Ngân hàng giám sát là gì? Vai trò của ngân hàng giám sát

Với những ai đang quan tâm tới hình thức đầu tư quỹ mở, thì sẽ biết rằng ngân hàng giám sát xuất hiện khá phổ biến trong quá trình tìm hiểu thông tin. Vậy ngân hàng giám sát là gì? Vai trò ngân hàng giám sát đối với quỹ đầu tư ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong nội dung này nhé.

Ngân hàng giám sát là gì?

Ngân hàng giám sát - Tên tiếng anh gọi là Supervisory Banks. Được hiểu là các ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận. Nội dung giấy chứng nhận này nêu rõ việc ngân hàng đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán. Ngân hàng giám sát này sẽ thực hiện các dịch vụ lưu ký, đồng thời giám sát doanh nghiệp đầu tư chứng khoán và việc quản lý quỹ đại chúng. Ví dụ mà ta có thể dễ dàng biết được là, Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) đang giám sát Quỹ mở VinaCapital.

ngân hàng giám sát là gì

Ngân hàng giám sát thực hiện các dịch vụ lưu ký

Vai trò ngân hàng giám sát

Ngân hàng giám sát có vai trò quan trọng trong hoạt động đầu tư nói riêng và lĩnh vực tài chính nói chung. Cụ thể như sau:

 • Thực hiện các hoạt động lưu ký tài sản và quản lý riêng biệt tài sản quỹ, doanh nghiệp đầu tư chứng khoán hoặc tài sản khác của nó.
 • Đồng thời, thực hiện việc giám sát các công ty đầu tư chứng khoán, các công ty quản lý quỹ, về việc tuân thủ quy định của luật và các điều lệ quỹ.
 • Xác nhận báo cáo từ doanh nghiệp đầu tư chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ.
 • Đảm bảo công ty quản lý quỹ tuân thủ các chế độ báo cáo và công bố minh bạch thông tin.
 • Ngân hàng giám sát sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Khi công ty quản lý quỹ vi phạm luật hoặc các điều lệ trong hoạt động đầu tư chứng khoán.
 • Kiểm tra báo cáo tài chính, sổ kế toán và đồng thời theo dõi các hoạt động giao dịch cùng công ty quản lý quỹ.

Nghĩa vụ của ngân hàng giám sát

 • Ngân hàng giám sát chịu trách nhiệm thực hiện nhiều công việc khác nhau. Trong đó có việc trở thành trung tâm lưu ký chứng khoán. Theo đó, ngân hàng này sẽ có nghĩa vụ thực hiện các việc lưu ký tài sản và quản lý một cách tách biệt các tài sản cho quỹ đại chúng, doanh nghiệp đầu tư chứng khoán và các tài sản khác của ngân hàng giám sát.
 • Thực hiện việc giám sát một cách chặt chẽ nhằm đảm bảo công ty quản lý quỹ và những người có chức danh quan trọng như giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty đầu tư chứng khoán quản lý tài sản của doanh nghiệp tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ doanh nghiệp đầu tư chứng khoán.
 • Tiến hành các thủ tục tài chính liên quan đến hoạt động của quỹ đại chúng như thanh toán, chi, thu và chuyển giao tiền chứng khoán theo yêu cầu hợp pháp của công ty quản lý quỹ hoặc những người nắm giữ vai trò chủ chốt là giám đốc, tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tư chứng khoán.
 • Thực hiện các thủ tục thẩm định và xác nhận báo cáo do công ty đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư lập có liên quan tới quỹ đại chúng. Đồng thời, ngân hàng giám sát cũng là đơn vị thực hiện giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo và công bố thông tin của doanh nghiệp đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ được quy định theo pháp luật. 
 • Ngân hàng giám sát có nghĩa vụ xem xét và báo cáo với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khi phát hiện hành vi vi phạm điều lệ doanh nghiệp đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân hoặc tổ chức, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán. 
 • Thực hiện các công việc đối chiếu định kỳ với báo cáo tài chính, sổ kế toán và các hoạt động giao dịch của quỹ đại chúng theo quy định pháp luật. Tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ khác theo điều lệ doanh nghiệp đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán.

Ngân hàng giám sát có vai trò rất quan trọng trên thị trường

Ngân hàng giám sát có vai trò rất quan trọng trên thị trường

Ngân hàng giám sát cung cấp các dịch vụ gì?

Như nội dung trên, các ngân hàng giám sát không cung cấp các dịch vụ truyền thống. Thay vào đó, ngân hàng này sẽ cung cấp các dịch vụ như sau:

 • Là bên nắm giữ các tài sản, chứng khoán được bảo quản an toàn như trái phiếu, cổ phiếu, hàng hóa là các loại tiền tệ, kim loại quý từ trong và nước ngoài.
 • Giải quyết mọi giao dịch mua và bán, giao hàng vào và ra chứng khoán và các loại tiền tệ đó.
 • Thu thập thông tin và thu nhập từ các tài sản đó (cổ tức trong trường hợp cổ phiếu và trả lãi (phiếu thưởng) trong trường hợp trái phiếu). Chịu trách nhiệm khai thuế nước ngoài và quản lý các tài liệu khấu trừ thuế liên quan. Quản lý các hành động tự nguyện và không tự nguyện của doanh nghiệp đối với chứng khoán nắm giữ như: hợp nhất hoặc sát nhập doanh nghiệp,  trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông, chia tách cổ phiếu, gọi thầu trái phiếu,...
 • Cung cấp thông tin về chứng khoán và các tổ chức phát hành của chúng, chẳng hạn như các cuộc họp đại hội đồng thường niên và các ủy quyền liên quan. 
 • Duy trì tài khoản ngân hàng tiền mặt, tiền tệ và thực hiện hành động quản lý các giao dịch tiền mặt, quản lý việc rút tiền, gửi tiền, quản lý việc thực hiện các giao dịch ngoại hối.
 • Thường thực hiện các dịch vụ bổ sung cho các khách hàng cụ thể như quỹ tương hỗ. Bao gồm các dịch vụ hỗ trợ về thuế, quản trị, kế toán quỹ, pháp lý,...

