F88 phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm 2021

Tính đến cuối tháng 5/2021, Chuỗi cầm đồ F88 đã có 400 phòng giao dịch tại 54 tỉnh thành trên cả nước và đang có mục tiêu mở rộng lên 500 phòng giao dịch đến cuối năm 2021.

Công ty cổ phần Kinh doanh F88 vừa công bố phát hành thành công 1000 trái phiếu kỳ hạn 1 năm với tổng giá trị theo mệnh giá 100 tỷ đồng vào ngày 10/6. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất 12,5%/năm, trả sau định kỳ 3 tháng/lần.

Trước đó từ đầu năm 2021, F88 đã liên tục huy động được hàng trăm tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong đó bao gồm 300 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng với lãi suất 12,5%; 250 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm lãi suất 12% và 50 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm với lãi suất 9%. Các loại trái phiếu đều không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Với nguồn vốn dồi dào huy động được từ các đợt gọi vốn và phát hành trái phiếu, F88 đã phát triển trở thành hệ thống dịch vụ cầm đồ, cho vay cầm cố tài sản và cung cấp các tiện ích tài chính lớn nhất cả nước.

Tính đến cuối tháng 5/2021, Chuỗi cầm đồ này đã có 400 phòng giao dịch tại 54 tỉnh thành trên cả nước và đang có mục tiêu mở rộng lên 500 phòng giao dịch đến cuối năm 2021.


khai truong pgd 400 - 1

Bất chấp tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 trong năm 2020, F88 vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Chuỗi cầm đồ này báo lãi sau thuế sau thuế đạt 44,8 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với năm 2019. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng được cải thiện từ mức 8,98% lên 13,08%.

Năm 2021, F88 đặt mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 1.619 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 816 tỷ đồng. Tuy nhiên kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở số lượng phòng giao dịch trên toàn quốc chỉ ở mức 300.

Với tốc độ mở rộng như hiện nay, không bất ngờ nếu chuỗi cầm đồ này hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra. Riêng trong quý đầu năm, doanh thu của F88 đã tăng trưởng hơn 35% so với cùng kỳ.

Nguồn: https://congluan.vn/chuoi-cam-do-f88-phat-hanh-700-ty-dong-trai-phieu-tu-dau-nam-2021-post141847.html