F88 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2020

06/12/2023

Sáng ngày 26/6, F88 họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Chia sẻ về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Trong đại hội, Chủ tọa đại hội, ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, thay mặt toàn thể cổ đông F88 cho biết: Năm 2019 là năm có nhiều đột phá trong hoạt động mở rộng mạng lưới trên toàn quốc. Năm 2019, F88 tăng trưởng 270% phòng giao dịch từ 46 phòng giao dịch cuối năm 2018 lên 124 phòng giao dịch. Song song với đó F88 cũng chú trọng xây dựng thành công đội ngũ quản lý kinh doanh nòng cốt cả 2 miền để đáp ứng nhu cầu quản lý cho mô hình kinh doanh đang được nhân rộng.

Bên cạnh đó để triển khai những mục tiêu đột phá về quy mô, phạm vi hoạt động kinh doanh, bộ máy vận hành, F88 cũng không ngừng cải tiến và chuẩn hóa để phục vụ tốt nhất, nhanh nhất nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty. Chủ tọa đại hội cũng cho biết cơ bản năm 2019 F88 đã xác lập được các công thức cho hoạt động kinh doanh và mở chuỗi. Điều đáng lưu ý, F88 là công ty đầu tiên kinh doanh lĩnh vực cho vay cầm cố chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp với các giá trị cốt lõi làm lợi thế cạnh tranh trên thị trường với sự ra đời và phát triển Ban văn hóa doanh nghiệp năm 2019.

Tại đại hội, đoàn chủ tịch cũng đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2020 sẽ tiếp tục với nhiều mục tiêu đột phá tiếp bước nền tảng năm 2019 để cán đích tầm nhìn năm 2021 và tạo đà cho sự phát triển tầm nhìn năm 2023 của F88. Các mục tiêu chính như: Mở rộng quy mô mạng lưới các phòng giao dịch ở nhiều tỉnh thành phố lớn trên toàn quốc, tăng dư nợ năm 2020 và chú trọng nâng cấp, cấu trúc đội ngũ quản lý phù hợp với dự án mở rộng phòng giao dịch năm 2021.

F88.vn

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top