F88 công bố thông tin định kỳ phát hành trái phiếu doanh nghiệp

F88 công bố thông tin định kỳ phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Kính mời Quý khách hàng, Quý cổ đông xem nội dung chi tiết trong link đính kèm

http://f88.vn/congbothongtin_dinhky_traiphieuf88.pdf

Trân trọng!