Điểm Chứng Khoán Là Gì? Cách Tính? 4 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Điểm Chứng Khoán

Điểm chứng khoán là một chỉ số quan trọng thể hiện xu hướng của thị trường và nền kinh tế. Điểm số chứng khoán được ảnh hưởng bởi tâm lý và suy nghĩ của nhà đầu tư đối với nền kinh tế, do đó việc theo dõi và phân tích điểm số chứng khoán sẽ giúp các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh và thành công.

Bài viết sẽ cập nhật các thông tin cần thiết khi bạn đọc muốn tìm hiểu về điểm chứng khoán.

Điểm chứng khoán là gì?

Điểm chứng khoán là một chỉ số thống kê quan trọng để đánh giá tình hình thị trường chứng khoán. Nó thể hiện mức độ biến động của giá cổ phiếu trên thị trường trong một thời gian nhất định.

Chỉ số này được tính dựa trên giá của một số cổ phiếu đại diện trong danh mục cổ phiếu của chỉ số đó. Khi điểm chứng khoán tăng, thị trường có xu hướng tăng giá và ngược lại khi nó giảm. Chính vì vậy, điểm chứng khoán được xem là một thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả đầu tư trên thị trường chứng khoán.