F88 CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỢT 2 NĂM 2020

F88 công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu thành công 50 tỷ trái phiếu doanh nghiệp đợt 2 năm 2020.  Đây là loại hình trái phiếu phát hành riêng lẻ có kỳ hạn 2 năm và lãi suất phát hành thực tế 12.5%/năm. Chi tiết về thông tin công bố kết quả phát hành trái phiếu đợt 2 của F88 vui lòng xem link: https://www.f88.vn/F88_Bao_cao_ket_qua_phat_hanh_trai_phieu_dot_2_2020.pdf

F88.vn