CAPEX Là Gì? Cách Tính? Ý Nghĩa Của CAPEX Trong Đầu Tư?

21/08/2023

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Hiểu về khái niệm CAPEx: Khám phá ý nghĩa của thuật ngữ CAPEx trong quản lý tài chính doanh nghiệp. Tìm hiểu về chi phí vốn đầu tư và vai trò quan trọng của chúng trong quyết định kinh doanh.

CAPEX là gì?
CAPEX là gì?

Capex là gì?

Capex là từ viết tắt của "Capital Expenditure", trong tiếng Việt có nghĩa là "chi phí vốn". Đây là một thuật ngữ tài chính được sử dụng để chỉ các khoản chi tiêu đầu tư vào việc mua sắm, xây dựng, nâng cấp và duy trì các tài sản cố định của một tổ chức hay doanh nghiệp. Các tài sản cố định này có thể bao gồm tòa nhà, nhà máy, thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển và các yếu tố hạ tầng khác.

🔸 Mục đích chính của Capex là tạo ra giá trị và tăng cường khả năng sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ của tổ chức.

 • Những khoản đầu tư này thường được thực hiện để thực hiện các dự án mới hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh hiện có.
 • Ví dụ, một công ty có thể sử dụng Capex để xây dựng một nhà máy mới, nâng cấp hệ thống sản xuất, hoặc mua sắm các thiết bị tiên tiến để cải thiện hiệu suất.

🔸 Các khoản chi phí vốn Capex thường là những khoản chi phí lớn và có ảnh hưởng lâu dài đến hoạt động của doanh nghiệp.

 • Thời gian sử dụng của các tài sản cố định thường kéo dài hơn thời kỳ kế toán hiện tại.
 • Do đó, để phản ánh sự hao mòn của giá trị các tài sản này, công ty thường sử dụng khái niệm "khấu hao", tức là phân chia giá trị Capex thành các phần nhỏ hơn và ghi nhận chúng như một khoản chi phí trong các kỳ kế toán sau này.

Tổng cộng, Capex đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài chính của một tổ chức, giúp họ duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững trong thời gian dài.

Cách tính CAPEX

CAPEX (Capital Expenditures) là tổng số tiền mà một tổ chức hoặc doanh nghiệp đầu tư vào việc mua sắm, nâng cấp hoặc duy trì tài sản cố định. Cách tính CAPEX được thể hiện bằng công thức:

CAPEX = Δ PP & E + Khấu hao hiện tại

Trong đó:

 • Δ PP & E đại diện cho sự thay đổi trong tài sản cố định (Property, Plant & Equipment). Để tính giá trị này, bạn cần lấy giá trị tài sản cố định tại thời điểm cuối kỳ và trừ đi giá trị tài sản cố định tại thời điểm đầu kỳ. Công thức chính xác là:

 Δ PP & E = Giá trị tài sản cuối kỳ - Giá trị tài sản đầu kỳ

 • "Khấu hao hiện tại" đề cập đến số tiền khấu hao đã ghi nhận trong giai đoạn tài chính hiện tại. Khi bạn tính toán ΔPP&E và "Khấu hao hiện tại", bạn có thể thay vào công thức để tính giá trị CAPEX.

Lưu ý rằng CAPEX thường liên quan đến các quyết định chi phí lớn như mua sắm tài sản mới, xây dựng nhà máy, cơ sở hạ tầng, và các dự án đầu tư khác.

So sánh Chi phí vốn (CAPEX) và Chi phí hoạt động (OPEX)

CAPEX là gì?
CAPEX là gì?

Tiêu Chí

Chi phí vốn (CAPEX)

Chi phí hoạt động (OPEX)

Khái niệm

Các khoản chi phí đầu tư vào tài sản dài hạn, như máy móc, cơ sở hạ tầng.

Các khoản chi phí hàng ngày để duy trì hoạt động kinh doanh.

Thời Hạn

Phân chia và khấu trừ theo giai đoạn trong nhiều kỳ kế toán tương lai.

Sử dụng và trả trong cùng kỳ kế toán.

Loại Chi Phí

Đầu tư vào tài sản cố định như xây dựng, thiết bị, công nghệ.

Tiền lương, thuê mặt bằng, chi phí quản lý, vận chuyển.

