Cổ phiếu phổ thông là gì? Quyền lợi của người sở hữu

Giai đoạn mới bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán và cổ phiếu, chắc chắn không thể bỏ sót cổ phiếu phổ thông. Để tìm hiểu rõ hơn về loại cổ phiếu này, sự khác biệt giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi, bạn đọc tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!

Cổ phiếu phổ thông là gì?

Cổ phiếu phổ thông (tiếng Anh: Common stock) hay còn được hiểu là cổ phiếu thường. Đây là loại cổ phiếu phổ biến nhất trong các loại cổ phần của một công ty cổ phần. Loại chứng khoán này đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty cổ phần. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu thường có thể tự do chuyển nhượng với đầy đủ quyền biểu quyết đối với những quyết định của công ty tại Đại hội cổ đông. Đồng thời được hưởng cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh và giá trị cổ phiếu mà họ sở hữu. Cổ phiếu phổ thông sẽ được báo cáo đầy đủ trên bảng cân đối kế toán của công ty về phần vốn chủ sở hữu của cổ đông.

cổ phiếu phổ thông là gì

Cổ phiếu phổ thông cũng là một loại hình đầu tư được nhiều người ưa chuộng hiện nay

Những đặc điểm của cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông thường sở hữu một số đặc điểm cơ bản sau đây:

 • Có thể được phát hành rộng rãi ra công chúng. Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu thường trên thị trường sơ cấp (đối với phát hành lần đầu tiên) hoặc mua ở thị trường thứ cấp (mua bán trên thị trường chứng khoán).
 • Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông hoặc cổ đông thường. Các cổ đông này được nhận cổ tức theo kết quả kinh doanh của công ty. Thế nhưng sẽ được hưởng quyền lợi cuối cùng nếu công ty bị phá sản.
 • Mệnh giá 10,000 đồng/cổ phiếu - giá cơ sở để tính cổ tức mà cổ đông thường được nhận. Tuy nhiên, thực tế thì nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu thường sẽ quan tâm nhiều hơn tới thị giá.
 • Nếu như cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển đổi thành một số lượng cổ phiếu phổ thông cố định thì cổ phiếu phổ thông lại không có đặc điểm này.
 • Cổ phiếu phổ thông mang lại những tiềm năng lợi nhuận dài hạn. Nếu một công ty hoạt động tốt, giá trị của cổ phiếu phổ thông cũng tăng lên và ngược lại.

Cổ phiếu phổ thông mang lại nhiều tiềm năng lợi nhuận dài hạn

Cổ phiếu phổ thông mang lại nhiều tiềm năng lợi nhuận dài hạn

Phân tích 3 quyền lợi của cổ đông sở hữu cổ phiếu thường

Cổ phiếu phổ thông bao gồm 3 quyền lợi là: quyền hưởng cổ tức, quyền mua cổ phiếu mới, quyền bỏ phiếu.

Quyền hưởng cổ tức

Hau hình thức chi trả cổ tức là trả bằng tiền và trả bằng cổ phiếu. Thực tế, cổ phiếu thường không được quy định mức cổ tức tối đa hoặc tối thiểu mà cổ đông sẽ nhận được. Dù có trả cổ tức hay không thì tỷ lệ trả cổ tức vẫn phụ thuộc vào kết quả hoạt động và chính sách của từng công ty.

Nếu công ty phải thanh lý tài sản, cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông là những người cuối cùng nhận được những gì còn lại (nếu có) sau khi công ty thanh toán xong các nghĩa vụ về: thuế nợ, trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi.

Quyền mua cổ phiếu mới

Để tăng vốn hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm đợt cổ phiếu mới. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông được phép mua thêm cổ phiếu mới trước khi chào bán ra công chúng. Số cổ phiếu mới mua sẽ tương đương với số lượng cổ phiếu được phép nắm giữ. Vì vậy quyền này cho phép các cổ đông duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của mình trong doanh nghiệp.

Mỗi cổ phiếu đang nắm giữ mang lại cho cổ đông 1 quyền mua trước. Số lượng mua, giá và thời hạn được quy định cụ thể theo từng đợt chào bán. Cổ phiếu bán ra ở quyền mua cổ phiếu mới thường thấp hơn mức giá trên thị trường.

Quyền bỏ phiếu

Cổ đông phổ thông có quyền bỏ phiếu ứng cử và bầu các chức vụ quản lý trong doanh nghiệp. Có quyền tham gia đại hội cổ đông và bỏ phiếu những vấn đề liên quan tới doanh nghiệp đó. Nếu không thể tham gia thì cổ đông vẫn có thể ủy quyền cho người khác thay mặt.

