Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng có quyền thu giữ, thu hồi tài sản đảm bảo không?

13/10/2023

Thời gian qua, việc thu hồi tài sản đảm bảo của một số tổ chức không phải tổ chức tín dụng đã được dư luận đặc biệt quan tâm. Và câu hỏi lớn nhất được đặt ra là dựa trên những căn cứ pháp lý nào mà các tổ chức này có quyền thu giữ, thu hồi tài sản đảm bảo?

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top