Tính Dài Hạn

Có tính chất dài hạn và ảnh hưởng đến tương lai dài hạn của doanh nghiệp.

Có tính chất ngắn hạn và ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày.

Khấu Trừ Thuế

Không khấu trừ hoàn toàn trong năm thực hiện, phân chia trừ dần.

Được khấu trừ hoàn toàn trong năm thực hiện.

Ví Dụ

Xây dựng nhà máy mới, mua máy móc sản xuất.

Tiền lương nhân viên, tiền thuê văn phòng, chi phí quảng cáo.

Mục Tiêu

Tạo dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng suất sản xuất.

Duy trì hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Khả Năng Khấu Hao

Có khả năng khấu hao trong nhiều giai đoạn tài chính.

Không khấu hao, trả hết trong cùng kỳ kế toán.

Bảng trên cung cấp một so sánh chi tiết giữa Chi phí vốn (CAPEX) và Chi phí hoạt động (OPEX), từ các khía cạnh như khái niệm, thời hạn, loại chi phí, tác động dài hạn/ngắn hạn, khấu trừ thuế, ví dụ, mục tiêu và khả năng khấu hao.

Chỉ số CAPEX có ý nghĩa gì trong đầu tư?

Chỉ số CAPEX (Capital Expenditure) có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính của doanh nghiệp. Nó thể hiện số tiền mà doanh nghiệp đã hoặc dự định đầu tư vào việc mua sắm, xây dựng, cải tạo, và duy trì các tài sản cố định như máy móc, thiết bị, nhà xưởng, cơ sở hạ tầng, và các nguồn tài sản dài hạn khác. Dưới đây là các ý nghĩa cụ thể của chỉ số CAPEX trong đầu tư:

 • Phát triển và Mở rộng: CAPEX cho phép doanh nghiệp phát triển và mở rộng quy mô hoạt động của mình bằng cách đầu tư vào tài sản mới. Điều này có thể là việc xây dựng nhà máy mới, mở rộng dây chuyền sản xuất, hoặc đầu tư vào công nghệ mới.

 • Cạnh tranh và Tăng trưởng: CAPEX tạo cơ hội cho doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh và tăng trưởng. Việc đầu tư vào tài sản cố định giúp cải thiện hiệu suất hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, và mở rộng thị trường khách hàng.

 • Duy trì và Nâng cấp: Một phần quan trọng của CAPEX là duy trì và nâng cấp tài sản cố định hiện có. Điều này giúp đảm bảo rằng các tài sản vẫn hoạt động hiệu quả và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và môi trường.

 • Định giá và Giá trị tài sản: CAPEX có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp. Việc đầu tư vào các tài sản mới hoặc nâng cấp tài sản hiện có có thể cải thiện giá trị của doanh nghiệp trên thị trường.

 • Dòng tiền và Lợi nhuận: CAPEX có tác động đáng kể đến dòng tiền và lợi nhuận của doanh nghiệp. Các khoản đầu tư vào tài sản cố định thường tạo ra chi phí ban đầu, nhưng sau đó có thể dẫn đến lợi nhuận tăng cao hơn trong tương lai thông qua sự nâng cao hiệu suất hoạt động.

 • Rủi ro và Điều chỉnh chiến lược: Quản lý CAPEX đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận về rủi ro và chiến lược của doanh nghiệp. Việc đầu tư quá nhiều có thể gây thiếu hụt dòng tiền ngắn hạn, trong khi đầu tư quá ít có thể dẫn đến sự lạc hậu cạnh tranh.

Tóm lại, chỉ số CAPEX không chỉ thể hiện mức độ đầu tư vào tài sản cố định mà còn phản ánh chiến lược và khả năng phát triển của doanh nghiệp. Quản lý CAPEX hiệu quả giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh và bảo đảm tương lai bền vững cho tổ chức.

Kết luận

Tóm lại, CAPEX (Chi phí vốn cố định) là khoản đầu tư vào tài sản cố định của một tổ chức nhằm tạo ra giá trị dài hạn. Điều này bao gồm việc mua sắm, xây dựng và nâng cấp các tài sản vật chất như máy móc, nhà xưởng. CAPEX đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì hoạt động kinh doanh, giúp tạo ra cơ hội tăng trưởng và cải thiện hiệu suất tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top