Chuyên viên kinh doanh chính là người trực tiếp truyền tải văn hóa của F88 đến với khách hàng

14/07/2022

Văn hoá doanh nghiệp là tập hợp những giá trị và chuẩn mực về niềm tin, hành vi, cách nhận thức và phương pháp tư duy được mọi người trong công ty cùng công nhận, suy nghĩ và hành động như một thói quen.