F88 công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu

thanh toán gốc lãi trái phiếu f88 2020 1

thanh toán gốc lãi trái phiếu f88 2020 2