ROA Là Gì? Công Thức Tính? Mối Quan Hệ Với ROE

30/08/2023

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

ROA (Return on Assets) là một chỉ số quan trọng trong tài chính doanh nghiệp, đo lường khả năng của công ty tận dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận. Bài viết giải thích ý nghĩa, cách tính và tầm quan trọng của ROA trong việc đánh giá hiệu suất kinh doanh.

ROA là gì?
ROA là gì?

ROA là gì?

ROA, viết tắt của "Return On Assets", là một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Chính xác là nó đo lường lợi nhuận mà một tổ chức hoặc công ty có thể tạo ra từ tổng giá trị của tài sản của họ. Được hiểu một cách đơn giản, ROA là tỷ lệ giữa lợi nhuận và tổng giá trị tài sản, cho thấy khả năng sinh lời của doanh nghiệp dựa trên mỗi đơn vị vốn đầu tư.

Chỉ số này có vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất kinh doanh.

 • Trong các báo cáo tài chính của các công ty, ROA thường được sử dụng để đo lường khả năng tạo lợi nhuận từ các nguồn vốn đầu tư.
 • Những người quản lý doanh nghiệp quan tâm đặc biệt đến ROA, bởi họ dựa vào nó để đánh giá mức độ sinh lời từ tổng tài sản của mình.
 • Dựa vào kết quả ROA, họ có thể đánh giá xem chiến lược kinh doanh hiện tại của mình có đạt được hiệu suất tốt hay không.
 • Nếu ROA thấp, điều này có thể chỉ ra rằng doanh nghiệp đang không sử dụng tài sản của mình một cách hiệu quả để tạo ra lợi nhuận, và từ đó họ có thể thay đổi phương thức kinh doanh để tối ưu hóa hiệu suất.

Công thức tính chỉ số ROA

Công thức để tính chỉ số ROA (Return on Assets) là:

ROA = (Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông / Tổng số tài sản của doanh nghiệp) * 100

Trong đó:

 • Lợi nhuận sau thuế là tổng số tiền mà công ty kiếm được sau khi trừ đi các chi phí liên quan và thuế.

 • Tổng số tài sản của doanh nghiệp bao gồm tất cả các tài sản mà công ty sở hữu và sử dụng để kinh doanh, bao gồm cả tài sản cố định và tài sản lưu động.

Chỉ số ROA thể hiện khả năng của công ty tạo ra lợi nhuận từ việc sử dụng các tài sản của mình. Một ROA cao cho thấy công ty sử dụng tài sản của mình một cách hiệu quả để tạo ra lợi nhuận, trong khi một ROA thấp có thể cho thấy sự không hiệu quả trong việc sử dụng tài sản.

Ví dụ về chỉ số ROA

ROA là gì?
ROA là gì?

Hãy xem xét một ví dụ về cách tính và hiểu chỉ số ROA (Return on Assets) trong một tình huống thực tế:

Giả sử có một công ty ABC Corp. Chúng ta biết rằng lợi nhuận ròng sau thuế của công ty trong năm là 500 triệu đồng và tổng số tài sản của công ty là 2 tỷ đồng.

Áp dụng công thức ROA:

ROA = (Lợi nhuận sau thuế / Tổng số tài sản) * 100 ROA = (500 triệu / 2 tỷ) * 100 ROA = 0.25 * 100 ROA = 25%

Trong trường hợp này, ROA của công ty ABC Corp là 25%. Điều này có nghĩa là công ty này tạo ra 25% lợi nhuận từ tổng số tài sản của mình. Điều này cho thấy công ty có khả năng sử dụng tài sản của mình một cách hiệu quả để tạo ra lợi nhuận.

Tuy nhiên, để đánh giá ROA một cách đầy đủ, chúng ta cần so sánh với các công ty trong cùng ngành hoặc so sánh với các năm trước của chính công ty để hiểu được xu hướng và hiệu suất tốt hơn.

