Chi Phí Không Chịu Lãi (Non-Interest Expense) Là Gì?

07/07/2023

Chi phí không chịu lãi (Non-interest Expense) là thu nhập mà một tổ chức hoặc doanh nghiệp phải chi trả để duy trì hoạt động kinh doanh hàng ngày mà không liên quan đến các khoản lãi suất hoặc chi phí vay vốn.

Đây là các khoản chi tiêu khác ngoài việc trả lãi và gồm nhiều yếu tố, bao gồm chi phí vận hành, chi phí nhân viên, chi phí tiếp thị, chi phí quản lý và chi phí hỗ trợ khác. Thu nhập không chịu lãi là một yếu tố quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động kinh doanh và đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận của một tổ chức. Việc quản lý thu nhập không chịu lãi hiệu quả có thể giúp cải thiện hiệu suất tài chính và đảm bảo sự bền vững của hoạt động kinh doanh.

Chi phí không chịu lãi (Non-interest Expense) là gì?

Chi phí không chịu lãi (Non-interest Expense) là một khái niệm trong lĩnh vực kế toán và tài chính, chỉ những chi phí không liên quan đến lãi suất hay việc tạo ra thu nhập từ các hoạt động đầu tư. Đây là những khoản chi phí mà một tổ chức phải trả để duy trì hoạt động hàng ngày mà không có mối liên hệ trực tiếp với việc tăng thu nhập hay giữ tiền.

Các ví dụ về chi phí không chịu lãi bao gồm:

 1. Lương và trợ cấp cho nhân viên: Đây là các khoản chi phí liên quan đến việc trả lương, phúc lợi, bảo hiểm và các khoản phụ cấp cho nhân viên.
 2. Chi phí văn phòng: Bao gồm thuê mặt bằng, tiện ích, văn phòng phẩm và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động văn phòng.
 3. Chi phí tiếp thị và quảng cáo: Gồm các chi phí để quảng bá sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu của tổ chức như chi phí quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, tổ chức sự kiện tiếp thị và chi phí nghiên cứu thị trường.
 4. Chi phí hỗ trợ công nghệ thông tin: Bao gồm chi phí để mua, cài đặt và duy trì hệ thống máy tính, phần mềm, mạng và các dịch vụ liên quan khác.
 5. Chi phí khấu hao tài sản vô hình: Bao gồm khấu hao các tài sản vô hình như quyền sử dụng thương hiệu, bằng sáng chế và phần mềm.

Chi phí không chịu lãi là một phần quan trọng trong việc phân loại và tính toán chi phí tổng thể của một tổ chức, giúp đánh giá hiệu quả hoạt động và quản lý tài chính của tổ chức đó.

Đặc điểm của chi phí không chịu lãi

🔸 Chi phí không chịu lãi là một đặc điểm của một ngân hàng, nó đề cập đến nhóm chi phí không liên quan đến việc trả lãi cho tiền gửi và trái phiếu. Thay vào đó, đây là các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động hàng ngày của ngân hàng.

🔸 Các chi phí không chịu lãi bao gồm các chi phí hoạt động mà ngân hàng phải trả mà không liên quan đến việc nhận hoặc trả lãi.

 • Ví dụ, đây có thể là các khoản phí dịch vụ ngân hàng, phí duy trì tài khoản, phí sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến, phí sao kê tài khoản, phí giao dịch và các chi phí khác liên quan đến hoạt động của ngân hàng.

🔸 Tuy chi phí không chịu lãi không liên quan đến lãi suất trả trên tiền gửi và trái phiếu, nhưng chúng vẫn là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Điều này đòi hỏi ngân hàng phải tính toán và quản lý cẩn thận các chi phí này để đảm bảo sự cân đối tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận.

Các thành phần của chi phí không chịu lãi

🔸 Các thành phần của Chi phí không chịu lãi trong ngành ngân hàng bao gồm các chi phí không mang lại lợi nhuận trực tiếp. Đây là các chi phí quan trọng cần được quản lý cẩn thận để tối đa hóa lợi nhuận của ngân hàng. Nếu không được quản lý tốt, các chi phí này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận ròng của ngân hàng.