Mục tiêu và rủi ro của việc đầu tư cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông luôn mang cho mình những mục tiêu và rủi ro nhất định.

Mục tiêu của cổ phiếu phổ thông

Thực tế, cổ phiếu phổ thông là loại hình đầu tư lâu dài, mang lại lợi nhuận cao và mức rủi ro hợp lý. Loại cổ phiếu này có thể mang giúp nhà đầu tư thu lại mức lợi nhuận khoảng 11-12%/năm. So với nhiều loại chứng khoán khác, kể cả trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi. Với tiềm năng tăng trưởng tốt, tăng thu nhập từ đó nhà đầu tư có thể được bảo vệ khỏi sự lạm phát ở mức trung bình.

Rủi ro của cổ phiếu phổ thông

Rủi ro của cổ phiếu phổ thông khá đa dạng, thường phụ thuộc vào công ty phát hành. Mua cổ phiếu của công ty có khả năng sinh lời và được quản lý tốt sẽ giảm thiểu rủi ro bị mất vốn hơn. Ngược lại, khi bạn mua cổ phiếu giá rẻ thì sự rủi ro về thị trường, doanh nghiệp cũng sẽ tăng đáng kể. Nếu nhà đầu tư sử dụng giao dịch ký quỹ hoàn toàn có thể tận dụng tối đa hiệu ứng đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, cách này chỉ phù hợp với những nhà đầu tư có kinh nghiệm.

Cổ phiếu phổ thông là loại hình đầu tư lâu dài

Cổ phiếu phổ thông là loại hình đầu tư lâu dài

Sự khác biệt giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

Giống nhau

 • Cả hai đều là một loại cổ phiếu và là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong doanh nghiệp.
 • Đều được công ty cổ phần phát hành và là công cụ của thị trường vốn.
 • Đều không được hoàn vốn, có thời hạn là trung hạn và dài hạn.
 • Cổ đông nắm giữ cả hai loại cổ phiếu này đều chỉ có trách nhiệm góp vốn.

Khác nhau

Đặc điểm

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu ưu đãi

Bản chất

Là cổ phiếu bắt buộc phải có của các công ty cổ phần.  

Là loại cổ phiếu tự nguyện.

Lợi tức

Không ổn định, phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của công ty và sau khi trả lợi tức cho cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu. 

Trả lợi tức ổn định.

Người nắm giữ cổ phiếu

 • Là người cuối cùng được nhận giá trị tài sản còn lại nếu công ty bị phá sản.
 • Có quyền ứng cử và bỏ phiếu các chức vụ quản lý trong doanh nghiệp.
 • Được nhận tiền thanh lý tài sản trước các cổ đông.
 • Không được tham gia bầu cử và ứng cử Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị.

Quyền biểu quyết

Có quyền biểu quyết dựa trên số lượng cổ phần đang nắm giữ. 

Có quyền biểu quyết cao hơn cổ phiếu thường. Cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu ưu đãi cổ tức hoàn lại không có quyền biểu quyết.

Khả năng chuyển nhượng

Được quyền chuyển nhượng tự do.

Không được chuyển nhượng tự do.

Khả năng chuyển đổi

Không thể chuyển thành cổ phiếu ưu đãi.

Có thể chuyển đổi sang cổ phiếu thường.

Khả năng thu hồi tài sản

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu này là người cuối cùng được thụ hưởng tiền thanh lý tài sản khi công ty phá sản.

Được tiền thanh lý tài sản trước các cổ đông chỉ sau người sở hữu trái phiếu.

Như vậy, có thể thấy những người lựa chọn đầu tư trái phiếu thường có quyền lợi cao hơn khi xảy ra rủi ro so với cổ đông. Nếu bạn còn quan tâm cả hình thức đầu tư trái phiếu, có thể tiếp tục tham khảo nhé!

Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi đều cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đầu tư

Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi đều cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đầu tư

Đầu tư trái phiếu tại F88

Hiện nay, F88 đang là một trong những hệ thống xây dựng mạng lưới tiện ích tài chính lớn nhất nước ta với gần 1000 phòng giao dịch trên cả nước. Trong những dịch vụ tài chính mà F88 cung cấp, hoạt động đầu tư trái phiếu cũng được rất nhiều khách hàng quan tâm. Với lãi suất lên tới 12%/năm, trái phiếu doanh nghiệp F88 thu hút nhiều nhà đầu tư hàng năm với sự hoạt động ổn định và đầy tiềm năng. Tìm hiểu thêm tại đây: https://f88.vn/nha-dau-tu

Trên đây là một số giải đáp liên quan tới cổ phiếu phổ thông. Hi vọng mang tới kiến thức đầu tư hữu ích cho bạn đọc!