Ý nghĩa của chỉ số ROA

Chỉ số ROA (Return on Assets) là một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực tài chính và quản trị doanh nghiệp, được sử dụng để đo lường mức độ hiệu quả của việc sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận. ROA cho thấy tỷ lệ giữa lợi nhuận ròng và số tài sản tổng cộng mà công ty sở hữu. Ý nghĩa chi tiết của ROA bao gồm:

 • Hiệu quả vốn đầu tư: ROA cho phép các nhà quản lý và nhà đầu tư biết được bao nhiêu lợi nhuận công ty tạo ra từ mỗi đơn vị tiền mà họ đầu tư vào tài sản. Điều này giúp họ đánh giá khả năng sinh lời của công ty từ việc sử dụng tài sản.

 • Đo lường quản lý tài sản: ROA giúp đo lường khả năng quản lý tài sản của doanh nghiệp. Một ROA thấp có thể chỉ ra rằng công ty đang không sử dụng tài sản một cách hiệu quả để tạo ra lợi nhuận.

 • So sánh hiệu suất: ROA cho phép so sánh hiệu suất giữa các công ty hoặc ngành công nghiệp khác nhau. Những công ty có ROA cao hơn thường có khả năng tạo ra lợi nhuận tốt hơn từ tài sản so với những công ty có ROA thấp hơn.

 • Đánh giá sức khỏe tài chính: ROA cung cấp thông tin về khả năng của công ty tạo ra lợi nhuận từ tài sản mà họ sở hữu. Điều này giúp nhà đầu tư và ngân hàng đánh giá sức khỏe tài chính của công ty trước khi đưa ra quyết định về việc hỗ trợ tài chính hay đầu tư vào công ty.

 • Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh: Khi công ty nhận thấy ROA đang giảm, họ có thể điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để cải thiện hiệu suất sử dụng tài sản và tăng ROA.

Tóm lại, ROA là một công cụ đắc lực giúp đánh giá khả năng tạo lợi nhuận từ tài sản và hiệu suất quản lý tài sản của doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ quyết định tài chính và quản lý trong môi trường kinh doanh.

Những điểm cần nhớ khi sử dụng chỉ số ROA để đánh giá doanh nghiệp

ROA là gì?
ROA là gì?

Khi sử dụng chỉ số ROA (Return on Assets) để đánh giá doanh nghiệp, cần lưu ý các điểm sau để có cái nhìn toàn diện và chính xác về hiệu suất tài sản của công ty:

 • Phù hợp với ngành công nghiệp: ROA không phải lúc nào cũng phản ánh đúng khả năng hoạt động của doanh nghiệp. Điều này đặc biệt đúng với các ngành tiêu dùng và công nghệ thông tin, nơi cần ít tài sản cố định. ROA thấp trong trường hợp này không chắc đã chỉ ra hiệu suất kém.

 • Kết hợp với các chỉ số khác: Để có cái nhìn toàn diện, cần kết hợp ROA với các chỉ số khác như ROE (Return on Equity) và P/E (Price-to-Earnings ratio). ROE sẽ giúp hiểu rõ hơn về khả năng sinh lời từ vốn cổ đông, trong khi P/E thể hiện sự định giá của thị trường đối với cổ phiếu.

 • Cơ cấu tài sản: Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp rất quan trọng. Tài sản bao gồm cả vốn cổ đông và vốn vay. Tỷ lệ giữa hai nguồn vốn này cung cấp thông tin về cơ cấu tài chính và mức độ rủi ro. Tỷ lệ cao của vốn vay có thể gợi ý đến mức độ nợ nên tránh.

 • Ngành công nghiệp tài chính: Trong các lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm, ROA thường có thể đứng một mình. Doanh nghiệp ở các ngành này thường làm việc với tài sản có tính thanh khoản cao như khoản vay và chứng khoán. Tính thanh khoản cao giúp ROA phản ánh khá chính xác khả năng sinh lời của công ty.

 • Sự cân nhắc về quản lý rủi ro: ROA không thể đứng một mình trong việc đánh giá rủi ro. Doanh nghiệp có thể có ROA cao nhưng điều này có thể do định giá tài sản quá thấp và dẫn đến rủi ro cao hơn.

