hơn.

Đây là một ví dụ đơn giản để minh họa sự khác biệt giữa lãi suất định kỳ. Nó cho thấy rằng việc ghép lãi thường xuyên có thể mang lại lợi ích lớn hơn dù lãi suất hàng năm không cao bằng.

Các loại lãi suất định kỳ

Có các loại lãi suất định kỳ được sử dụng trong việc vay mượn và đầu tư. Lãi suất hàng năm thường được sử dụng là lãi suất danh nghĩa, tức là tỷ lệ lãi suất trước khi tính gộp.

Lãi suất thực hưởng là lãi suất thực tế sau khi đã tính đến hiệu ứng gộp.

Để tính lãi suất thực hưởng của khoản vay, cần biết lãi suất danh nghĩa và số kỳ hạn gộp.

Đầu tiên, chia lãi suất danh nghĩa cho số kỳ hạn gộp. Kết quả là tỷ lệ lãi suất định kỳ. Tiếp theo, cộng tỷ lệ lãi suất định kỳ với 1 và nhân với số kỳ hạn gộp. Sau đó, trừ 1 để có tỷ lệ lãi suất thực hưởng.

Ví dụ, nếu một khoản vay thế chấp có lãi suất danh nghĩa hàng năm là 6%, tỷ lệ lãi suất định kỳ của nó là 0,5%. Bằng cách cộng tỷ lệ lãi suất định kỳ với 1, ta có 1,005. Nhân với kỳ hạn gộp là 12 tháng, ta được 1,0617. Trừ đi 1, ta có 0,0617 hay 6,17%. Rõ ràng, tỷ lệ lãi suất thực hưởng cao hơn 0,17% so với tỷ lệ lãi suất danh nghĩa.

Người cho vay thẻ tín dụng thường tính lãi suất dựa trên tỷ lệ định kỳ hàng ngày. Lãi suất này được nhân với số tiền nợ vào cuối mỗi ngày. Tiền lãi này sau đó được cộng vào số dư của ngày đó và quá trình này diễn ra hàng ngày. Số dư của chủ thẻ tín dụng sẽ tăng lên hàng ngày do tiền lãi của ngày trước đó được cộng dồn vào tài khoản, trừ khi đã thanh toán nợ ngày trước.

Người cho vay thường sử dụng tỷ lệ lãi suất hàng năm (APR) dựa trên tỷ lệ lãi suất định kỳ hàng ngày.

Để xác định tỷ lệ định kỳ hàng ngày, bạn có thể chia APR cho 365. Tuy nhiên, một số người chia cho 360 để xác định tỷ lệ định kỳ hàng ngày.

Một số lưu ý

Trong quá trình vay tiền, có một số điểm cần lưu ý liên quan đến lãi suất định kỳ:

  • Lãi suất tích lũy: Một số khoản vay quay vòng cho phép ân hạn với lãi suất tích lũy. Điều này có nghĩa là người vay có thể thanh toán trước một ngày cụ thể trong chu kỳ thanh toán mà không phải trả thêm lãi suất vào số tiền nợ của mình.

  • Xác định ngày và thời gian ân hạn: Để tránh hiểu lầm và tranh chấp sau này, ngày và thời gian ân hạn cần được xác định rõ ràng trong hợp đồng vay giữa người vay và người cho vay. Điều này đảm bảo cả hai bên hiểu rõ khi nào người vay được miễn trừ lãi suất và từ đó có thể lên kế hoạch thanh toán một cách chính xác.

  • Quy định về lãi suất định kỳ: Trong hợp đồng vay, thông thường sẽ có quy định về lãi suất định kỳ, tức là mức lãi suất được áp dụng trong từng khoảng thời gian cụ thể. Điều này giúp người vay biết trước được số tiền lãi phải trả trong mỗi kỳ thanh toán và có thể lên kế hoạch tài chính một cách hiệu quả.

  • Điều chỉnh lãi suất: Trong một số trường hợp, lãi suất định kỳ có thể được điều chỉnh dựa trên các yếu tố như thị trường tài chính, chỉ số lãi suất cơ bản, hay thỏa thuận giữa hai bên. Việc điều chỉnh lãi suất có thể ảnh hưởng đến số tiền lãi phải trả và khoản nợ còn lại của người vay.

Những lưu ý trên giúp đảm bảo sự rõ ràng và minh bạch trong việc xác định lãi suất định kỳ trong quá trình vay tiền, từ đó giúp người vay và người cho vay có được sự hiểu biết chính xác và tránh tranh chấp về lãi suất trong tương lai.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top