Thị Trường Thứ Cấp Là Gì? Đặc Điểm Và Cấu Trúc

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

{{FormDangKyVay}}

Thị trường chứng khoán thứ cấp là nơi mà các nhà đầu tư có thể mua hoặc bán các chứng khoán mà họ đã sở hữu, và thường được xem như một phần của thị trường chứng khoán tổng thể. Mặc dù nhiều người thường nghĩ về thị trường chứng khoán chính, nhưng cổ phiếu cũng có thể được giao dịch trên thị trường sơ cấp khi chúng được phát hành ban đầu.

Thị trường chứng khoán thứ cấp thường bao gồm các sàn giao dịch quốc gia như NASDAQ và Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Thị trường thứ cấp là gì?
Thị trường thứ cấp là gì?

Thị trường thứ cấp là gì?

Thị trường thứ cấp, hay còn gọi là thị trường giao dịch thứ cấp, là nơi mà các chứng khoán đã được phát hành ban đầu trên thị trường chứng khoán sơ cấp được giao dịch và giao dịch. Thị trường này chủ yếu đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã ra mắt trước đó. Đây là nơi mà nhà đầu tư thực hiện các giao dịch mua và bán chứng khoán, và các giao dịch này có thể nhằm vào mục đích hưởng lợi từ chênh lệch giá, đầu tư để cất giữ tài sản tài chính, hoặc thu về một thu nhập cố định hàng năm.

Trong tiếng Anh, thị trường chứng khoán thứ cấp được gọi là "Secondary market," và nó thường được liên kết với việc giao dịch các chứng khoán đã được phát hành ban đầu trên thị trường sơ cấp.

Thị trường thứ cấp có vai trò gì?

Thị trường chứng khoán thứ cấp đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính bằng cách:

 • Tạo sẵn sàng thị trường: Nó giúp tạo ra sự sẵn sàng để giao dịch các công cụ tài chính trên thị trường chứng khoán sơ cấp, đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể dễ dàng mua và bán chứng khoán.

 • Xác định giá trị: Thị trường thứ cấp xác định giá trị của từng loại chứng khoán mà các công ty phát hành trên thị trường chứng khoán sơ cấp. Điều này giúp định rõ giá trị thực sự của các chứng khoán trong thị trường.

 • Tính thanh khoản: Thị trường chứng khoán thứ cấp cung cấp tính thanh khoản cho các cổ phiếu đã được phát hành trên thị trường sơ cấp. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư có khả năng dễ dàng mua và bán các chứng khoán theo nhu cầu của họ, đảm bảo tính linh hoạt trong thị trường.

Thị trường thứ cấp có những đặc điểm gì?

 • Thị trường này thể hiện đặc điểm của tính cạnh tranh hoàn hảo.

Giao dịch chứng khoán chủ yếu diễn ra thông qua mô hình cạnh tranh, với giá chứng khoán phụ thuộc vào sự cân đối giữa cung và cầu, không có sự can thiệp hoặc quyền định giá độc đoán từ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Thông tin trên thị trường được công bố một cách minh bạch và kịp thời cho tất cả các thành viên thị trường và công chúng.

 • Thị trường này hoạt động liên tục.

Thị trường chứng khoán thứ cấp được xem như một thị trường liên tục, vì nó cung cấp cơ hội cho các nhà đầu tư thực hiện giao dịch mua bán chứng khoán một cách định kỳ.

Các chứng khoán được niêm yết sẽ giao dịch tại các sàn giao dịch chứng khoán, trong khi các chứng khoán chưa niêm yết sẽ được giao dịch tại thị trường phi tập trung (Over The Counter market - OTC market).

Tại thị trường này, giao dịch tuân theo các quy tắc và nguyên tắc xác định, đảm bảo xử lý nhanh chóng cho khối lượng lớn giao dịch.

 • Thị trường này có khối lượng giao dịch lớn và nhịp độ giao dịch cao hơn nhiều so với thị trường chứng khoán sơ cấp.

Sau khi chứng khoán được phát hành, chúng thường được mua và bán nhiều lần trên thị trường chứng khoán thứ cấp, đặc biệt là đối với cổ phiếu.

 • Hoạt động chính của thị trường chứng khoán thứ cấp là trao đổi quyền sở hữu cùng với tiền bạc giữa các nhà đầu tư.

Thị trường thứ cấp là gì?
Thị trường thứ cấp là gì?

Thị trường thứ cấp có cấu trúc như thế nào?

Dựa vào một số tiêu chí cụ thể, thị trường chứng khoán thứ cấp có thể được phân chia thành các dạng thị trường khác nhau. Các cách phân chia chính thường được sử dụng bao gồm:

 • Theo tổ chức của thị trường: Thị trường này có thể được phân thành thị trường chứng khoán phi tập trung và thị trường chứng khoán tập trung.

  • Thị trường chứng khoán tập trung là nơi mua bán các loại chứng khoán đã niêm yết diễn ra một cách cụ thể và có tổ chức. Mô hình tiêu biểu cho thị trường chứng khoán tập trung là các Sở Giao dịch Chứng khoán (Stock exchange).

  • Thường thì chỉ có các doanh nghiệp có danh tiếng và quy mô lớn mới đủ điều kiện niêm yết chứng khoán của họ trên thị trường này. Giao dịch chủ yếu thường được tiến hành thông qua cơ chế khớp lệnh tập trung.

  • Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC market - Over The Counter market) là nơi mua bán các chứng khoán chưa được niêm yết của các công ty diễn ra thông qua các phương tiện như điện thoại hoặc điện tín.

 • Theo loại tài sản giao dịch trên thị trường: Thị trường này có thể được phân thành thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu. Ngoài ra, trong một số quốc gia, thị trường chứng khoán phát triển có thể bao gồm thị trường chứng khoán phái sinh.

Những tiêu chí này giúp xác định và phân loại thị trường chứng khoán thứ cấp dựa trên tổ chức, loại hình tài sản và tính chất của giao dịch.

Thị trường thứ cấp là gì?
Thị trường thứ cấp là gì?

Trên đây là nội dung về thị trường thứ cấp. thông qua bài viết này mong rằng bạn đọc hiểu rõ hơn về thị trường thứ cấp. Chúc các nhà đầu tư thành công.