Đại hội cổ đông

image-test

THÔNG CÁO BÁO CHÍ - F88 TIẾP TỤC HUY ĐỘNG THÀNH CÔNG 50 TRIỆU USD TỪ QUỸ LENDING ARK ASIA

07-09-2023

HÀ NỘI, VIỆT NAM (05/09/2023), Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 vừa huy động thành công khoản vay nước ngoài mới trị giá 50 triệu USD từ quỹ Lending Ark Asia. Khoản vay trị giá hơn 1.200 tỉ đồng Việt Nam này là khoản vay thứ hai mà F88 nhận được từ quỹ Lend

THÔNG CÁO BÁO CHÍ - F88 TIẾP TỤC HUY ĐỘNG THÀNH CÔNG 50 TRIỆU USD  TỪ QUỸ LENDING ARK ASIA

THÔNG CÁO BÁO CHÍ - F88 TIẾP TỤC HUY ĐỘNG THÀNH CÔNG 50 TRIỆU USD TỪ QUỸ LENDING ARK ASIA

07-09-2023
TCBC: F88 HUY ĐỘNG THÀNH CÔNG 10 TRIỆU USD TỪ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ LENDABLE

TCBC: F88 HUY ĐỘNG THÀNH CÔNG 10 TRIỆU USD TỪ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ LENDABLE

14-01-2022
F88 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2020

F88 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2020

29-06-2020

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top