🔸 Một phần lớn trong số các chi phí không chịu lãi là chi phí nhân sự. Điều này bao gồm các khoản chi tiêu liên quan đến việc tuyển dụng, trả lương và các chế độ phúc lợi cho nhân viên.

🔸 Ngoài ra, chi phí thuê nhà, công nghệ thông tin (CNTT) và các chi phí liên quan đến các dịch vụ pháp lý cũng được tính vào chi phí không chịu lãi. Đây là các chi phí vật chất và chuyên môn đóng góp cho hoạt động của ngân hàng.

🔸 Chi phí không chịu lãi được xem là chi phí chìm của ngân hàng, và nó được sử dụng để tính tỷ lệ chi phí chìm của ngân hàng. Tỉ lệ này giúp phân tích xu hướng và so sánh với các ngân hàng khác để đánh giá hiệu quả hoạt động.

🔸 Tỷ lệ chi phí chìm được tính bằng cách chia tài sản trung bình cho Chi phí không chịu lãi.

🔸 Khi tỷ lệ chi phí chìm tăng quá mức chấp nhận được trong một thời gian dài, các ngân hàng thường tập trung giải quyết các chi phí nhân sự trước. Điều này là do chi phí nhân lực chiếm phần lớn trong tổng chi phí không chịu lãi.

Chi phí không chịu lãi theo loại ngân hàng 

🔸 Chi phí không chịu lãi của các ngân hàng thay đổi theo từng loại ngân hàng. Có sự khác biệt về mức độ chi phí không chịu lãi giữa các ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại.

🔸 Các ngân hàng đầu tư có xu hướng có chi phí không chịu lãi cao hơn so với ngân hàng thương mại.

 • Nguyên nhân chính là do các ngân hàng đầu tư phụ thuộc nhiều hơn vào các hoạt động giao dịch, quản lí tài sản và dịch vụ tư vấn thị trường vốn.
 • Các hoạt động này đòi hỏi mức lương bổng và thưởng cao hơn cho nhân viên. Do đó, chi phí không chịu lãi của các ngân hàng đầu tư thường cao hơn.

🔸 Trong khi đó, ngân hàng thương mại thường có chi phí không chịu lãi thấp hơn.

 • Điều này bởi vì các hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại không đòi hỏi mức lương bổng cao như các ngân hàng đầu tư.
 • Ngân hàng thương mại thường tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp thông qua hoạt động vay và cho vay.

🔸 Ví dụ minh họa cho sự khác biệt này là công ty Morgan Stanley.

 • Năm 2018, chi phí không chịu lãi của công ty này chiếm hơn 70% tổng doanh thu và chỉ riêng tiền lương bổng cho nhân viên đã chiếm khoảng 43% tổng doanh thu.
 • Trong khi đó, công ty Wells Fargo có tổng chi phí không chịu lãi và chi phí nhân viên lần lượt chiếm 68% và 40% tổng doanh thu.

Tóm lại, chi phí không chịu lãi của các ngân hàng phụ thuộc vào loại ngân hàng và các hoạt động chính mà ngân hàng thực hiện. Ngân hàng đầu tư có chi phí không chịu lãi cao hơn do phụ thuộc vào các hoạt động giao dịch, quản lý tài sản và dịch vụ tư vấn thị trường vốn, trong khi ngân hàng thương mại thường có chi phí không chịu lãi thấp hơn.

Kết luận

Thu nhập không chịu lãi (Non-interest Expense) là thu nhập được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh mà không phụ thuộc vào việc thu lãi suất từ hoạt động tín dụng. Đây là các chi phí và khoản chi không liên quan đến lãi suất, bao gồm chi phí tiền lương, chi phí hành chính, chi phí quảng cáo, chi phí thuê mặt bằng, chi phí vận chuyển và các khoản chi khác liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Thu nhập không chịu lãi được coi là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả và hiệu suất của một doanh nghiệp, và quản lý các khoản chi này có thể giúp tăng cường lợi nhuận và tăng trưởng của doanh nghiệp.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top