F88 tiếp tục phát hành trái phiếu năm 2021

09/08/2021

Trong đó công ty quản lý hệ thống cầm đồ F88 phát hành 100 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 12 tháng có lãi suất 11,5%/năm và 300 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 18 tháng có lãi suất 12%/năm. Cuối tháng 6, F88 phát hành thành công 100 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 18 tháng với lãi suất danh nghĩa cố định 12,5%/năm, trái phiếu được trả lãi sau, định lỳ 3 tháng một lần. Mục đích vốn huy động phát hành trái phiếu sử dụng cho hoạt động kinh doanh, cho vay cầm cố và mở rộng hệ thống cửa hàng, sử dụng chi trả lương, thưởng cho cán bộ nhân viên.

Trước đó, F88 đã phát hành 600 tỉ đồng trái phiếu . trong đó bao gồm 300 tỉ đồng trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng với lãi suất 12,5%; 250 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm lãi suất 12%/năm và 50 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm với lãi suất 9%. Các loại trái phiếu đều không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Tính đến cuối tháng 5.2021, Chuỗi cầm đồ này đã có 400 phòng giao dịch tại 54 tỉnh thành trên cả nước và đang có mục tiêu mở rộng lên 500 phòng giao dịch đến cuối năm 2021.

Trong năm 2020, doanh thu và các nguồn thu đạt 578 tỉ đồng, gấp 2,3 lần năm 2019, chủ yếu nhờ tăng doanh thu dịch vụ cầm cố ô tô, xe máy và một số nguồn thu khác. Lợi nhuận sau thuế đạt 44,8 tỉ đồng, tăng 170% so với năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn (ROE) đạt 13,08%. Tại điểm cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của F88 đạt 434 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu trên vốn chủ là 1,94 lần. Năm 2021, F88 đặt mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 1.619 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 816 tỷ đồng. Tuy nhiên kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở số lượng phòng giao dịch trên toàn quốc chỉ ở mức 300. Trong quý đầu năm, doanh thu của F88 đã tăng trưởng hơn 35% so với cùng kỳ.

Nguồn: F88 phát hành trái phiếu lãi suất 12%/năm

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top