Danh sách trên là toàn diện và phác thảo tất cả các chức năng khác nhau mà các ngân hàng giám sát cung cấp cho khách hàng của họ. Phần lớn các chức năng đó bao gồm nhà ở và xử lý tài sản của khách hàng.

Từ lâu, các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước  đã coi việc đăng ký từng cổ phiếu từng được giao dịch trên sàn giao dịch công khai với tên của từng cổ đông cụ thể là không thực tế, do đó ngân hàng giám sát được tạo ra. 

Ngân hàng giám sát kiếm tiền như thế nào?

Ngân hàng chủ yếu tạo ra doanh thu của mình bằng cách cung cấp: Dịch vụ tài sản và công ty phát hành, vụ đầu tư, dịch vụ ngân quỹ, quản lý tài sản và của cải, giải phóng mặt bằng và quản lý tài sản thế chấp. 

Các dịch vụ trên đều được tính phí và phí ở đây chính là nguồn thu chính của các ngân hàng giám sát. Ngân hàng tạo ra doanh thu từ phí thu được ở tất cả các dịch vụ trên. 

So với ngân hàng truyền thống - Tạo ra phần lớn thu nhập từ việc cung cấp các dịch vụ/sản phẩm cho vay và tiền gửi. Bắt nguồn từ chênh lệch lãi suất mà ngân hàng đi vay, và lãi suất cho vay là khoản thu của ngân hàng truyền thống. Việc chênh lệch lãi suất là khoản chênh lệch mà ngân hàng sẽ thu lợi từ đó. 

Ngân hàng truyền thống tìm cách tạo ra chênh lệch tốt hơn từ các khoản cho vay. Ngân hàng sẽ khuyến khích khách hàng vay nhiều hơn bằng cách cung cấp các điều khoản tốt hơn cho họ. Cách này cũng áp dụng cho các khoản tiền gửi. Bằng cách tung ra các mức lãi suất tiết kiệm tốt hơn, khách hàng sẽ cảm thấy hứng thú, nhận được lợi ích nên sẽ gửi tiền tiết kiệm nhiều hơn. Từ đó mà lượng tiền gửi của ngân hàng cũng tăng theo.

Ngoài ra, việc tính phí trên mỗi dịch vụ cũng là cách mà các ngân hàng truyền thống kiếm tiền. Điều này giống với dịch vụ của ngân hàng giám sát, nhưng ngân hàng truyền thống thì phí ở mức độ ít hơn nhiều. Nhiều ngân hàng thương mại lớn hơn cung cấp các dịch vụ giám sát này cho khách hàng của mình và các phân khúc ngân hàng này thu phí cho các dịch vụ đó.

Nhiều tiêu chí thông thường có sẵn để phân tích một ngân hàng giám sát, chẳng hạn như:

 • Chỉ số P/E: Đánh giá mối quan hệ giữa giá cổ phiếu trên thị trường (Price) và lãi thu được trên một cổ phiếu (EPS).
 • Chỉ số P/B: So sánh giá trị thực tế của cổ phiếu với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó.
 • Biên lãi ròng (NIM): Phản ánh tốc độ tăng trưởng thu từ lãi so với tốc độ tăng chi phí.

Ngân hàng giám sát không được tham gia vào những dịch vụ như các ngân hàng truyền thống

Ngân hàng giám sát không được tham gia vào những dịch vụ như các ngân hàng truyền thống

Cũng như khi phân tích các ngân hàng khác, nhiều số liệu tiêu chuẩn có sẵn để xem xét khả năng tồn tại của các ngân hàng giám sát. Nhưng chúng ta cũng cần phân tích biên phí và lợi nhuận thu được từ phí, đặc biệt là liên quan đến chi phí liên quan đến các khoản phí đó.

Như với các ngân hàng truyền thống, biên lãi suất cũng có sẵn để phân tích. Giống như các ngân hàng truyền thống, các ngân hàng giám sát cho vay, nhưng phần lớn thu nhập đến từ phí, như được minh họa bằng ký hiệu ở trên.

Hãy xem qua một số ngân hàng giám sát lớn hơn và phân tích chúng trên cơ sở tương đối, đó là kỹ thuật so sánh từng ngân hàng với các chỉ số tương tự.

Nội dung bài viết đã cung cấp cho bạn các kiến thức cần thiết về Ngân hàng giám sát, cũng như vai trò ngân hàng giám sát. Trong trường hợp cần được hỗ trợ tài chính, bạn có thể tìm hiểu dịch vụ vay tiền nhanh tại đơn vị F88 - Chuỗi cửa hàng tài chính tiện ích hàng đầu Việt Nam, trong đó có cung cấp sản phẩm vay bằng hình thức cầm cố tài sản nhé.