DMAIC Là Gì? Lợi Ích Và Ý Nghĩa Của DMAIC

25/04/2024

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Bạn đang muốn tìm hiểu về thuật ngữ DMAIC? Hãy cùng F88 hiểu rõ hơn các thông tin về ý nghĩa DMAIC, các bước thực hiện chu trình DMAIC một cách rõ ràng. 

DMAIC là gì?

DMAIC là gì? 

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) là một phương pháp quan trọng trong quản lý chất lượng, đặc biệt là trong hệ thống Six Sigma. Đây là một cách tiếp cận hệ thống để giải quyết vấn đề và cải thiện chất lượng quy trình dựa trên dữ liệu.

Phương pháp DMAIC có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất đến dịch vụ khách hàng, và mang lại những cải thiện đáng kể trong chất lượng và hiệu suất của quy trình. Đó là một công cụ mạnh mẽ trong tay các doanh nghiệp để tối ưu hóa hoạt động và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Lợi ích của DMAIC

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) là một phương pháp quản lý và cải tiến quy trình có ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức và doanh nghiệp. Đây không chỉ là một công cụ mà còn là một triết lý quản lý mang lại nhiều lợi ích đáng kể:

1. Phương Pháp Tiếp Cận Hệ Thống:

DMAIC cung cấp một phương pháp tiếp cận đơn giản nhưng hệ thống cho việc cải thiện quy trình làm việc. Bằng cách phân tích từng bước theo chuỗi Define, Measure, Analyze, Improve và Control, tổ chức có thể đảm bảo rằng mọi khía cạnh của quy trình được xem xét và cải thiện một cách toàn diện.

2. Đo Lường và Kiểm Soát:

Qua giai đoạn Measure và Control, DMAIC tạo điều kiện cho việc đo lường và kiểm soát hiệu suất của quy trình. Bằng cách thu thập dữ liệu và thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng, tổ chức có thể theo dõi và đảm bảo rằng quy trình đang hoạt động ổn định và hiệu quả.

3. Linh Hoạt và Điều Chỉnh:

DMAIC yêu cầu tổ chức ghi chép cẩn thận các số liệu đạt được, giúp họ dễ dàng điều chỉnh cách tiếp cận và giải quyết vấn đề một cách linh hoạt. Dữ liệu được thu thập cũng là nguồn thông tin quý báu hỗ trợ cho việc phân tích và định hình các dự án cải tiến trong tương lai.

4. Tăng Hiệu Quả và Nâng Cao Chất Lượng:

Bằng cách áp dụng DMAIC, tổ chức có khả năng giảm thiểu lỗi và tăng cường chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Qua việc xác định và loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, DMAIC giúp tăng cường hiệu suất và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

DMAIC là gì?

Ý nghĩa của quá trình DMAIC

Quá trình DMAIC (Xác định, Đo lường, Phân tích, Cải tiến, Kiểm soát) là một công cụ quan trọng không thể thiếu trong quản lý chất lượng và cải tiến quy trình. Đây không chỉ là một phương pháp, mà còn là một chiến lược mang lại những đột phá và kết quả đáng kể. Tóm tắt các giai đoạn trong DMAIC như sau:

Xác Định (Define): Bước đầu tiên trong quá trình DMAIC là xác định rõ ràng vấn đề cần giải quyết và mục tiêu cụ thể của dự án. Việc này giúp định hình phạm vi công việc và thiết lập một kế hoạch hành động cụ thể.

Đo Lường (Measure): Sau khi đã xác định vấn đề, bước tiếp theo là đo lường và thu thập dữ liệu liên quan đến quy trình. Điều này giúp xác định hiện trạng của quy trình và thiết lập các chỉ số đo lường để đánh giá hiệu suất.

Phân Tích (Analyse): Bước này tập trung vào phân tích dữ liệu thu thập được để hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Phân tích này cung cấp thông tin cần thiết để định rõ các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của quy trình.

Cải Tiến (Improve): Sau khi đã hiểu rõ nguyên nhân của vấn đề, bước này là để đề xuất và triển khai các biện pháp cải tiến nhằm cải thiện chất lượng và hiệu suất của quy trình.

Kiểm Soát (Control): Cuối cùng, bước này tập trung vào việc thiết lập các biện pháp kiểm soát để duy trì và đảm bảo rằng các cải tiến được thực hiện sẽ được duy trì và không trở lại trạng thái cũ.

