COGS Là Gì? Tầm Quan Trọng Và Công Thức Tính COGS

16/04/2024

Bạn cần tiền gấp: F88 cho vay tới 30 triệu, lãi suất ưu đãi từ 1,1%, không giữ tài sản

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Cost of Goods Sold (COGS) là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh, mang ý nghĩa quan trọng và được quan tâm rộng rãi bởi những người hoạt động trong ngành nghề này. Đây là một khái niệm cơ bản nhưng đầy tính toán và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về COGS.

cogs là gì

Cogs là gì? 

COGS là viết tắt của Cost of Goods Sold, dịch sang tiếng Việt là "giá vốn hàng bán". Đây là tổng số tiền mà một doanh nghiệp phải chi trả để sản xuất hoặc mua các mặt hàng được bán ra thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. COGS bao gồm các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất hoặc mua hàng hóa, bao gồm cả giá vật liệu, nhân công trực tiếp và các chi phí sản xuất khác.

Các thành phần của COGS

Giá vật liệu: Chi phí mua nguyên liệu, vật liệu cần thiết để sản xuất hàng hóa.

Chi phí nhân công trực tiếp: Là tiền lương và các khoản phụ cấp trả cho lao động trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa.

Các chi phí sản xuất khác: Bao gồm các chi phí như năng lượng, máy móc, bảo dưỡng và các chi phí trực tiếp khác liên quan đến quá trình sản xuất.

Những điều không được tính vào COGS:

Chi phí gián tiếp: Như tiền thuê nhà, tiền điện, nước, tiền lương nhân viên không trực tiếp tham gia sản xuất.

Chi phí quản lý: Như tiền lương cho nhân viên quản lý, chi phí marketing và quản lý sản phẩm.

Tại sao COGS quan trọng?

COGS là một chỉ số quan trọng trong việc xác định lợi nhuận gộp của một doanh nghiệp. Bằng cách tính COGS, doanh nghiệp có thể biết được chi phí thực tế để sản xuất hoặc mua hàng hóa và từ đó đánh giá được hiệu quả về mặt chi phí của quá trình sản xuất. Điều này giúp quản lý và điều chỉnh chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả, từ việc định giá sản phẩm đến việc tối ưu hóa quá trình sản xuất.

Trong kinh doanh, hiểu rõ về COGS là một phần quan trọng của việc quản lý tài chính và đảm bảo sự bền vững của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh ngày nay.

cogs là gì

Công thức tính Cogs

Trong lĩnh vực kinh doanh, việc tính toán Cost of Goods Sold (Cogs) là một phần quan trọng của quản lý tài chính. Đây là chỉ số giúp xác định chi phí sản xuất hoặc mua hàng hóa của một doanh nghiệp. Dưới đây là công thức phổ biến để tính Cogs:

Cogs = Beginning Inventory (giá trị hàng tồn kho ở đầu kỳ) + Purchases during the period (lượng hàng mua) – Ending inventory (giá trị hàng tồn kho ở cuối kỳ)

1. Beginning Inventory (Hàng tồn kho đầu kỳ):

Đây là giá trị của hàng hóa mà doanh nghiệp đã có sẵn vào đầu kỳ kế toán hoặc thời điểm bắt đầu tính toán COGS. Điều này bao gồm tất cả hàng tồn kho chưa bán hết từ kỳ kế toán trước.

2. Purchases during the period (Lượng hàng mua):

Là tổng số tiền mà doanh nghiệp đã chi tiêu để mua hàng hóa trong khoảng thời gian cụ thể. Đây là chi phí để nhập hàng mới vào kho hoặc sản xuất hàng hóa mới.

3. Ending Inventory (Hàng tồn kho cuối kỳ):

Là giá trị của hàng hóa còn lại trong kho vào cuối kỳ kế toán hoặc thời điểm kết thúc tính toán COGS. Điều này bao gồm tất cả hàng tồn kho chưa bán hết và sẽ được chuyển sang kỳ kế toán tiếp theo.

cogs là gì

Lưu ý:

Công thức trên có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào phương pháp kế toán được sử dụng, như LIFO, FIFO hoặc phương pháp bình quân gia quyền.

Sự chính xác của Cogs giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả về mặt chi phí của quá trình sản xuất và quản lý tài chính.

Tầm quan trọng của Cogs 

Dưới đây là một số lý do vì sao bạn nên nắm vững định nghĩa và tầm quan trọng của Cogs:

1. Định giá sản phẩm:

Biết giá vốn hàng bán giúp bạn xác định mức giá bán sản phẩm phù hợp để thu về lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nắm vững Cogs giúp bạn tính toán chi phí sản xuất và đưa ra quyết định đúng đắn về mức giá bán.

2. Tính toán lợi nhuận:

Hiểu rõ về Cogs giúp bạn tính toán lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng của doanh nghiệp. Bằng cách trừ Cogs khỏi doanh thu, bạn có thể biết được mức lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được trước khi trừ đi các chi phí khác.

3. Quyết định tài chính:

Nắm vững Cogs giúp bạn đưa ra các quyết định tài chính chuẩn xác hơn. Thông qua việc tính toán lợi nhuận và chi phí, bạn có thể đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp để tối ưu hóa hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

4. Thay đổi giá vốn hàng bán:

Giá trị của Cogs có thể thay đổi trong quá trình kinh doanh. Việc hiểu và quản lý sự thay đổi này giúp bạn đưa ra các điều chỉnh phù hợp trong chiến lược kinh doanh và quản lý tài chính.

cogs là gì

5. Quản lý rủi ro:

Nắm vững Cogs giúp bạn đánh giá và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Bằng cách hiểu rõ chi phí sản xuất và giá vốn hàng bán, bạn có thể đưa ra các biện pháp phòng tránh và giảm thiểu rủi ro tài chính.

Như vậy, việc hiểu và áp dụng đúng đắn về Cogs sẽ giúp bạn quản lý tài chính một cách hiệu quả và đảm bảo sự bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top