Cảnh báo: Một số tổ chức/cá nhân mạo danh F88 thực hiện hoạt động cho vay tiền

CẢNH BÁO

V/v: Một số tổ chức/cá nhân mạo danh F88 thực hiện hoạt động cho vay tiền

 nhằm trục lợi cá nhân

Kính gửi: Quý khách hàng

Trong thời gian vừa qua, một số tổ chức/cá nhân đã mạo danh thương hiệu F88 để thực hiện các hoạt động cho vay tiền trên mạng xã hội Facebook nhằm trục lợi cá nhân. Hoạt động cho vay tiền bằng cách giao dịch gửi các tin nhắn có nội dung hợp đồng cho vay đứng tên F88, cụ thể

Tổ chức/cá nhân này mạo danh tên thương hiệu F88 thực hiện giao dịch thẩm định và cho vay tiền với khách hàng bằng hợp đồng vay online giả mạo F88 và yêu cầu khách hàng phải đóng một khoản phí trước khi thực hiện khoản vay. Sau khi trả khoản phí cho người mạo danh F88 cho vay, người vay tiền sẽ được hướng dẫn ra các phòng giao dịch của F88 để thực hiện vay tiền.

Hành vi này của các tổ chức/cá nhân nhằm làm giảm uy tín của F88 với khách hàng, tạo ra tâm lý hoang mang trong Công ty.

 Bằng thông báo này, F88 khẳng định:

1.     F88 không sử dụng mạng xã hội để thực hiện cho vay tiền.

2.     F88 chỉ thực hiện cho vay tiền tại tất cả các phòng giao dịch của F88 trên toàn quốc có gắn với thương hiệu F88, Nhân viên giao dịch của F88 tại các phòng giao dịch đều có đồng phục và bảng tên thương hiệu F88.

f88 lừa đảo

3.     Hợp đồng cho vay tiền của F88 không in màu và có đóng dấu đỏ của công ty cổ phần kinh doanh F88. Khách hang vay tiền tại F88 sẽ được in thông tin trực tiếp tại các phòng giao dịch.

Trong thời gian truy tìm tổ chức/cá nhân mạo danh F88 và làm việc với các cơ quan chức năng để chấm dứt tình trạng này, F88 thực hiện một số hành động sau:

1. Tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng về những thông tin thu phí khoản vay và thực hiện vay tiền trên mạng xã hội tương tự như trên và giải thích rõ để khách hàng hiểu rằng: Đây không phải là hợp đồng cho vay tiền của F88, đồng thời thông báo ngay cho phòng Dịch vụ khách hàng để giải quyết;

2. Khi thực hiện hợp đồng cho khách hàng, F88 sẽ thông báo cho khách hàng về việc F88 chỉ giao dịch cho vay tiền và làm hợp đồng cho vay tiền tại các phòng giao dịch của F88. Tất cả các hợp đồng với khách hàng đều có chữ ký của hai bên và đóng dấu của Công ty cổ phần Kinh doanh F88.

3. Công ty ghi nhận những khách hàng/cá nhân có hành động ngăn chặn và phát hiện ra những tổ chức/cá nhân mạo danh thương hiệu F88 để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật. 

Trân trọng cảm ơn!

>> Cầm đồ Bà Rịa uy tín