Công ty áp dụng quá trình DMAIC vì nó mang lại kết quả thực sự và cải thiện thực sự trong chất lượng và hiệu suất của quy trình. Điều này giúp tăng cường sự linh hoạt, nâng cao năng suất và cải thiện thiết kế của sản phẩm hoặc dịch vụ. DMAIC không chỉ là một phương pháp, mà còn là một triết lý làm việc đem lại giá trị và thành công cho các doanh nghiệp.

DMAIC là gì?

Các quá trình DMAIC 

Chúng ta cùng tới với nội dung chi tiết, cụ thể hơn về DMAIC nhé. 

Các Bước Thực Hiện Chu Trình DMAIC

1. Define – Giai Đoạn Xác Định

Giai đoạn này là bước đầu tiên và vô cùng quan trọng trong chu trình DMAIC. Nó giúp xác định rõ ràng vấn đề cần giải quyết và thiết lập mục tiêu cụ thể cho dự án. Các hoạt động cụ thể bao gồm:

 • Xác định cơ hội cải tiến chất lượng quy trình.
 • Đặt ra phạm vi tác động của dự án.
 • Lập danh sách các bước cần thực hiện trong quy trình.
 • Xác định các cá nhân, phòng ban liên quan và ước lượng thời gian hoàn thành dự án.
 • Phân tích và ghi nhận cơ hội kinh doanh.
 • Xác định ranh giới của quy trình.

2. Measure – Giai Đoạn Đo Lường

Giai đoạn này tập trung vào việc thu thập dữ liệu hiện có để đánh giá hiệu suất của quy trình. Các hoạt động trong giai đoạn này bao gồm:

 • Xây dựng phương pháp thu thập dữ liệu.
 • Thu thập dữ liệu về đầu vào và đầu ra của quy trình.
 • Phân tích và đo lường dữ liệu thu thập được.
 • Đo lường và phát hiện nguyên nhân dẫn đến sự thất bại.

3. Analyze – Giai Đoạn Phân Tích

Giai đoạn này tập trung vào việc phân tích dữ liệu thu thập được để xác định nguyên nhân cõi lõi của vấn đề. Các hoạt động trong giai đoạn này bao gồm:

 • Áp dụng các phương pháp phân tích như phương pháp 5 Whys hoặc biểu đồ xương cá.
 • Thực hiện phân tích sai hỏng và sự tác động FMEA.
 • Sử dụng các biểu đồ thống kê để biểu thị mức độ biến đổi trong quy trình.

4. Improve – Giai Đoạn Cải Tiến

Giai đoạn này là thời điểm để triển khai các biện pháp cải tiến nhằm tối ưu hóa các công đoạn trong quy trình và loại bỏ công việc dư thừa. Các hoạt động có thể thực hiện bao gồm:

 • Khơi gợi ý tưởng cải tiến từ nhân viên.
 • Ứng dụng phương pháp Kaizen để cải thiện quy trình.
 • Phổ biến các biện pháp cải tiến cho các bên liên quan.
 • Sử dụng phần mềm quản lý cải tiến để hỗ trợ công việc.

DMAIC là gì?

5. Control – Giai Đoạn Kiểm Soát

Giai đoạn cuối cùng tập trung vào việc thiết lập các tiêu chuẩn và biện pháp kiểm soát để duy trì hiệu suất cải thiện của quy trình. Các hoạt động trong giai đoạn này bao gồm:

 • Ghi nhận và xác định số liệu đạt được.
 • Thiết lập và cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng mới.
 • Đảm bảo toàn bộ nhân viên tuân thủ các tiêu chuẩn và số liệu.
 • Sử dụng các phương pháp kiểm soát để theo dõi thực hiện quy trình và phát hiện các vấn đề.

Chu trình DMAIC không chỉ là một công cụ cải tiến quy trình mà còn là một triết lý quản lý mang lại giá trị và hiệu suất cho doanh nghiệp. DMAIC không chỉ là một công cụ, mà còn là một phương tiện giúp tổ chức thúc đẩy sự phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường kinh doanh ngày nay. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt và tối ưu, thúc đẩy sự phát triển bền vững và thành công dài hạn.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top