F88 công bố kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 31/8/2020

F88 vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu thành công 100 tỷ của kỳ phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngày 31 tháng 8 năm 2020