IRR Là Gì? Cách Tính Chỉ Số IRR? Mối Quan Hệ Giữa NPV Và IRR

20/08/2023

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Hiểu rõ về khái niệm 'IRR là gì' và tầm quan trọng của tỷ suất sinh lời nội bộ trong đánh giá dự án và đầu tư. Tìm hiểu cách IRR thể hiện lợi nhuận và rủi ro, và tại sao nó là một công cụ quan trọng cho quyết định kinh doanh.

IRR là gì?
IRR là gì?

IRR là gì?

IRR (Internal Rate of Return) là một chỉ số tài chính được sử dụng để đo đạc khả năng sinh lời của một dự án hay khoản đầu tư. Nó thể hiện tỷ suất hoàn vốn nội bộ của một dự án, tức là tỷ lệ lợi nhuận dự kiến mà dự án đó sẽ thu được trong suốt thời gian hoạt động của nó. Điều này có nghĩa là IRR là mức lãi suất mà các luồng tiền dự kiến từ dự án sẽ đạt được để giá trị hiện tại của chúng trở thành bằng không.

Khi tính toán IRR, mục tiêu là tìm ra tỷ suất lãi suất mà tổng giá trị của các luồng tiền vào và ra khớp với nhau, khiến giá trị hiện tại của chúng bằng không. IRR giúp cho các nhà đầu tư và quản lý dự án đánh giá xem dự án có đáng để đầu tư hay không. Nếu IRR cao hơn so với mức lãi suất cơ hội (tức là lãi suất mà nhà đầu tư có thể đạt được từ các tùy chọn đầu tư khác có rủi ro tương tự), thì dự án có thể được coi là hấp dẫn.

Ví dụ, nếu một dự án có IRR là 12%, nghĩa là tỷ suất lợi nhuận dự kiến từ dự án này là 12% mỗi năm. Điều này giúp đưa ra quyết định liệu dự án đó có mang lại lợi nhuận đủ hấp dẫn cho nhà đầu tư hay không.

Cách tính IRR

IRR là gì?
IRR là gì?

Quy trình tính toán chỉ số IRR (Tỷ suất hoàn vốn nội bộ) bao gồm các bước cụ thể như sau:

 • Xác định Dòng Tiền: Đầu tiên, bạn cần xác định dòng tiền thu về từ dự án hoặc khoản đầu tư trong suốt thời kỳ đầu tư. Dòng tiền này bao gồm các số tiền thu từ dự án và chi phí cố định.

 • Xác định Tỷ suất Chiết khấu: Để tính IRR, bạn cần xác định một dự đoán về tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu hoặc lãi suất thị trường mà bạn mong đợi từ dự án hoặc khoản đầu tư này. Điều này giúp định giá dòng tiền trong tương lai về giá trị hiện tại.

 • Áp dụng Công thức NPV: Sử dụng công thức NPV, tính giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến trong tương lai. Công thức này cho phép bạn tính tổng giá trị hiện tại của các dòng tiền thu vào và trừ đi chi phí ban đầu.

 • Giải Phương trình: Với giá trị NPV đã tính được từ bước trước, bạn cần giải phương trình để tìm ra tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) mà khi áp dụng vào NPV, giá trị này sẽ trở thành 0.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về chỉ số IRR

Ví dụ: Đầu tư Dự án X

 • Khoản đầu tư ban đầu (t=0): $100,000

 • Dòng tiền dự kiến trong các năm:

  • Năm 1: $30,000

  • Năm 2: $35,000

  • Năm 3: $40,000

  • Năm 4: $45,000

  • Năm 5: $50,000

 • Giả định tỷ suất chiết khấu (r): 12%

Bước 1: Tính toán NPV cho mỗi năm:

 • NPV(Năm 1) = $30,000 / (1 + 0.12)^1 = $26,785.71

 • NPV(Năm 2) = $35,000 / (1 + 0.12)^2 = $27,651.79

 • NPV(Năm 3) = $40,000 / (1 + 0.12)^3 = $28,299.12

 • NPV(Năm 4) = $45,000 / (1 + 0.12)^4 = $28,787.88

 • NPV(Năm 5) = $50,000 / (1 + 0.12)^5 = $29,158.32

Bước 2: Tính tổng NPV của tất cả các năm:

 • NPV(Tổng) = $26,785.71 + $27,651.79 + $28,299.12 + $28,787.88 + $29,158.32 = $140,682.82

Bước 3: Giải phương trình để tìm IRR khi NPV = 0:

$100,000 - $140,682.82 / (1 + IRR)^5 = 0

Giải phương trình trên, bạn sẽ tìm được giá trị IRR, trong trường hợp này có thể là khoảng 16.5%.