 • Xem xét thời gian: ROA có thể biến đổi theo thời gian dựa trên các chiến lược tài chính và hoạt động kinh doanh. Việc theo dõi ROA theo các giai đoạn khác nhau sẽ giúp nhận biết xu hướng và biến đổi trong hiệu suất tài sản.

Tóm lại, khi sử dụng chỉ số ROA để đánh giá doanh nghiệp, cần xem xét kỹ càng các yếu tố như ngành công nghiệp, cơ cấu tài sản, sự kết hợp với các chỉ số khác và quản lý rủi ro để có cái nhìn toàn diện về hiệu suất tài sản của công ty.

Mối quan hệ giữa ROA và ROE

Mối quan hệ giữa ROA (Return on Assets) và ROE (Return on Equity) trong lĩnh vực tài chính của doanh nghiệp là một khía cạnh quan trọng để hiểu sự hiệu quả của việc sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu. Dưới đây là một bài phân tích chi tiết về mối quan hệ này:

 • ROA (Return on Assets): Đây là chỉ số đo lường hiệu suất của doanh nghiệp trong việc sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận. Tổng tài sản bao gồm tất cả các tài sản mà doanh nghiệp sở hữu hoặc sử dụng để thực hiện hoạt động kinh doanh. Công thức ROA là:

 • ROA = Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản

 • ROA cho biết tỷ lệ lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được từ mỗi đơn vị tài sản. Một ROA cao thường thể hiện khả năng tận dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận.

 • ROE (Return on Equity): Chỉ số này đo lường khả năng của doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu. Công thức ROE là:

 • ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn của chủ sở hữu​

 • ROE thể hiện tỷ lệ lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ mỗi đơn vị vốn mà cổ đông đầu tư. Nó thường được coi là một chỉ số quan trọng về tình hình tài chính của công ty.

Mối quan hệ giữa ROA và ROE:

 • ROA ảnh hưởng đến ROE: ROE bao gồm cả lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu cùng với lợi nhuận từ việc vay nợ. ROA là yếu tố quyết định xem tài sản của công ty đang được sử dụng một cách hiệu quả để tạo lợi nhuận hay không. Nếu ROA thấp, tức là công ty không thể tận dụng tài sản một cách tốt, ROE cũng sẽ bị ảnh hưởng.

 • Vay nợ và ROE: Công ty có thể tăng ROE bằng cách vay nợ để tăng vốn đầu tư. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc công ty phải trả lãi vay, ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế. Do đó, việc quản lý lượng nợ một cách cẩn thận là quan trọng để duy trì ROE ổn định.

 • Lợi nhuận gộp và cơ cấu tài sản: Để tăng ROE, công ty có thể tập trung vào tăng lợi nhuận gộp (lợi nhuận trước khi trừ các khoản chi phí khác nhau). Đồng thời, cải thiện cơ cấu tài sản, tức là tối ưu hóa việc sử dụng các loại tài sản, cũng có thể giúp tăng cường ROE.

Tóm lại, ROA và ROE là hai chỉ số quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty. ROA thể hiện hiệu suất trong việc sử dụng tài sản, trong khi ROE tập trung vào khả năng tạo lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu. Mối quan hệ giữa hai chỉ số này phản ánh cách công ty quản lý tài sản, nợ vay và cơ cấu tài chính để tạo ra lợi nhuận bền vững.

Kết luận

Tóm lại, ROA (Return on Assets) là một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đo lường khả năng của doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận từ việc sử dụng tài sản. ROA cho phép đánh giá hiệu suất quản lý tài sản của công ty và mức độ tận dụng chúng để tạo ra giá trị kinh doanh. Một ROA cao thường thể hiện khả năng tối ưu hóa tài sản và tạo ra lợi nhuận bền vững.

Tuy nhiên, để có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của doanh nghiệp, ROA cần được xem xét cùng với các chỉ số khác như ROE, để đánh giá cách công ty quản lý cả vốn chủ sở hữu và tài sản trong việc thúc đẩy hiệu suất kinh doanh.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top