F88 hoàn tất phát hành 50 tỷ trái phiếu doanh nghiệp đợt 2

Mục lục [ ẨnHiện]

Công ty cổ phần Kinh doanh F88 vừa hoàn tất phát hành trái phiếu đợt 2 với giá trị gần 50 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành thứ 2 trong kế hoạch huy động thêm 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp của F88.

Đợt phát hành trái phiếu lần này của F88 được tư vấn phát hành bởi Công ty cổ phần chứng khoán MB.

Tính đến hết tháng 3/2020, F88 cán mốc 163 phòng giao dịch trên 20 tỉnh thành phố lớn

Trái phiếu được phát hành là trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo,dưới hình thức bút toán điện tử có kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 12,5% và trái chủ được nhận trái tức 3 tháng/lần.