Vì NPV không thường trở thành chính xác bằng 0 trong thực tế do sự biến đổi của dòng tiền, bạn thường sẽ sử dụng các phần mềm tính toán hoặc máy tính tài chính để tính toán chính xác chỉ số IRR.

Chỉ số IRR có ý nghĩa như thế nào?

IRR là gì?
IRR là gì?

Chỉ số IRR (Internal Rate of Return) là một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, có ý nghĩa to lớn trong việc đánh giá và quyết định về khả thi của dự án hoặc tùy chọn đầu tư. IRR đo lường tỷ suất lợi nhuận mà một dự án hoặc tùy chọn đầu tư có thể đem lại, dựa trên dòng tiền dự kiến trong tương lai. Dưới đây là một số chi tiết về ý nghĩa của chỉ số IRR:

 • Đánh giá khả thi dự án: IRR cho biết tỷ lệ lợi nhuận dự kiến mà dự án hoặc tùy chọn đầu tư có thể tạo ra. Nếu IRR vượt qua một ngưỡng xác định, thường là lãi suất thị trường hoặc chi phí vốn, dự án được coi là khả thi và có thể đem lại lợi nhuận.

 • Quyết định đầu tư: IRR hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định về việc đầu tư hoặc từ bỏ dự án. Nếu IRR cao hơn lãi suất thị trường, dự án có khả năng tạo lợi nhuận tốt hơn việc đầu tư vào các tùy chọn khác.

 • So sánh tùy chọn đầu tư: Khi có nhiều dự án hoặc tùy chọn đầu tư, IRR giúp so sánh và lựa chọn tùy chọn có IRR cao nhất. Điều này giúp tối ưu hóa việc phân chia vốn đầu tư để đạt được lợi nhuận tối đa.

 • Ưu tiên dự án: Trong trường hợp có nhiều dự án, việc ưu tiên sẽ dành cho những dự án có IRR cao hơn, vì chúng có tiềm năng sinh lời tốt hơn và đáng được đầu tư hơn.

 • Xây dựng danh mục đầu tư: Đối với người đầu tư cổ phiếu hoặc trái phiếu, IRR giúp xác định các tùy chọn đầu tư tối ưu, giúp phân chia vốn một cách thông minh để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Tóm lại, chỉ số IRR không chỉ là một con số, mà là một công cụ quan trọng để định hình quyết định đầu tư dự án hoặc tùy chọn đầu tư, dựa trên khả năng sinh lời và lợi nhuận dự kiến trong tương lai.

Ưu và nhược điểm của chỉ số IRR

Ưu điểm và hạn chế của chỉ số tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR) được nhà đầu tư cần nhấn mạnh khi sử dụng để đánh giá tính khả thi của một dự án:

Ưu điểm

 • Độc lập với vốn: IRR được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm và không phụ thuộc vào mức đầu tư ban đầu. Điều này cho phép cả nhà đầu tư nhỏ và lớn sử dụng IRR để so sánh cơ hội đầu tư.

 • Xác định mức lãi suất tối đa chấp nhận được: IRR tính toán mức lãi suất mà dự án có thể đạt được để sinh lời. Điều này giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời của dự án và xác định mức lãi suất hợp lý cho dự án.

 • Phản ánh khả năng sinh lời: IRR thể hiện khả năng sinh lời của dự án và giúp nhà đầu tư biết liệu dự án có thể đạt được mức lãi suất mong đợi hay không.

Nhược điểm

 • Tính toán tốn thời gian và sai số: Việc tính toán IRR có thể mất nhiều thời gian và dẫn đến sai số. Có hai cách phổ biến để tính IRR là sử dụng Excel hoặc tính thủ công. Tính thủ công đòi hỏi người dùng tham chiếu nhiều giá trị NPV và thử nghiệm nhiều tỷ lệ chiết khấu để tìm IRR.

