Bảo hiểm tiền gửi là gì? Những điều lưu ý về bảo hiểm tiền gửi ngân hàng

Nhiều người khi gửi tiết kiệm chưa biết hoặc chưa hiểu rõ bảo hiểm tiền gửi là gì? Bảo hiểm tiền gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ đem lại quyền lợi như thế nào cho bạn. Cùng tìm hiểu tất tần tật các thông tin trong bài viết này nhé! 

Bảo hiểm tiền gửi là gì?

Bảo hiểm tiền gửi tiết kiệm được định nghĩa là sự bảo đảm cho quyền lợi khi bạn gửi tiền tiết kiệm. Với trường hợp rủi ro xảy ra, bạn sẽ được bên bảo hiểm chi trả thiệt hại rủi ro theo quy định đã thỏa thuận trong hợp đồng. Mức chi trả tối đa ở thời điểm hiện tại theo quy định pháp luật là 75 triệu đồng.

Loại bảo hiểm tiền gửi ngân hàng này khác với những loại bảo hiểm liên quan tới rủi ro sức khỏe như: Bảo hiểm du lịch, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe,…

Bạn sẽ không cần phải trả thêm bất cứ loại phí nào để có thể hưởng chi trả của bảo hiểm khi xảy ra rủi ro. Khi bạn gửi tiền tiết kiệm, các tổ chức tài chính hoặc ngân hàng sẽ có trách nhiệm mua bảo hiểm cho bạn nếu bạn cần.

bảo hiểm tiền gửi là gì

Hiểu về bảo hiểm tiền gửi giúp bạn bảo vệ quyền lợi bản thân

Quy định về bảo hiểm tiền gửi

Theo Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi và bổ sung thêm một số điều tại Nghị quyết số 51/2001/QH10. Quốc hội đã ra ban hành về Luật bảo hiểm tiền với các thông tin cần quan tâm:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của luật này là người được bảo hiểm. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức/cơ quan và các cá nhân khác có liên quan đến hoạt động này.

Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm tiền gửi

1. Đây được coi là loại hình bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi.

2. Hoạt động bảo hiểm tiền gửi phải diễn ra minh bạch, công khai nhằm bảo đảm đầy đủ mọi lợi ích và quyền hợp pháp của người được hưởng bảo hiểm, các tổ chức bảo hiểm tiền gửi hoặc tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Điều 6. Tham gia bảo hiểm tiền gửi

1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của các cá nhân buộc phải tham gia vào bảo hiểm tiền gửi. Trừ một số quy định trường hợp khác áp dụng tại khoản 2 Điều này.

2. Đối tượng không cần tham gia bảo hiểm tiền gửi là Ngân hàng chính sách.

Điều 10. Các hành vi bị cấm

1. Đối tượng không nộp phí bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

2. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả không đủ hoặc không chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

3. Hành vi giả mạo hồ sơ, giấy tờ, tài liệu hoặc gian lận về bảo hiểm tiền gửi

4. Gây khó khăn, cản trở hoặc làm thiệt hại đến lợi ích và quyền hợp pháp của tổ chức tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, cơ quan/tổ chức/cá nhân liên quan, người được bảo hiểm tiền gửi

5. Lợi dụng quyền hạn, chức vụ nhằm làm trái quy định pháp luật.

Điều 14. Cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

1. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày bắt đầu hoạt động, tổ chức/đơn vị tham gia bảo hiểm tiền gửi cần nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy Chứng nhận đã tham gia bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

2. Tính từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức tham gia.

3. Một bộ hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đầy đủ gồm:

a) Giấy tờ đăng ký tham gia bảo hiểm

b) Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng tại nước ngoài hoặc bản sao giấy phép hoạt động và thành lập của tổ chức tín dụng

c) Bản sao giấy tờ chứng nhận đăng ký ngành nghề kinh doanh

những điều cần biết về bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi tiết kiệm loại hình bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi

Điều 17. Điều kiện để cấp lại Chứng nhận đã tham gia bảo hiểm tiền gửi

1. Khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép phục hồi hoạt động nhận tiền gửi, tổ chức/đơn vị đã tham gia bảo hiểm tiền gửi sẽ được xem xét cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

2. Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi không may bị rách nát, hư hỏng hoặc mất sẽ được cấp lại trong thời hạn 05 ngày làm việc. Kể từ ngày Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhận được từ tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đơn đề nghị cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

Tại sao cần bảo hiểm tiền gửi tiết kiệm?

