Intermediary Bank Là Gì? 3 Loại Hình Ngân Hàng Trung Gian

06/05/2023

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Intermediary bank là gì? Giới thiệu các loại hình ngân hàng trung gian và phương thức hoạt động của nó, cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé!

Intermediary Bank là gì?
Intermediary Bank là gì?

Intermediary Bank là gì?

Intermediary Bank - ngân hàng trung gian là một loại ngân hàng hoạt động như một bên trung gian trong các giao dịch tài chính giữa hai bên. Vì vậy, Intermediary Bank là một yếu tố quan trọng trong quá trình thanh toán quốc tế, đặc biệt là khi có nhiều ngân hàng và nhiều đồng tiền khác nhau trong cùng một giao dịch.

Các Loại Hình Ngân Hàng Trung Gian