 • Không thích hợp cho dự án nhỏ: IRR không phản ánh tốt trên dự án nhỏ với thông số thấp, dẫn đến kết quả không khả thi hoặc không thuyết phục. Điều này có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội đầu tư tiềm năng trong dự án nhỏ.

 • Ảnh hưởng của thời gian: IRR bị ảnh hưởng bởi thời gian, và việc áp dụng cho dự án ngắn hạn có thể cho kết quả cao hơn thực tế. Ngược lại, dự án dài hạn với IRR thấp có thể mang lại lợi nhuận ổn định theo thời gian, nhưng có thể bị đánh giá thấp hơn về khả năng sinh lời.

Tóm lại, IRR là một công cụ hữu ích cho nhà đầu tư để đánh giá tính khả thi của dự án, nhưng cần hiểu rõ ưu điểm và hạn chế để sử dụng nó một cách hiệu quả.

Mối quan hệ giữa chỉ số NPV và IRR

IRR là gì?
IRR là gì?

Chỉ số NPV (Net Present Value) và IRR (Internal Rate of Return) là hai công cụ quan trọng trong lĩnh vực đánh giá dự án và quyết định đầu tư. Mối quan hệ giữa NPV và IRR được thể hiện thông qua sự tương quan của chúng trong việc đánh giá tính khả thi của một dự án đầu tư.

 • Quan hệ tương quan:

  • NPV là sự khác biệt giữa tổng giá trị hiện tại của dòng tiền đầu vào và dòng tiền đầu ra của dự án, khi áp dụng tỷ lệ chiết khấu.

  • IRR là tỷ lệ lợi nhuận nội bộ, đó là tỷ suất khiến cho giá trị hiện tại của dòng tiền đầu vào bằng giá trị hiện tại của dòng tiền đầu ra.

 • Mối quan hệ giữa NPV và IRR:

  • Nếu NPV dương (lớn hơn hoặc bằng 0), dự án có khả năng sinh lời và hấp dẫn từ góc độ tài chính. Điều này có nghĩa rằng tổng giá trị hiện tại của dòng tiền đầu vào vượt qua tổng giá trị hiện tại của dòng tiền đầu ra, sau khi áp dụng tỷ lệ chiết khấu. Trong trường hợp này, IRR sẽ cao hơn tỷ lệ chiết khấu, vì nó phản ánh mức lợi nhuận tương đối cao của dự án.

  • Nếu NPV âm (nhỏ hơn 0), dự án có thể không khả thi tài chính và không sinh lời. Điều này có nghĩa là tổng giá trị hiện tại của dòng tiền đầu ra vượt qua tổng giá trị hiện tại của dòng tiền đầu vào. Trong trường hợp này, có thể có nhiều giá trị IRR khác nhau, hoặc thậm chí không có giá trị IRR nào tồn tại, vì dự án không thể đáp ứng được yêu cầu NPV = 0.

 • Lựa chọn dự án:

  • Khi so sánh nhiều dự án, ưu tiên thường được đưa ra cho dự án có NPV cao hơn, vì nó cho thấy khả năng sinh lời cao hơn trong việc tạo giá trị cho doanh nghiệp.

  • Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chẳng hạn khi các dự án có NPV tương đương nhau nhưng tỷ lệ chiết khấu khác nhau, IRR có thể được sử dụng để lựa chọn. Dự án có IRR cao hơn thường được coi là ưu tiên hơn.

 • Sự linh hoạt trong sử dụng:

  • Trong một số trường hợp, IRR và NPV có thể đưa ra kết quả khác nhau về việc đánh giá tính khả thi của dự án, do sự biến đổi về thời gian và tỷ lệ chiết khấu.

  • Vì vậy, để đảm bảo tính chính xác và hiểu rõ hơn về tính khả thi của dự án, thường nên xem xét cả hai chỉ số NPV và IRR cùng một lúc, thay vì dựa vào một chỉ số duy nhất.

Kết luận

Tóm lại, IRR (Internal Rate of Return) là một chỉ số quan trọng trong tài chính, cho biết tỷ suất lợi nhuận mà một dự án hoặc đầu tư có thể đạt được. Nó giúp đo lường tính khả thi của một dự án bằng cách so sánh tỷ suất lợi nhuận với mức đòn bẩy tài chính. Việc hiểu rõ về IRR giúp người đầu tư đưa ra quyết định thông thái về việc đầu tư vào các dự án hoặc kế hoạch kinh doanh cụ thể.

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top