Hệ Số Tương Quan (Correlation Coefficient) Là Gì? 3 Ứng Dụng

20/04/2023

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Hệ số tương quan (Correlation Coefficient) là thuật ngữ được sử dụng nhiều trong lĩnh vực tài chính. Để hiểu được ý nghĩa của hệ số tương quan trong tài chính là gì, hãy cùng F88 tham khảo ngay bài viết này nhé.

Hệ số tương quan có tên tiếng Anh là Correlation Coefficient
Hệ số tương quan có tên tiếng Anh là Correlation Coefficient

1. Hệ số tương quan là gì?

Hệ số tương quan là chỉ số trong thống kê học biểu thị mối liên hệ giữa hai biến số với nhau. Hệ số tương quan chỉ nhận các giá trị nằm trong khoảng từ -1.0 đến +1.0. Nếu giá trị tính được nằm ngoài khoảng (-1.1) thì đều là tính toán sai hoặc có lỗi trong thực hiện phép đo tương quan.

Nếu hệ số tương quan có giá trị âm (-) và lớn hơn -1 thì có thể nói mối quan hệ của hai biến là nghịch biến (tương quan âm). Nghĩa là khi giá trị của một biến giảm xuống thì giá trị của biến còn lại sẽ tăng và ngược lại.

  • Khi hai biến là nghịch biến tuyệt đối thì hệ số tương quan là -1:

Ngược lại, nếu hệ số tương quan có giá trị dương (+) và nhỏ hơn 1 thì có thể hiểu mối quan hệ của hai biến là đồng biến hay đây là tương quan dương. Nghĩa là khi giá trị của một biến tăng lên thì biến còn lại cũng tăng.

  • Khi hai biến là đồng biến tuyệt đối thì hệ số tương quan là +1:

Nếu có giá trị bằng 0 thì hai biến là độc lập, không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau.

Một số loại tương quan như: tương quan nội kính (ICC – Intraclass correlation), Kruskal, Kendall tau, Gamma Goodman, Hệ số tương quan đa sắc,…