E1VFVN30 là gì? Hướng dẫn giao dịch chứng chỉ quỹ ETF E1VFVN30

E1VFVN30 là một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tại Việt Nam, được quản lý bởi Dragon Capital, một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam, có nhiều nhà đầu tư đang rất quan tâm đến việc đầu tư vào quỹ này, vậy hiệu quả của nó ra sao?

Quỹ đầu tư E1VFVN30 là gì?

Quỹ đầu tư E1VFVN30 là gì?
Quỹ đầu tư E1VFVN30 là gì?
  • Quỹ đầu tư E1VFVN30 là một loại quỹ hoán đổi danh mục chứng khoán lấy chứng chỉ quỹ ETF, được thành lập bởi Công ty quản lý quỹ VietFund Management (VFM). Quỹ được thành lập với mục đích tái hiện chỉ số VN30, bao gồm 30 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất tại Việt Nam.
  • Để đầu tư vào quỹ E1VFVN30, nhà đầu tư sẽ mua chứng chỉ quỹ ETF, được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam (HoSE). Quỹ hoạt động theo chiến lược đầu tư thụ động, tức là không có hoạt động chọn lọc đầu tư cụ thể, mà thay vào đó sử dụng mô hình hoán đổi danh mục chứng khoán để tái hiện chỉ số VN30.
  • Về cơ cấu danh mục đầu tư, quỹ E1VFVN30 sẽ đầu tư vào các cổ phiếu có trọng số trong chỉ số VN30, theo tỷ lệ tương đương với trọng số của các công ty đó trong chỉ số. Tuy nhiên, nhà quản lý quỹ có thể thực hiện điều chỉnh danh mục đầu tư trong trường hợp có sự thay đổi về trọng số của các công ty trong chỉ số VN30.
  • Việc đầu tư vào quỹ E1VFVN30 giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận, bởi vì nhà đầu tư không cần mua các cổ phiếu trong danh mục VN30 một cách riêng lẻ, mà thay vào đó chỉ cần mua chứng chỉ quỹ ETF, và các chi phí giao dịch sẽ thấp hơn so với việc mua các cổ phiếu riêng lẻ.
  • Ngoài ra, do quỹ hoạt động theo chiến lược đầu tư thụ động, nhà đầu tư cũng không cần phải quan tâm đến việc theo dõi và quản lý danh mục đầu tư hàng ngày, mà chỉ cần giữ chứng chỉ quỹ ETF trong thời gian dài để hưởng lợi từ sự tăng giảm của thị trường.

Chiến lược đầu tư của quỹ ETF VFMVN30:

  • Quỹ ETF VFMVN30 - một quỹ hoán đổi danh mục được quản lý bởi Dragon Capital Việt Nam.
  • Quỹ ETF VFMVN30 sử dụng chiến lược đầu tư thụ động, mô phỏng gần nhất về biến động của chỉ số tham chiếu VN30 sau khi đã trừ đi chi phí quản lý quỹ. Chỉ số VN30 được xây dựng và quản lý bởi Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (sàn HOSE) từ 30 công ty niêm yết có giá trị vốn hoá và tính thanh khoản lớn hàng đầu.
  • Quỹ ETF VFMVN30 sẽ điều chỉnh danh mục của mình để phù hợp với sự thay đổi của chỉ số chứng khoán VN30 về cơ cấu cũng như tỷ trọng tài sản. Quỹ sẽ được hưởng kết quả đầu tư tương đương chỉ số tham chiếu, đồng thời không có chiến lược phòng thủ hoặc kích cầu.
  • Vì quỹ sử dụng chiến lược đầu tư thụ động, chi phí quản lý cũng tiết kiệm hơn. Giá trị danh mục đầu tư của quỹ ít khi thấp hơn 95% giá trị danh mục chứng khoán ứng với chỉ số tham chiếu VN30.
  • Thời gian giao dịch của quỹ là ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, thời điểm đóng sổ lệnh là 14h59 hàng ngày. Mã giao dịch của quỹ là E1VFN30.

{{FormDangKyVay}}

Hiệu quả đầu tư của quỹ E1VFVN30