Mua Bán Nợ Là Gì? 3 Đặc Tính Chung Của Hoạt Động Mua Bán Nợ

17/01/2024

Bạn cần tiền gấp: F88 cho vay tới 30 triệu, lãi suất ưu đãi từ 1,1%, không giữ tài sản

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Mua bán nợ dường như là một trong những hình thức kinh doanh tài chính “thần bí” nhất ở Việt Nam hiện nay. Rất nhiều những câu hỏi liên quan đến tính hợp pháp và điều kiện kinh doanh mua bán nợ được đặt ra nhưng không phải câu trả lời nào cũng khiến mọi người thoả mãn.

Mua bán nợ là gì?
Mua bán nợ là gì?

Mua bán nợ là gì?

Nghĩa vụ trả tài sản của bên nợ đối với chủ nợ được thể hiện trong hợp đồng hoặc phát sinh quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật được gọi tắt là nợ.

Mua bán nợ là gì?
Mua bán nợ là gì?

Chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và trả tiền cho bên bán nợ là quá trình của mua bán nợ. Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là việc thực hiện liên tục hoạt động mua nợ, bán nợ, môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ và dịch vụ sàn giao dịch nợ với mục đích sinh lợi. Đây là hoạt động hợp pháp và được nhà nước công nhận, cấp phép, quản lý theo hệ thống những quy định pháp luật và văn bản dưới luật cụ thể.

Những đặc tính chung của hoạt động mua bán nợ

🔸 Hoạt động mua bán nợ không phải là hoạt động kinh doanh nếu không liên tục, không nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm việc bán nợ đối với các khoản nợ của chính chủ nợ mà không bao gồm khoản nợ mua từ chủ nợ khác; mua nợ không nhằm mục đích bán lại cho tổ chức, cá nhân, kể cả mua nợ để chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý tài sản bảo đảm; và các hoạt động mua bán nợ khác không liên tục, không nhằm mục đích sinh lợi.

🔸 Người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ bao gồm người quản lý công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch theo quy định tại Điều lệ công ty.

Mua bán nợ là gì?
Mua bán nợ là gì?

🔸 Đồng thời, người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ cần đáp ứng đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp, có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận; là người quản lý hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ. Những người đã làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đáp ứng thêm điều kiện: Không là người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 03 năm trước liền kề.

Điều kiện kinh doanh mua bán nợ

Các điều kiện chung

Doanh nghiệp phải thiết lập quy chế quản lý nội bộ về tổ chức và quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định hiện hành.

Doanh nghiệp cần đáp ứng các quy định về mức vốn điều lệ và vốn đầu tư tối thiểu theo quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7 và khoản 2 Điều 8 của Nghị định, tùy thuộc vào việc thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động. Trong trường hợp thực hiện nhiều hoạt động, mức vốn điều lệ và vốn đầu tư tối thiểu sẽ là mức cao nhất trong số các hoạt động doanh nghiệp thực hiện.

Ngoài các điều kiện chung, doanh nghiệp mua bán nợ cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, cũng như theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12. 

Điều 7 của Nghị định 69/2016/NĐ-CP

Điều 7 của Nghị định 69/2016/NĐ-CP quy định một số vấn đề đối với các đơn vị hoạt động thu hồi nợ như sau:

  • Điều 5 của Nghị định này quy định các điều kiện cần tuân thủ.

  • Mức vốn điều lệ và vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng.

  • Các khoản nợ được mua bán phải đáp ứng các yếu tố sau đây:

  • Không có thoả thuận bằng văn bản về việc không mua, bán khoản nợ;

  • Không sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm về việc bán nợ;

  • Bên mua nợ và bên nợ không là người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp.

  • Hợp đồng mua bán nợ phải được lập bằng văn bản dựa trên thỏa thuận giữa các bên, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi bên tham gia mua bán nợ, trong đó có quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ và bên bán nợ.

  • Doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ không được phép nhận cấp tín dụng từ tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng để mua nợ của khách hàng vay tại tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng đó, cũng như không được nhận bảo đảm từ tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng để có được cấp tín dụng từ tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng khác nhằm mục đích mua nợ của khách hàng vay tại tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm.

  • Bên mua nợ, bên bán nợ, bên nợ và các bên liên quan khác phải tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối trong trường hợp mua bán nợ liên quan đến quan hệ cho vay, vay nợ nước ngoài và sử dụng ngoại hối trong giao dịch mua bán nợ.

Để thực hiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Mua bán nợ là gì?
Mua bán nợ là gì?

Thách thức phát triển thị trường mua bán nợ hiện nay

Thách thức đặt ra trước sự phát triển của thị trường mua bán nợ tại Việt Nam đã được gặp phải trong những năm qua. Mặc dù Chính phủ đã áp dụng các chính sách khích lệ để thúc đẩy sự phát triển của thị trường này, tuy nhiên, so sánh với quy mô và cấu trúc thị trường giao dịch nợ quốc tế, vẫn còn tồn tại một số thách thức.

Khía cạnh pháp lý của quản lý thị trường mua bán nợ tại Việt Nam đang được điều chỉnh thông qua Nghị định số 69/2016/ND-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, trong thực tế, việc áp dụng Nghị định này vẫn còn một số khó khăn và vướng mắc, nhất là liên quan đến đối tượng áp dụng và điều kiện hoạt động.

Quy định về đối tượng áp dụng theo Nghị định số 69/2016/ND-CP có phạm vi khá hẹp, chỉ bao gồm các doanh nghiệp mua bán nợ và tổ chức, cá nhân muốn thực hiện dịch vụ này. Các chủ thể khác trong thị trường mua bán nợ lại chịu sự điều chỉnh từ các văn bản pháp luật khác.

Điều kiện để thực hiện hoạt động mua bán nợ cũng được quy định chặt chẽ, nhưng một số quy định nhất định, như việc không được nhận cấp tín dụng từ tổ chức tín dụng để mua nợ của khách hàng vay tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó, vẫn đang gây tranh cãi vì có thể hạn chế khả năng kinh doanh của các doanh nghiệp mua bán nợ.

Mua bán nợ là gì?
Mua bán nợ là gì?

Thị trường mua bán nợ ở Việt Nam còn gặp phải nhiều hạn chế khác, bao gồm số lượng hạn chế về các công ty tham gia, hạn chế về năng lực và nhân sự, cũng như hạn chế về vốn đầu tư và tổ chức quản lý và giám sát chưa đồng bộ. Yêu cầu về công bố thông tin cũng còn chưa đạt được mức độ minh bạch mong muốn, và việc xây dựng tổ chức hỗ trợ như tổ chức xếp hạng tín dụng và đánh giá giá trị nợ còn chưa phát triển mạnh.

Tóm lại, thị trường mua bán nợ tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cần sự cải thiện toàn diện từ các bên liên quan để đạt được hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top