Nợ Xấu Sau 5 Năm Có Vay Được Không?

05/10/2023

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Nếu bạn từng gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ và bị phân loại vào nhóm nợ xấu, có thể bạn đã tự đặt ra câu hỏi: "Nợ xấu sau 5 năm có vay được không?".

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá quy trình xử lý nợ xấu, cách nó có thể ảnh hưởng đến tương lai tài chính của bạn, và cách vay tiền hỗ trợ nợ xấu sau 5 năm, khả năng vay tiền và tái thiết kế tài chính của bạn có được không. 

Nợ xấu sau 5 năm có vay được không?
Nợ xấu sau 5 năm có vay được không? 

Các khoản nợ được chia thành mấy nhóm?

Có Ngân hàng nhà nước quy định rằng các khoản nợ được chia thành 5 nhóm dựa trên mức độ và khả năng thanh toán của khách hàng. Dưới đây là danh sách chi tiết về các nhóm nợ:

Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn):

 • Khoản nợ trong hạn và có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn.

 • Khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi quá hạn.

 • Các trường hợp khác được phân loại vào Nhóm 1 theo quy định.

Nhóm 2 (Nợ cần chú ý):

 • Khoản nợ quá hạn đến 90 ngày, trừ trường hợp nợ quy định tại Nhóm 1.

 • Khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu còn trong hạn, trừ trường hợp nợ quy định tại Nhóm 1.

 • Các trường hợp khác được phân loại vào Nhóm 2 theo quy định.

Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn):

 • Khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày, trừ trường hợp nợ quy định tại Nhóm 3.

 • Khoản nợ gia hạn nợ lần đầu còn trong hạn, trừ trường hợp nợ quy định tại Nhóm 2 và Nhóm 3.

 • Khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo thỏa thuận, trừ trường hợp nợ quy định tại Nhóm 3.

 • Khoản nợ thuộc một số trường hợp cụ thể khác.

 • Các trường hợp khác được phân loại vào Nhóm 3 theo quy định.

Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ):

Khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày, trừ trường hợp nợ quy định tại Nhóm 3.

Khoản nợ có thay đổi kỳ hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 1 đến 90 ngày theo kỳ hạn được điều chỉnh lần đầu, trừ trường hợp nợ quy định tại Nhóm 3.

Khoản nợ có thay đổi kỳ hạn trả nợ lần thứ hai còn trong hạn, trừ trường hợp nợ quy định tại Nhóm 2 và Nhóm 3.

>> Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng

Nợ sau 5 năm có được xóa nợ?
Nợ sau 5 năm có được xóa nợ? 

Khoản nợ quá hạn chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi.

Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng vượt quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra đến 60 ngày mà chưa thu hồi được.

Các trường hợp khác được phân loại vào Nhóm 4 theo quy định.

Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn):

 • Khoản nợ quá hạn trên 360 ngày.

 • Khoản nợ có thay đổi kỳ hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 91 ngày trở lên theo kỳ hạn được điều chỉnh lần đầu.

 • Khoản nợ có thay đổi kỳ hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo kỳ hạn được điều chỉnh lần thứ hai.

 • Khoản nợ có thay đổi kỳ hạn trả nợ lần thứ ba trở lên.

 • Khoản nợ quá hạn chưa thu hồi được trong thời gian trên 60 ngày từ ngày có quyết định thu hồi.

 • Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng vượt quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra trên 60 ngày mà chưa thu hồi được.

 • Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà vượt quá thời hạn thu hồi theo quyết định đó.

 • Khoản nợ của tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang bị phong tỏa vốn và tài sản.

Các trường hợp khác được phân loại vào Nhóm 5 theo quy định.

Tùy thuộc vào nhóm nợ mà khách hàng sẽ đối mặt với các quy định và hậu quả khác nhau, đặc biệt khi muốn vay mượn hoặc tái thiết kế tài chính.

Xem thêm: F88 hỗ trợ vay online với hạn mức bao nhiêu?

Cần nhanh chóng xóa nợ xấu
Cần nhanh chóng xóa nợ xấu

Trong thời hạn bao lâu thì người vay được xóa khoản nợ xấu?

Theo quy định cụ thể của Thông tư 11/2021/TT-NHNN và Thông tư 03/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thông tin về khoản nợ xấu sẽ được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó sẽ được xóa khỏi hệ thống. Thời gian này thường được tính từ ngày kết thúc thông tin tiêu cực đối với khoản nợ xấu.

Cụ thể, theo quy định, thông tin về nợ xấu thuộc nhóm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn sẽ được lưu trữ trong thời hạn tối đa là 5 năm, kể từ ngày kết thúc thông tin tiêu cực đó.

Sau 5 năm, những người vay từng có khoản nợ xấu thuộc các nhóm này có thể yên tâm rằng thông tin về khoản nợ xấu sẽ được xóa khỏi hệ thống. Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ trong việc truy cập các dịch vụ tài chính và tái thiết kế tình hình tài chính cá nhân.

Tuy nhiên, để đảm bảo rằng thông tin tín dụng của bạn được duy trì chính xác và không có sai sót, bạn nên liên hệ với tổ chức tín dụng hoặc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) nếu bạn phát hiện thông tin sai sót hoặc có khiếu nại về khoản nợ xấu của mình. Trong trường hợp đó, bạn có quyền khiếu nại và tổ chức tín dụng phải xem xét, điều chỉnh dữ liệu sai sót trong thời hạn qui định.

Cân nhắc xóa nợ càng sớm càng tốt
Cân nhắc xóa nợ càng sớm càng tốt

Nợ xấu sau 5 năm có vay được không? 

Vậy, sau 5 năm, bạn hoàn toàn có cơ hội để làm sạch tên tuổi tín dụng và tái thiết kế tài chính của mình một cách mạnh mẽ hơn.

Chúng ta đã tìm hiểu về quá trình xóa thông tin về nợ xấu sau 5 năm và khả năng vay được sau thời gian này. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sau 5 năm kể từ ngày kết thúc thông tin tiêu cực, thông tin về khoản nợ xấu sẽ được xóa khỏi hệ thống thông tin tín dụng.

Điều này đồng nghĩa rằng sau 5 năm, bạn có cơ hội tốt hơn để tái thiết kế tài chính cá nhân và có khả năng vay được một khoản tiền mà bạn cần. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng thông tin tín dụng của bạn luôn chính xác và không gặp sai sót, hãy kiểm tra và khiếu nại nếu cần thiết.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top