Hệ Số Khả Năng Thanh Toán Nợ Ngắn Hạn Bao Nhiêu Là Tốt?

09/04/2024

Bạn cần tiền gấp: F88 cho vay tới 30 triệu, lãi suất ưu đãi từ 1,1%, không giữ tài sản

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Hệ số thanh toán ngắn hạn là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng thanh khoản và hiệu suất hoạt động của một doanh nghiệp. này. Vậy hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn là gì và ý nghĩa của nó là gì?

Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều này. Hãy cùng khám phá nhé!

hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Hệ số thanh toán ngắn hạn là gì?

Hệ số thanh toán ngắn hạn, còn được biết đến dưới tên gọi là chỉ số khả năng thanh toán hiện tại (current ratio), là một thước đo quan trọng cho thấy sức mạnh của doanh nghiệp trong việc hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn bằng các tài sản có sẵn trong thời gian ngắn. Nó phản ánh mức độ đảm bảo rằng mỗi đồng nợ ngắn hạn có thể được trả lại bằng bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn.

Có một số ưu điểm của hệ số thanh toán ngắn hạn như sau:

▪️ Phương pháp tính toán hệ số thanh toán ngắn hạn khá đơn giản và dễ hiểu. Các nhà đầu tư có thể nhanh chóng truy cập vào thông tin này qua bản báo cáo tài chính của các công ty.

▪️ Số liệu được cung cấp có độ chính xác cao, dựa trên dữ liệu thực của công ty được ghi lại trên Excel hoặc thông qua phần mềm quản lý kinh doanh và tài chính.

▪️ Hệ số này giúp đánh giá và dự đoán khả năng tài chính của doanh nghiệp trong vòng khoảng 12 tháng.

Tuy nhiên, khi sử dụng hệ số này, những người quản lý và nhà đầu tư cần lưu ý các điểm sau:

▪️ Hệ số này có thể tính toán cả cho những tài sản không dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.

▪️ Hệ số chỉ tập trung vào một khía cạnh trong việc đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp.

▪️ Nó không cung cấp quá nhiều thông tin về tiềm năng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai xa.

Hệ số thanh toán ngắn hạn được tính thế nào?

Cách tính hệ số thanh toán ngắn hạn được tính toán bằng công thức sau:

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

Ví dụ, giả sử doanh nghiệp A có tổng giá trị tài sản ngắn hạn là 10 tỷ đồng và tổng nợ ngắn hạn là 6 tỷ đồng. Từ đó, hệ số thanh toán ngắn hạn của họ là khoảng 1,7 lần. Điều này có nghĩa là mỗi đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bằng 1,7 đồng tài sản ngắn hạn. Điều này có thể được xem là một dấu hiệu tích cực về khả năng thanh khoản của doanh nghiệp.

Để hiểu rõ về hệ số thanh toán ngắn hạn, chúng ta cần tìm hiểu về hai khái niệm quan trọng: nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn.

Nợ ngắn hạn là các khoản tiền phải trả trong khoảng thời gian ngắn, bao gồm những khoản sau:

▪️ Nợ có thời hạn dưới 12 tháng: Bao gồm các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong vòng 12 tháng như nợ mua nguyên liệu từ nhà cung cấp, nợ vay ngắn hạn từ ngân hàng,...

▪️ Thuế phải nộp cho nhà nước: Đây là số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho cơ quan thuế đến thời hạn quy định mà không được trì hoãn.

▪️ Các khoản phải chi cho nhân viên: Nếu có bất kỳ khoản chi phí nào dành cho nhân viên mà vẫn chưa thanh toán vào thời điểm báo cáo tài chính, thì cũng được coi là nợ ngắn hạn.

Nợ ngắn hạn của một doanh nghiệp phải dùng các tài sản ngắn hạn để thanh toán. Như vậy, tài sản ngắn hạn là gì? Đây là loại tài sản lưu động, có thời hạn sử dụng ngắn, bao gồm tiền mặt, các khoản thu ngắn hạn, và các tài sản khác có thể sử dụng để thanh toán.

Hệ số thanh toán ngắn hạn lớn hơn 1 thể hiện khả năng của doanh nghiệp thanh toán các khoản nợ ngắn hạn hiện tại. Khi hệ số càng cao, điều này biểu thị sức khỏe tài chính tốt của doanh nghiệp và ít rủi ro phá sản. Ngược lại, nếu kết quả thấp, doanh nghiệp có thể đối mặt với nguy cơ không thể thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Khi hệ số tiến gần đến 0, tỷ lệ phá sản của doanh nghiệp càng lớn.

hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Ý nghĩa hệ số thanh toán nợ ngắn hạn

Hệ số thanh toán ngắn hạn có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động phân tích tài chính của doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp

Thành quả của việc sử dụng hệ số thanh toán ngắn hạn cho phép nhà quản trị đánh giá mức độ ổn định của tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nói chung, nếu kết quả là 2 trở lên, điều này biểu thị khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp rất tốt. Tuy nhiên, trong thực tế, mức 1,5 cũng được xem là an toàn.

