Phân Tích Dupont: Đánh Giá Khả Năng Sinh Lời

28/09/2023

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Hiện tại, có nhiều cách tiếp cận phân tích tài chính doanh nghiệp được ứng dụng rộng rãi, như phương pháp so sánh, phân tích tỷ số, phân tích nhân tố, và nhiều phương pháp khác. Trong danh sách này, phương pháp phân tích Dupont nổi lên như một công cụ phổ biến, đặc biệt trong việc đánh giá hiệu suất hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày về phương pháp phân tích Dupont, ý nghĩa của nó và cách thực hiện.

Phân tích Dupont
Phân tích Dupont

Phân tích Dupont là gì?

Phân tích Dupont (Dupont Analysis) là một công cụ phân tích cơ bản được dùng để đánh giá khả năng sinh lời của một doanh nghiệp dựa trên các thước đo tài chính, đặc biệt là chỉ số ROE - tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu.

ROE là một chỉ số quan trọng mà các nhà đầu tư chứng khoán quan tâm, nó giúp xác định khả năng của một công ty trong việc sử dụng vốn một cách hiệu quả trong cả ngắn hạn và dài hạn. Điều này giúp nhà đầu tư phát hiện các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng từ doanh nghiệp và chọn lựa cổ phiếu phù hợp để đầu tư.

Công thức tính trong mô hình Dupont

Công thức ROE cơ bản được tính như sau:

ROE = Thu nhập ròng x Vòng quay tổng tài sản x Hệ số vốn chủ sở hữu

Hoặc

ROE = (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân ) x 100%

Hoặc

ROE = Tỷ suất lợi nhuận ròng x Vòng quay tài sản x Đòn bẩy tài chính

Với một nhà đầu tư, hệ số lợi nhuận đóng vai trò cực kỳ quan trọng để đánh giá hiệu suất hoạt động của một doanh nghiệp. Điều này dẫn đến tầm quan trọng của chỉ số ROE (Return on Equity) trong việc đánh giá doanh nghiệp.

ROE phụ thuộc vào tỷ lệ lợi nhuận so với tổng tài sản, vì vốn chủ sở hữu được xem xét như một phần của tổng nguồn vốn tạo thành tài sản. Để tối ưu hóa chỉ số ROE, những người quản lý có thể thực hiện những biện pháp sau đây:

 • Điều chỉnh tỷ lệ giữa nợ vay và vốn chủ sở hữu sao cho phù hợp với khả năng hoạt động.

 • Tăng cường hiệu suất sử dụng tài sản bằng cách tăng số lần quay vòng của tài sản.

 • Tìm cách tăng doanh thu thuần, giảm chi phí, cải thiện chất lượng sản phẩm để tăng lợi nhuận ròng.

Nói cách khác:

 • Lợi nhuận sau thuế: Nếu có công ty con, đây là tổng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ và công ty con.

 • Vốn chủ sở hữu trung bình: Bao gồm toàn bộ vốn của cổ đông, bao gồm cả vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối,...

Phân tích Dupont
Phân tích Dupont

Lợi ích và hạn chế của mô hình Dupont

Có một số lợi ích khi sử dụng phân tích mô hình Dupont để đánh giá tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp:

 • Công thức đơn giản: Mô hình Dupont cung cấp một công thức đơn giản, giúp dễ dàng tính toán và phân tích các chỉ số.

 • Chính xác xác định yếu tố ảnh hưởng đến ROE: Phân tích Dupont giúp xác định chính xác rằng chỉ số nào đang ảnh hưởng đến ROE, từ đó có thể tập trung vào theo dõi và cải thiện cụ thể chỉ số đó.

 • Hướng dẫn điều chỉnh: Dựa trên mô hình Dupont, doanh nghiệp có thể dễ dàng nhận biết các điểm cần cải thiện, chẳng hạn như cần giảm chi phí để tăng tỷ suất lợi nhuận, tăng giá bán để tăng doanh thu, sử dụng đòn bẩy tài chính một cách khôn ngoan để phát triển, hoặc quản lý tài sản một cách hiệu quả để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, phân tích theo mô hình Dupont cũng có một số hạn chế quan trọng. Hạn chế lớn nhất là phải dựa vào dữ liệu kế toán và các phương trình tài chính cơ bản. Nếu dữ liệu này không chính xác hoặc không đáng tin cậy, thì việc đánh giá có thể trở nên không chính xác và dễ dẫn đến nhận định sai lầm.

Điều kiện để áp dụng phương pháp Dupont

Để đánh giá một doanh nghiệp thông qua phương pháp Dupont, điều quan trọng nhất là phải có dữ liệu đầu vào đáng tin cậy.

Dữ liệu kế toán có thể dễ dàng bị biến đổi bởi các doanh nghiệp thông qua các biện pháp xào nấu, nhằm làm đẹp báo cáo tài chính để thu hút đầu tư.

Các biện pháp làm đẹp báo cáo tài chính thường được sử dụng bao gồm: việc giảm thiểu chi phí bằng việc vốn hóa, ghi nhận doanh thu không thực tế, bỏ qua hoặc lập không đúng quy định các khoản dự phòng tổn thất tài sản, sửa đổi sai niên độ kế toán, thay đổi phương pháp khấu hao, ghi nhận công nợ ít hơn...

Nhưng hãy lưu ý rằng, đối với việc đánh giá doanh nghiệp bằng phương pháp Dupont, tính chính xác của dữ liệu đầu vào rất quan trọng để đảm bảo kết quả đánh giá được xác định đúng mức và tránh bị ảnh hưởng bởi các thủ thuật làm đẹp báo cáo tài chính.

Phân tích Dupont
Phân tích Dupont

Các bước phân tích Dupont nhanh chóng

Phân tích theo mô hình Dupont giúp quản lý và nhà đầu tư khám phá mối quan hệ giữa các chỉ số tài chính, để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số phân tích theo một trình tự cụ thể.

Quá trình phân tích Dupont có các bước cụ thể như sau:

 • Bước 1: Thu thập dữ liệu kinh doanh từ các nguồn như báo cáo tài chính và số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh.

 • Bước 2: Sử dụng thông tin thu thập được để lập bảng tính và tính toán theo các công thức tương ứng.

 • Bước 3: Rút ra kết luận về những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp dựa trên kết quả phân tích.

 • Bước 4: Đánh giá lại dữ liệu một lần nữa để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin được sử dụng trong quá trình phân tích.

Trên đây, là những thông tin về phân tích Dupont, hy vọng các độc giả có thể hiểu phân tích Dupont là gì, lợi ích, hạn chế và điều kiện áp dụng của phương pháp này như thế nào từ đó có thể giúp các bạn tìm ra doanh nghiệp hoạt động hiệu quả để có phương án đầu tư tốt.

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top