F88 công bố thông tin mua lại lô trái phiếu mã F88CH2223007 ngày 27/12/2022

22/11/2022

F88 đã công bố thông tin mua lại trái phiếu doanh nghiệp mã F88CH2223007 với khối lượng trái phiếu dự kiến (theo mệnh giá) là 45 tỷ đồng.

Các trái phiếu được mua lại trong đợt này: Tại thời điểm tròn 6 (sáu) hoặc 9 (chín) tháng kể từ ngày phát hành, theo đề nghị bằng văn bản người sở hữu trái phiếu có thể đề nghị tổ chức phát hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các trái phiếu do người sở hữu trái phiếu nắm giữ.

Thời gian dự kiến tổ chức mua lại là ngày 27/12/2022. Thông tin chi tiết theo văn bản đính kèm.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top