Nhà nước ban hành chính sách tiền gửi tiết kiệm nhằm mục đích:

  • Đảm bảo cho hệ thống tài chính quốc gia không bị ảnh hưởng và được ổn định
  • Củng cố và xây dựng thị trường tài chính an toàn có tính cạnh tranh công bằng
  • Bảo vệ người gửi tiền tại các tổ chức tài chính và các ngân hàng
  • Quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của mỗi đối tượng tham gia tiết kiệm bao gồm: Đơn vị nhận gửi tiền tiết kiệm, đơn vị bảo hiểm tiền tiết kiệm, người gửi tiết kiệm.

Tuy vậy, với những hợp đồng tiết kiệm có giá trị lên tới tiền tỷ, với mức chi trả 75 triệu đồng cho một hợp đồng bảo hiểm thì còn có nhiều ý kiến trái chiều tranh luận. Bởi khi có rủi ro xảy ra nếu chỉ được nhận lại 75 triệu đồng thì điều này gây ra sự thiệt thòi rất lớn cho người gửi tiền.

Phí bảo hiểm tiền gửi là bao nhiêu? 

Đây là khoản tiền mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi để bảo hiểm cho khoản tiền gửi của người được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Luật bảo hiểm tiền gửi đã có quy định về mức phí:

Điều 20. Phí bảo hiểm tiền gửi

1. Thủ tướng Chính phủ quy định khung phí bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức phí bảo hiểm tiền gửi cụ thể đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trên cơ sở phân loại và kết quả đánh giá các tổ chức này. Được căn cứ dựa vào khung phí bảo hiểm tiền gửi

3. Phí bảo hiểm tiền gửi được tính trên cơ sở số dư tiền gửi bình quân của tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

4. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi chậm nhất vào ngày 20 tháng đầu tiên của quý kế tiếp. Phí bảo hiểm tiền gửi được tính và nộp định kỳ hàng quý trong năm tài chính.

5. Phí bảo hiểm tiền gửi được tính vào chi phí hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Các loại bảo hiểm tại F88

các loại bảo hiểm tại F88

Đa dạng bảo hiểm F88 cho bạn lựa chọn 

Trường hợp bạn có nhu cầu tham khảo các loại bảo hiểm khác thì F88 là nơi an toàn và đa dạng các loại bảo hiểm cho bạn lựa chọn như:

- F88 sống trọn vẹn. Xem chi tiết tại: https://f88.vn/bao-hiem-cham-soc-suc-khoe

Là loại bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện với quyền lợi thai sản, ngoại trú, nội trú.

- Bảo hiểm trợ cấp nằm viện. Xem chi tiết tại: https://f88.vn/bao-hiem-nam-vien

Phí bảo hiểm chỉ từ 200.000 đồng. Quyền lợi bảo hiểm tối đa tới 48 triệu đồng.

- Bảo hiểm BB TNDS ô tô, xe máy. Xem chi tiết tại: https://f88.vn/bao-hiem-o-to-xe-may

Phí bảo hiểm chỉ từ 66.000 đồng. Bảo hiểm có quyền lợi lên tới 150 triệu đồng/người/vụ.

- Bảo hiểm tai nạn cá nhân. Xem chi tiết tại: https://f88.vn/bao-hiem-tai-nan

Phí bảo hiểm chỉ từ 650.000 đồng. Bảo hiểm quyền lợi tối đa là 1,5 tỷ đồng.

- Bảo hiểm vật chất ô tô. Xem chi tiết tại: https://f88.vn/bao-hiem-vat-chat-o-to

Phí bảo hiểm cạnh tranh trên thị trường. Cứu hộ miễn phí và tức thì ngay cả khi không xảy ra tai nạn.

- Dịch vụ cứu hộ xe máy. Xem chi tiết tại: https://f88.vn/bao-hiem-cuu-ho-xe-may

Phí dịch vụ chỉ từ 200.000 đồng. Không giớ hạn số lần cứu hộ.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có thể hiểu được bảo hiểm tiền gửi là gì, quy định về bảo hiểm tiền gửi và phí bảo hiểm tiền gửi.