F88 công bố thông tin mua lại lô trái phiếu mã F88CH2223004 ngày 24/10/2022

07/10/2022

Mới đây chuỗi cửa hàng tài chính F88 đã công bố thông tin mua lại trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng trái phiếu dự kiến (theo mệnh giá) là 100 tỷ đồng.

Các trái phiếu được mua lại trong đợt này: Tại thời điểm tròn 6 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành, theo đề nghị bằng văn bản của mỗi người sở hữu trái phiếu, tổ chức phát hành sẽ mua lại một phần hoặc toàn bộ các trái phiếu do người sở hữu trái phiếu nắm giữ tại ngày thanh toán lãi của kỳ thanh toán lãi tương ứng (ngày mua lại trước hạn), bằng bất cứ phương thức nào, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa người sở hữu trái phiếu và tổ chức phát hành.

Thời gian dự kiến tổ chức mua lại là ngày 24/10/2022. Thông tin chi tiết theo thông tin đính kèm.

F88 công bố thông tin mua lại trái phiếu ngày 24/10

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top