Mặc dù không thể dự đoán một cách chính xác 100%, nhưng nếu hệ số thanh toán ngắn hạn nhỏ hơn 1, có nguy cơ cao là doanh nghiệp sẽ không có đủ tiền để trả nợ trong vòng một năm, trừ khi có sự biến động đột ngột trong dòng tài sản hoặc việc huy động vốn từ bên ngoài.

Một hệ số thanh toán ngắn hạn quá cao không nhất thiết là có lợi. Điều này có thể chỉ ra rằng doanh nghiệp không đầu tư lại vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc không trả lại lợi nhuận cho cổ đông. Tóm lại, nhà quản trị cần tìm ra một phương án hợp lý nhất, cân nhắc giữa việc đảm bảo an toàn tài chính và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Đối với nhà đầu tư

Nhà đầu tư có thể sử dụng hệ số thanh toán ngắn hạn để đánh giá khả năng tài chính của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Tuy nhiên, điều này không nên được coi là tiêu chí duy nhất để đưa ra quyết định. Nhà đầu tư cần xem xét cả những ưu và nhược điểm của hệ số này và sử dụng kết hợp với các chỉ số tài chính khác để có được một cái nhìn tổng thể và chính xác hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Đối với tổ chức tín dụng

Hệ số thanh toán ngắn hạn cũng đóng vai trò quan trọng đối với các tổ chức tín dụng, trong đó có các điểm sau:

▪️ Họ dùng hệ số này để đánh giá khả năng của doanh nghiệp trả nợ khi xem xét việc cấp vay.

▪️ Họ sử dụng thông tin từ hệ số này để lập kế hoạch cho vay một cách hợp lý, đồng thời đảm bảo rằng việc cho vay này không chỉ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp mà còn giảm thiểu rủi ro cho tổ chức tín dụng.

▪️ Đánh giá khả năng thanh toán nợ khi doanh nghiệp đề xuất đáo hạn.

hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Hệ số thanh toán ngắn hạn bao nhiêu là tốt?

Dựa vào công thức tính hệ số thanh toán ngắn hạn:

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

Có thể thấy:

🔸 Khi hệ số thanh toán ngắn hạn < 1: Đây biểu thị cho việc doanh nghiệp có khả năng trả nợ kém, và điều này có thể là dấu hiệu tiền báo về tình trạng tài chính yếu đuối, dự báo khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Khi hệ số thanh toán ngắn hạn tiến gần đến 0, doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ mất khả năng chi trả, tăng nguy cơ phá sản.

🔸 Khi hệ số thanh toán ngắn hạn > 1: Điều này cho thấy doanh nghiệp có khả năng cao để thanh toán các khoản nợ khi đến hạn. Mức tỷ số cao này bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp và cũng tăng tính thanh khoản. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, một hệ số thanh toán ngắn hạn quá cao có thể không phản ánh đầy đủ tính thanh khoản của doanh nghiệp. Điều này có thể xảy ra nếu tài chính không được quản lý hiệu quả hoặc nếu lượng hàng tồn kho quá lớn, có thể gây ra sự kém linh hoạt khi có biến động trên thị trường vì không thể tiêu thụ hàng tồn kho để chuyển thành tiền mặt.

Một hệ số thanh toán nợ ngắn hạn lớn cho thấy doanh nghiệp có khả năng cao để trả nợ ngắn hạn và rủi ro phá sản thấp. Tuy nhiên, nếu chỉ số này quá cao, không phải lúc nào cũng là điều tốt vì doanh nghiệp có thể sở hữu một lượng tài sản ngắn hạn lớn. Mặc dù có khả năng thanh toán nợ tốt, nhưng tài sản này có thể không được sử dụng hiệu quả và không tạo ra lợi nhuận, do chúng không di chuyển hoặc sinh lãi.

Dựa trên kinh nghiệm của các nhà phân tích, một hệ số thanh toán nợ ngắn hạn bằng 2 thường được xem là lý tưởng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng số liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể biến đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố và điều kiện cụ thể của từng ngành công nghiệp.

Kết luận

Trên đây là khái niệm, ý nghĩa và công thức tính hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn. Hi vọng bài viết này mang đến nội dung cần thiết cho bạn. Chúc bạn quả lý tài chính của mình một cách hiệu quả.

Nguồn và thông tin tham khảo tại: https://bepos.io/blogs

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top